BIBLIOTEKA GDAŃSKA POLSKIEJ AKADEMII NAUK, GDAŃSK

BIBLIOTEKA GDAŃSKA POLSKIEJ AKADEMII NAUK, GDAŃSK

Wałowa 15, 80-858 Gdańsk, www.bgpan.gda.pl

 

ZBIÓR EKSLIBRISÓW: tworzony po wojnie, liczy 13.000 jednostek oraz ponad 300 albumów i tek ekslibrisów. Najcenniejszy zespół zabytkowy tworzą ekslibrisy bibliofilów gdańskich i pomorskich z XV – XVIII w., do którego należą m.in. iluminowane znaki herbowe rodzin Bażyńskich i Luzyańskich z XV w. Najstarszym znakiem biblioteki publicznej jest miedziorytowy ekslibris Biblioteki Rady Miasta Gdańska z 1597 r. Zbiór wyspecjalizowany, ukierunkowany głównie na ekslibrisy dotyczące terenu Pomorza Gdańskiego i z krajów nadbałtyckich, tak ze względu na właścicieli jak i na twórców znaków, a także tematycznie związanych z marynistyką, pisarzami, publicystami i bibliofilami z Pomorzem. Kolekcja jest skatalogowana i udostępniana.

WAŻNIEJSZE DARY i NABYTKI: dublety z kolekcji Henryka Zwolakiewicza (1987, kupno – ok. 1000 ekslibrisów).