Grupa 9 GRAFIKÓW (1947 – 1960)

Ugrupowanie twórcze, powstałe w Krakowie w roku 1947, kontynuujące tradycje istniejącego w latach 1925-1939 stowarzyszenia „Ryt”. Grupa istniała do roku 1960.

Grupa nawiązywała do tradycji tworzenia w drzeworytach o wysokiej randze artystycznej i warsztatowej.

 Członkami Grupy Dziewięciu Grafików byli:

  • Jerzy Bandura (1915–1987),
  • Stefania Dretler-Flin (1909–1994),
  • Leon Kosmulski (1904–1952),
  • Bogna Krasnodębska-Gardowska (1900–1986),
  • Helena Krażowska-Knotowa (1911–1992),
  • Adam Młodzianowski (1907–1988).
  • Konrad Srzednicki (1894–1993),
  • Mieczysław Wejman (1912–1992)),
  • Krystyna Wróblewska (1904–1994),
  • Stanisław Töpfer (1917-1975)