KALENDARIUM

Aktualne wydarzenia w kraju i poza jego granicami związane z polskim ekslibrisem, jego twórcami i kolekcjonerami.