Napis

Klasyczny napis na ekslibrisie składa się z dwóch części.

Pierwszą jest łaciński zwrot „Ex libris” (z książek). Zastępowany jest on czasem innymi zwrotami, jak „Ex Bibliotheca”, „Ex collectione”, „Ze zbiorów”, „Z książek”, „Z księgozbioru”. Na licznych ekslibrisach spotykamy też napis „Książki”, „Libris”, „Liber”, „Exlibris”, albo „Księgozbiór” zamiast „Ex libris. Sam napis „Ex libris” bywa również zapisywany skrótowo w postaci dwu-, trzyliterowej: „EL”, „Exl.”, Ex L.” lub nieco dłuższej: „Ex Lib.”, „E. Lib.”, przy tym pisany dużą bądź małą literą.

Inną modyfikacją przedniej części tradycyjnego napisu na ekslibrisie jest jego uzupełnianie o przymiotnik lub rzeczownik charakteryzujący konkretny zbiór biblioteczny, do którego ma być przeznaczony znak książkowy. I tak spotykamy „ex libris exlibrisologicis”, ex libris bibliologiae, historicis, ex musicis, ex eroticis, ex libris bolszewicis, ex libris kulinaria, ex fonoteca, ex numismaticis, ex libris judaicis, ex medici, ex libris medicinae, ex libris heraldica, ex libris de architectura, z księgozbioru szachowego, ex libris militaria, a także odpowiedniki w języku polskim niektórych z nich, i wiele innych.

 

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.