OCHRONA ZBIORU

Każda kolekcja wymaga od swojego właściciela pewnych działań zmierzających do stworzenia indywidualnego i optymalnego warsztatu służącego jak najlepiej samemu kolekcjonerowi. Ten warsztat ma mu pomóc należycie i fachowo stworzyć kolekcję oraz prawidłowo nią zarządzać, użytkować oraz zorganizować. Dlatego też kolekcjonerzy starają się opracować własny system doboru eksponatów, ich katalogowania, opracowywania oraz przechowywania.

 

OCHRONA ZBIORU

Składowanie własnej kolekcji ma zawsze jeden cel nadrzędny, mianowicie dążenie do przechowywania i przekazania następnym pokoleniom swojej kolekcji w jak najlepszym stanie. Kolekcjonerzy zgodni są co do kilku aspektów technicznych:

  1. unikać ciasnoty,
  2. nie wkładać eksponatów na siłę,
  3. przechowywać w niewielkich pudłach kartonowych lub drewnianych z dobrze sezonowanego drewna,
  4. chronić od wilgoci, przegrzania i przechowywania w nieodpowiednim miejscu,
  5. unikać plastiku,
  6. mieć umiar i wiedzę przy dokonywaniu amatorskich zabiegów konserwatorskich,
  7. stosować wyłącznie roślinny klej, nie powodujący przebarwień i tłustych plam, nie ulegający wykruszaniu się,
  8. ekslibrisy, jak każdy stary przedmiot, wymagają dbałości w przechowywaniu, okresowego przeglądania, wietrzenia i sprawdzania ich stanu, czy nie pojawiły się na nich plamki wilgoci lub pleśni. W razie stwierdzenia niepokojących zmian warto zwrócić się o poradę do konserwatora, bibliotekarza, muzealnika, antykwariusza, czy innego fachowca.