Ż

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   Ł   M   N   O   P   R   S   Ś   T   U   W   Z   Ż

ŻAKOWSKA MARIA. Przed 1939 mieszkała i tworzyła w Ostrowcu Kieleckim. Ekslibrisy tworzyła w dwudziestoleciu międzywojennym. Stosowała linoryt i cynkotypię kreskową.

ŻARNOWIECKI ANDRZEJ (*04.11.1931), rzeźbiarz, absolwent ASP w Warszawie i we Wrocławiu (1960). Członek i jeden z założycieli wrocławskiej Grupy Grafików „RYS”, dyrektor Państwowego Ogniska Kultury Plastycznej we Wrocławiu. Członek ZPAP. Wykonywał ekslibrisy dla Domu Książki, sporadycznie dla osób prywatnych. Mieszka i tworzy we Wrocławiu. Ekslibrisy tworzył w latach 70.-80. XX w. Stosował linoryt, cynkotypię kreskową, suchą igłę, akwafortę i mezzotintę.

ŻECHOWSKI STEFAN (19.07.1912-1984), absolwent ASP w Krakowie (1932).

ŻELAŃSKI ADAM. Przed 1939 mieszkał w Krakowie. Ekslibrisy tworzył amatorsko w dwudziestoleciu międzywojennym. Stosował rysunek i cynkotypię kreskową.

ŻMUDA ALFRED (30.05.1897-1966), absolwent ASP w Krakowie (1924). Ekslibrisy tworzył okazjonalnie w latach 60. XX w. Stosował cynkotypię kreskową.

ŻUKOWSKI MICHAŁ . Współczesny twórca ekslibrisów.

ŻUROWSKI TADEUSZ ROMAN (03.04.1908, Zagórze – 1985, Warszawa), muzealnik, archeolog, konserwator zabytków, artysta samouk, kolekcjoner ekslibrisów; absolwent gimnazjum w Sanoku, następnie Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie (Wydział Prehistorii), Szkoły Teatru Ludowego w Warszawie (aktorstwo i reżyseria) i Wydziału Architektury Politechniki Lwowskiej (wydział plastyki). Był członkiem Związku Artystów Grafików we Lwowie, Polskiego Towarzystwa Archeologicznego (1934). Do wojny mieszkał we Lwowie, po wojnie mieszkał i tworzył w Warszawie. Pracował w Katedrze Inscenizacji Leona Schillera na Politechnice Lwowskiej, później w Muzeum Ziemi Sanockiej i Muzeum Pradziejów Ziemi Czerwieńskiej we Lwowie (1939). Jako oficer rezerwy brał udział w kampanii wrześniowej. Po powrocie do Lwowa podjął pracę w Muzeum Historycznym i Instytucie Archeologii Akademii Nauk ZSRR. Następnie przeniósł się do Warszawy, gdzie pracował w Biurze Odbudowy Stolicy i od 1950 r. kierował Wydziałem Zabytków Archeologicznych w Ministerstwie Kultury i Sztuki. Równocześnie wykładał na Uniwersytecie Warszawskim i Wojskowej Akademii Politycznej. Artystycznie zajmował się projektowaniem wnętrz, witraży i krat artystycznych, konserwacją zabytków, malarstwem i grafiką. Ekslibrisy tworzył od 1937. Stosował linoryt i drzeworyt.