PRZECHOWYWANIE KOLEKCJI

Każda kolekcja wymaga od swojego właściciela pewnych działań zmierzających do stworzenia indywidualnego i optymalnego warsztatu służącego jak najlepiej samemu kolekcjonerowi. Ten warsztat ma mu pomóc należycie i fachowo stworzyć kolekcję oraz prawidłowo nią zarządzać, użytkować oraz zorganizować. Dlatego też kolekcjonerzy starają się opracować własny system doboru eksponatów, ich katalogowania, opracowywania oraz przechowywania.

 

PRZECHOWYWANIE ZBIORU

Wśród kolekcjonerów znane są i z powodzeniem stosowane dwa sposoby przechowywania ekslibrisów w kolekcjach prywatnych:

  1. naklejanie na kartoniki,
  2. gromadzenie w postaci luźnej.

 

KARTONIKI

Umieszczanie grafiki na kartonie jest najstarszym znanym sposobem jej przechowywania. Czasochłonny, ale dający najlepszą ochronę, stosowany był przez bardzo wielu kolekcjonerów prywatnych oraz jest standardowym przechowywaniem grafiki w zbiorach publicznych. Ekslibris przykleja się na gładki, w miarę sztywny, kartonik górnym rantem stosując w tym celu albo klej roślinny, albo filatelistyczne podlepki, albo paski papieru złożone wpół lub też samoprzylepne narożniki do zdjęć. Pod ekslibrisem zamieszcza się podpis informujący o autorze grafiki oraz technice i roku wykonania znaku książkowego. Odwrocie kartoniku można wykorzystać do własnych notatek dotyczących samego ekslibrisu lub autora, bądź właściciela pracy, literatury itp. Kolor i format kartonika zależy od gustu kolekcjonera i wielkości grafiki. Umieszczanie ekslibrisów na kartonach zapobiega jego dotykaniu, a tym samym zniszczeniu, czy przypadkowemu uszkodzeniu. Porządkuje kolekcję, ale też wymusza na kolekcjonerze przeznaczenie na jego kolekcję bardzo dużej ilości miejsca.

LUZEM

Z tego też względu większość kolekcjonerów gromadzi ekslibrisy w postaci luźnej, rezygnując z kartoników i przechowując eksponaty w kopertach lub też w segregatorach, porządkując je według własnego klucza. Ten sposób jest znacznie łatwiejszy w zastosowaniu i o wiele mniej pracochłonny.

 

PUDŁA I TEKI

Zgromadzone ekslibrisy, czy to naklejone na kartoniki, czy też przechowywane w inny sposób, najlepiej przetrzymywać w tekturowych pudłach lub tekach. Dzięki temu względnie chronione są przed światłem, kurzem, czynnikami atmosferycznymi i mechanicznymi. Jeśli pudła, czy teki, umieszczone są w szafach, albo szufladach, warto zadbać o to, aby meble nie były pokryte korodującą lub toksyczną farbą, źle wpływającą na kondycję każdej grafiki. Jeśli natomiast stoją na odkrytych regałach, należy zadbać o ich położenie w bezpiecznej odległości od okna, źródła zbytniego ciepła (grzejnik, kominek, piec), zbiornika z wodą (np. akwarium, terrarium), nadmiernej ilości roślin, czy bliskości kuchni. Te podstawowe, i zdaje się oczywiste, zabiegi zapewnią każdej kolekcji najbardziej elementarne bezpieczeństwo i przedłużą jej żywotność.