Bibliografia zawartości polskich czasopism ekslibrisoznawczych

Tomasz Suma, 

Bibliografia zawartości polskich czasopism ekslibrisoznawczych 1964-2009, 

Self Publishing, 2014, ISBN 978-83-272-4013-2, e-book, s. 75. 

„Bibliografia zawartości polskich czasopism ekslibrisoznawczych 1964-2009” stanowi rezultat części własnych badań naukowych autora nad przeszłością polskiego ekslibrisu, jego kolekcjonerstwa i nauki zajmującej się badaniem znaku książkowego. Powstała z potrzeby zebrania, usystematyzowania i upowszechnienia zawartości wszystkich czasopism ekslibrisoznawczych jakie ukazywały się kiedykolwiek w Polsce. Jest pierwszym wydawnictwem dotyczącym tych czasopism w kraju. Stanowi pełny i kompletny wykaz artykułów i innych treści zamieszczonych w omawianych publikacjach.

Bibliografia zawartości czasopism, 2013 - okładka