Grupa BUNT (1918 – 1920)

Grupa artystyczna, powstała w Poznaniu w 1918 roku, skupiona głównie wokół czasopisma „Zdrój”. Należeli do niej przede wszystkim poeci i malarze, m.in.: Adam Bederski (poeta, teoretyk i autor manifestów programowych), Jerzy Hulewicz, Małgorzata i Stanisław Kubiccy, Władysław Skotarek, Stefan Szmaj, Jan Jerzy Wroniecki i August Zamoyski. Później dołączyli do niej także Artur Maria Swinarski i Jan Panieński. Funkcjonowała oficjalnie do roku 1920.

Grupę cechowało aktywistyczne i społeczne zaangażowanie, traktowanie literatury jako środka do kształtowania rzeczywistości pozaliterackiej. Wyparto metafizykę (wprowadzoną na łamy „Zdroju” przez Przybyszewskiego), swoją uwagę kierując na sprawy polityczne oraz na sformułowanie artystycznego programu nowej sztuki, inspirowanej niemieckim ekspresjonizmem. Radykalizm nurtu zrażał stałych czytelników poznańskiego czasopisma; wpływ miała na to także późniejsza krytyka ze strony Przybyszewskiego.