Nazwisko właściciela

Drugim członem napisu na ekslibrisie jest imię i nazwisko właściciela. 

Idealnie jest dla wszystkich odbiorców, kiedy podane jest pełne imię i nazwisko adresata ekslibrisu, nie pozostawiające wątpliwości w jego identyfikacji. Niestety, nie zawsze tak się dzieje. Imię użytkownika zapisywane jest często skrótowo, a nawet w postaci jedynie inicjałów. Ale należy pamiętać, że zapis imienia i nazwiska właściciela ekslibrisu nie powstaje najczęściej bez wiedzy samego właściciela. To on bowiem przeważnie zamawia ekslibris określając jego charakterystyczne elementy. Życzenia zleceniodawcy realizują się w zadaniu ekslibrisu, które spełniane jest następnie przez wykonawcę.