Wymiary grafiki

Następnym elementem opisu ekslibrisu są jego wymiary.

Do podania wymiaru ekslibrisu wystarczy linijka z podziałką milimetrową. W opracowywaniu eksponatu należy pamiętać tylko o trzech ważnych zasadach:

1) wymiar ekslibrisu podawany jest zawsze w milimetrach,

2) mierzy się go podając najpierw wysokość, a później szerokość i zapisuje za pomocą łącznikowego iksa („x”) lub: w przypadku ekslibrisu wykonanego w formie okrągłej, wymiar podaje się po znaku średnicy,

3) format ekslibrisu jest zawsze wymiarem grafiki odciśniętej na papierze, nie zaś samego papieru.

W praktyce zapisy dotyczące wymiarów ekslibrisu  wyglądają następująco:

 Ekslibris kątowy:

Antoni Jan Gołębniak, X2, 1979, 89 x 96, op. 55.

 Ekslibris okrągły:

Jerzy Różański, X3, 1988, ∅ 140, op. 99.