Z

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   Ł   M   N   O   P   R   S   Ś   T   U   W   Z   Ż

 

ZAKRZEWSKI WŁADYSŁAW (04.04.1903-1944, Warszawa), malarz i grafik; absolwent krakowskiej ASP (1937), w latach 1924-1930 studiował w Paryżu, a w latach 1932-1934 w warszawskiej ASP. Mieszkał i tworzył w Warszawie. Od 1932 zajmował się wyłącznie grafiką. Ekslibrisy tworzył w latach 30.-40. XX w. Stosował miedzioryt, wklęsłodruk i cynkotypie kreskową.

ZAREMBA JAN ALEKSANDER (20.04.1887-1961). Ekslibrisy tworzył w dwudziestoleciu międzywojennym. Stosował drzeworyt.

ZASADZKI LECH. Ekslibrisy tworzył w latach 70. XX w. Stosował linoryt.

ZATORSKI PIOTR (*1970). Wrocławski twórca ekslibrisów. Ekslibrisy tworzy od połowy lat 90. XX w. Stosuje linoryt i mezzotintę.

ZAWADZKA AGNIESZKA (*1974), współczesna artystka – graficzka, absolwentka Wydziału Artystycznego UMC S w Lublinie (1998). Uprawia rysunek, grafikę i ilustrację. Jest organizatorką warsztatów artystycznych dla dzieci i dorosłych.

ZĄBEK BOHDAN, (*9 XI 1955 r., Legnica). Artysta grafik. Studia odbył na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Obecnie pracuje na stanowisku kolejarza biurowego. Twórczością plastyczną zajmował się amatorsko. W tym kierunku kształcił się pod okiem Janusza Halickiego i Andrzeja Żarnowieckiego w Państwowym Ognisku Kultury Plastycznej we Wrocławiu. W latach 1983 – 2000 był członkiem ZPAP. Od około 1975 r. był członkiem wrocławskiej Grupy Grafików „RYS”. Pierwszy ekslibris wykonał w 1978 r. Po dziesięciu latach pracy twórczej zrealizował ostatni znak książkowy (ok. 1988) i do pracy twórczej już nigdy nie powrócił. Tworzył wyłącznie w linorycie. W sumie wykonał 10 ekslibrisów.

ZDUNIEWSKI EUGENIUSZ (1912-1995), Mieszkał i tworzył w Łodzi; twórca ekslibrisów dla Domu Książki. Ekslibrisy tworzył w latach 70.-80. XX w. Stosował cynkotypię kreskową.

ZGAIŃSKI STANISŁAW (28.04.1907, Kruszewo – 1944, KL Gross – Rossen), nauczyciel, grafik. Absolwent Seminarium Nauczycielskiego w Lesznie. Pracował jako nauczyciel w Szamotułach. Ekslibris tworzył w latach 1934-1944. Wykonał około 100 prac. Mieszkał w Szamotułach. Stosował drzeworyt; eksperymentował w 1944 w akwaforcie.

ZIEMSKA – GIERSZYŃSKA EWELINA, Mieszkała i tworzyła we Lwowie przed 1918.

ZIERNACKI WŁADYSŁAW. Ekslibrisy tworzył w dwudziestoleciu międzywojennym.

ZIOŁOWSKI ZYGMUNT. Mieszkał przed 1939 we Lwowie. Ekslibrisy tworzył w dwudziestoleciu międzywojennym. Stosował rysunek i cynkotypię kreskową.

ZIÓŁKOWSKI LEOPOLD. Ekslibrisy tworzył w latach 80. XX w. Mieszkał na Dolnym Śląsku. Stosował litografię i cynkotypię kreskową.

ZIÓŁKOWSKI WIKTOR (19.04.1893 – 28.07.1978, Lublin), absolwent ASP w Krakowie (1917). Ekslibrisy tworzył od końca dwudziestolecia międzywojennego. Stosował drzeworyt.

ZNAJOMSKI ROBERT (*1968). Absolwent Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie. Tworzy od 2007. Mieszka i tworzy w Łęcznej. Stosuje techniki komputerowe.

ZUCHOWSKI WŁADYSŁAW. Ekslibrisy tworzył w latach 70.-80. XX w. Stosował rysunek i cynkotypię kreskową.

ZWOLAKIEWICZ HENRYK (29.03.1903, Lublin – 23.07.1984, Lublin), malarz, grafik, plakacista, etnograf; absolwent ASP w Warszawie (1932) i etnografii na UMCS w Lublinie (1932). Zawodowo pracował jako kurator Okręgu Szkolnego w Lublinie (1936-1939), kierownik szkoły podstawowej (1939-1945), nauczyciel szkół średnich (1945-1968). Mieszkał i tworzył w Lublinie. Ekslibrisy tworzył od 1922 do 1967. Wykonał 36 ekslibrisów. Stosował drzeworyt i suchą igłę, rzadziej linoryt i typografię.

ZWOLSKI ZENOBIUSZ (18.10.1916-1996), absolwent ASP w Krakowie (1950). Ekslibrisy tworzył w latach 70. XX w. Stosował linoryt.

ZYCHOWICZ ZDZISŁAW. Mieszkał w Jastrzębiu Zdroju. Ekslibrisy tworzył sporadycznie w latach 80. XX w. Stosował rysunek i światłodruk.