KOLEKCJE EKSLIBRISÓW W BIBLIOTEKACH

U W A G I:

Od 2012 roku wszystkie typy dokumentów ikonograficznych polskich bibliotek publicznych są opracowywane w systemie elektronicznym, w formacie MARC 21 (www.nucat.pl).

  

BIBLIOTEKA GDAŃSKA POLSKIEJ AKADEMII NAUK, GDAŃSK

BIBLIOTEKA NARODOWA, WARSZAWA

BIBLIOTEKA NAUKOWA POLSKIEJ AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI I POLSKIEJ AKADEMII NAUK, KRAKÓW

BIBLIOTEKA POLSKIEJ AKADEMII NAUK W KÓRNIKU, KÓRNIK

BIBLIOTEKA POZNAŃSKIEGO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ NAUK, POZNAŃ

BIBLIOTEKA RACZYŃSKICH, POZNAŃ

BIBLIOTEKA ŚLĄSKA, KATOWICE

BIBLIOTEKA ZAKŁADU NARODOWEGO IM. OSSOLIŃSKICH, WROCŁAW

GŁÓWNA BIBLIOTEKA LEKARSKA, WARSZAWA

KSIĄŻNICA POMORSKA IM. STANISŁAWA STASZICA, SZCZECIN

BIBLIOTEKA GŁÓWNA AKADEMII MUZYCZNEJ W KATOWICACH, KATOWICE

BIBLIOTEKA GŁÓWNA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO, GDAŃSK

BIBLIOTEKA GŁÓWNA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU, WROCŁAW

BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO, LUBLIN

BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA W POZNANIU, POZNAŃ

BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA W TORUNIU, TORUŃ

BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA W ZIELONEJ GÓRZE, ZIELONA GÓRA

BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA WE WROCŁAWIU, WROCŁAW

BIBLIOTEKA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO W KRAKOWIE, KRAKÓW

 LEGNICKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA, LEGNICA

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH, GLIWICE

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ŻARACH, ŻARY