WYDAWNICTWA

Barbara Stelingowska: Ekslibris – artystyczna personalizacja [w:] „Napis” Seria XXV, 2019, s. 288-303.

Ekslibrisy Wiktora Kolonki z lat 1973-2018, oprac. Krzysztof Puzik, Mnich 2018

36 ekslibrisów Piotra Naszarkowskiego, oprac. Krzysztof Puzik, Mnich 2017

Ekslibrisy Karola Śliwki, oprac. Krzysztof Puzik, Mnich 2017

Wydanie autorskie ekslibrisów Romana i Marzanny Muchy z okazji 500-lecia polskiego ekslibrisu i 100-lecia Gimnazjum i Liceum Im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim, Tomaszów Lubelski 2017

Grzegorz Matuszak, Obrachunki kolekcjonersko-bibliofilskie, Łódź 2017 (nakładem własnym autora)

Ślady ekslibrisowego dorobku Józefa Golca, Gdańsk 2017

Arkadiusz Wagner, Superekslibris polski. Studium o kulturze bibliofilskiej i sztuce od średniowiecza do połowy XVII wieku, Toruń 2016

Arkadiusz Wagner, Prymas Maciej Drzewicki jako bibliofil. W pięćsetlecie powstania pierwszego polskiego ekslibrisu, Warszawa-Toruń-Poznań-Drzewica 2016

Ekslibris na Śląsku Cieszyńskim, Cieszyn 2016

Słownik pracowników książki polskiej. Suplement 4, 2016

Jarosław Koziara, OT KOT, Lublin 2016

Kolekcja „ex-librisów” Antoniego Ryszarda w Krakowie, 2015

Stanisław Bereś, Przemysław Tyszkiewicz, Kosmos miedziorytu. Rozmowy o grafice, 2015

Aleksander Jackowski, Jerzy Jarnuszkiewicz. Rzeźby, medale, ekslibrisy, 2015

Artur Mario da Mota Miranda, Contemporary International Ex-Libris Artists2014

Tomasz Suma, Ekslibrisowa Pasja. Sztuka, prywatne kolekcjonerstwo i badania ekslibrisu w Polsce od XIX wieku do współczesności, 2014

Arkadiusz Wagner, By chronić i zdobić2014

Tomasz Suma, Bibliografia zawartości polskich czasopism ekslibrisoznawczych 1964 – 2009, 2013

Tomasz Suma, Sygnatury polskich twórców ekslibrisów od XIX wieku do współczesności, 2013

Praca zbiorowa, Pół wieku z ekslibrisem w Malborku, 2013. 

Wojciech Łuczak, Miedzioryty, 2011

Jerzy Piosicki, Ludwik Piosicki, Ex libris szczeciński, 2010

Elżbieta Nurkiewicz, Ekslibrisy z księgozbioru Biblioteki Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, 2010