W

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   Ł   M   N   O   P   R   S   Ś   T   U   W   Z   Ż

 

WACHTEL WILHELM (12.08.1875, Lwów – 1942, USA), grafik, malarz; absolwent ASP w Krakowie (1899) i Akademii w Monachium. Mieszkał i tworzył we Lwowie. Zginął tragicznie w wypadku samochodowym. Ekslibrisy tworzył w dwudziestoleciu międzywojennym. Stosował cynkotypię kreskową.

WACŁAWCZYK ANDRZEJ HILARY (*10.09.1946, Wrocław), artysta samouk; absolwent Państwowego Ogniska Kultury Plastycznej we Wrocławiu; uczeń Zygmunta Waśniewskiego. Mieszkał i tworzył we Wrocławiu. W latach 80. XX w. Wyjechał do Niemiec (jego miejsce zamieszkania pozostaje nieznane). Ekslibrisy tworzył w latach 70. – pocz. 80. XX w. Stosował wyłącznie linoryt. W 1969 r. był współzałożycielem wrocławskiej Grupy Grafików „RYS” i jednym z jej najaktywniejszych członków. Stworzył w linorycie 1100 ekslibrisów oraz liczne grafiki. Jego prace należą dzisiaj do rzadkości kolekcjonerskich. Brał udział w 25 wystawach zespołowych tak w Polsce jak i za granicą. W 1968 r. założył wydawnictwo bibliofilskie „Officina Silesiae”, w którym w nakładzie 3 – 7 egzemplarzy wydał 82 tytuły książek śląskoznawczych ozdabianych jego ekslibrisami.

WALCZOWSKI FRANCISZEK (20.02.1902 – 1983, Kraków), artysta malarz, filozof; konserwator obiektów sakralnych; absolwent (1923) i profesor ASP w Warszawie. Mieszkał i tworzył w Warszawie. Ekslibrisy tworzył w latach 70. XX w. Wykonał kilkanaście ekslibrisów. Stosował drzeworyt.

WALKIEWICZ JAN (*1952). Mieszka i tworzy w Płocku. Ekslibrisy tworzy od 1982. Wykonał 70 ekslibrisów. Stosuje staloryt, suchą igłę, miedzioryt (od 1997 wyłącznie), mezzotintę, akwafortę, plastikoryt.

WALLIS CZESŁAW (*14.02.1902), od 1950 członek ZPAP. Ekslibrisy tworzył w dwudziestoleciu międzywojennym. Stosował cynkotypię kreskową.

WANAG JÓZEF (21.03.1921, Grzywo, Łotwa – 01.04.1987, Katowice). Inżynier architekt, artysta samouk. Absolwent Państwowej Szkoły Rzemieślniczej (1939, Łotwa), Państwowej Szkoły Technicznej w Szczecinie (1947), Politechniki Wrocławskiej (1951). Mieszkał i tworzył w Szczecinie (1951-1954) i Katowicach (od 1954). Zawodowo zatrudniony w „Miastoprojekcie”, od 1969 Centralnym Biurze Projektowo – Badawczym Dróg i Mostów. Ekslibrisy tworzył od 1970; wykonał ich 166. Stosował drzeworyt i linoryt.

WAŚKOWSKI WACŁAW (15.02.1904 – 1975, Warszawa), grafik, malarz, twórca licznych ekslibrisów; drzeworytnik; absolwent warszawskiej ASP (1938) i Miejskiej Szkoły Sztuk Zdobniczych w Warszawie. Zawodowo uczył w Szkole Przemysłu Drzewnego w Zakopanem, później w warszawskiej ASP (od 1956). Mieszkał i tworzył w Zakopanem i Warszawie. Ekslibrisy tworzył sporadycznie w dwudziestoleciu międzywojennym i intensywnie od 1941. Wykonywał także ilustracje książkowe i grafiki. Stosował drzeworyt i akwafortę.

WAŚNIEWSKI ZYGMUNT (07.04.1921, Kraków – 01.09.1976, Wrocław), artysta plastyk, malarz, witrażysta, artysta szkła; absolwent ASP we Wrocławiu (1952). Uczeń Stanisława Dawskiego. Jeden z najwybitniejszych linorytników polskich. Twórca ekslibrisowego życia artystycznego we Wrocławiu. Zawodowo związany z Hutą Szkła w Piechowicach, później z Państwowym Ogniskiem Kultury Plastycznej we Wrocławiu. Członek ZPAP, pomysłodawca i założyciel wrocławskiej Grupy Grafików „RYS”. Ekslibrisy tworzył od 1938. Mieszkał i tworzył w Krakowie (do 1945) i we Wrocławiu (od 1946). Stosował rysunek tuszem (do 1945), później wyłącznie linoryt.

WAWRZENIECKI MARIAN (05.12.1863, Kraków – 1943, Kraków), archeolog, plastyk, malarz, grafik, historyk sztuki; absolwent UJ, warszawskiej Klasy Rysunkowej Wojciecha Gersona, ASP w Krakowie (uczeń Jana Matejki) oraz w Akademii monachijskiej. Członek PAU. Jego specjalnością było badanie kultury dawnych Słowian i jej źródeł, co znalazło nawiązanie w jego malarstwie i grafice. Ekslibrisy tworzył w dwudziestoleciu międzywojennym. Stosował węgiel, czarną kredkę, cynkotypię kreskową i litografię.

WAWRZYŃSKI ZBIGNIEW (*04.07.1935, Mława), absolwent Szkoły Handlowej w Mławie, dwuletniego kursu filmu i fotografii oraz dwuletnie studium instruktorów teatralnych. Pracował w Powiatowym Domu Kultury w Mławie. Autor kilku wystaw fotograficznych. Brał udział w licznych wystawach ekslibrisów w kraju i zagranicą. Ekslibrisy tworzył w latach kon. 70. – 80. XX w. Stosował linoryt, rysunek i cynkotypię kreskową.

WAYGART JERZY (*1 VIII 1951 r., Barcinek – Korczakowo). Jeden z czołowych artystów ekslibrisu we Wrocławiu. Uprawia grafikę warsztatową. Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych we Wrocławiu (1972). Następnie studiował archeologię na Uniwersytecie Wrocławskim, którą porzucił po pierwszym roku. Kunsztu artystycznego uczył się w Państwowym Ognisku Kultury Plastycznej we Wrocławiu pod kierunkiem Janusza Halickiego. Był także wolnym słuchaczem we wrocławskiej ASP w pracowniach Janiny Żemojtel i Ryszarda Regulińskiego. Otrzymał uprawnienia artystyczne nadane mu przez Ministerstwo Kultury i Sztuki w Warszawie w dziedzinie grafiki. W 1976 roku został członkiem wrocławskiej Grupy Grafików „RYS”. Ostatni jej przewodniczący. Pierwszy ekslibris wykonał w 1977 roku dla swojego ojca, dra Jerzego Waygarta. Był to linoryt, któremu artysta poświęcił początkowe lata swojej twórczości. Obecnie stosuje wyłączne techniki metalowe, którymi posługuje się z wielką swobodą. Należą do nich: akwaforta, akwatinta, sucha igła, mezzotinta, miedzioryt i ich połączenia.

WEJMAN STANISŁAW (*1944, Jędrzejów), absolwent Wydziału Grafiki ASP w Krakowie. Mieszka i tworzy w Krakowie. Profesor ASP w Krakowie. Uprawia grafikę, malarstwo sztalugowe i ścienne oraz rysunek. W grafice najczęściej posługuje się techniką akwaforty i akwatinty, a także litografii. W swym dorobku ma kilkadziesiąt wystaw indywidualnych w kraju i za granicą. Brał udział w kilkuset wystawach zbiorowych. Jest laureatem Nagrody zakupu w ACA Gallery w Calgary ( Kanada ) w roku 1971 i na Międzynarodowym Biennale w Fredrikstadt (1976), a także w konkursie Grafika Miesiąca w Amsterdamie (1971) i w Krakowie w latach 1972-79 ( 4 nagrody). W latach 1984-1985 wykładał jako visiting profesor na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Connecticut w Storrs, USA. W roku 1990 prowadził  kurs grafiki na Uniwersytecie Concordia w Montrealu, a w latach 1990-93 pełnił funkcję dziekana Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.Ekslibrisy tworzył od końca lat 60. XX w. Stosował techniki metalowe.

WELLISZ BRONISŁAW. Ekslibrisy tworzył w latach 60.-70. XX w. Stosował cynkotypię kreskową.

WENHRYNOWICZ DIOMIR (*1961, Kraków), artysta plastyk, syn Tyrsusa. Mieszkał i tworzył w Krakowie. Obecnie mieszka w USA. Stosował plastikoryt i linoryt.

WENHRYNOWICZ TYRSUS (21.11.1924, Drohobycz – 23.05.2002, Sanok), artysta plastyk, malarz, grafik; absolwent ASP w Krakowie (1952). Pracował w Zakładzie Archeologii małopolski instytutu Historii Kultury Materialnej PAN w Krakowie. Członek ZPAP. Pierwsze prace graficzne w 1941. W Krakowie na Akademii Sztuk Pięknych skończył 3 letnie studia malarstwa i 4 letnie studia grafiki. Był artystą, grafikiem, zajmował się malarstwem olejnym. Stosował z wielkim upodobaniem rekwizyty ukraińsko-bizantyjskie: cerkwie, baniaste kopuły, krzyże, detale architektoniczne, nacechowane estetyką sztuki Wschodu.  Jego dzieła były wystawiane w małych ośrodkach i w wielkich miastach Polski, w wielu stolicach państw europejskich a także w Nowym Jorku, Montrealu, Filadelfii, Chicago, Detroit i wielu innych. Ekslibris tworzy od 1942; wykonał ich 492. Mieszkał i tworzył w Krakowie. Stosował drzeworyt oraz rzadziej linoryt, plastikoryt i cynkotypię kreskową.

WERNER JERZY (20.11.1920 – 1990), absolwent ASP w Krakowie (1951).

WERSZLER RAFAŁ (*1968, Wrocław), artysta plastyk. Zajmuje się rysunkiem, grafiką, fotografią i filmem, rysunkiem satyrycznym, szkłem, malarstwem i aranżacją przestrzeni wystawowej. Absolwent PLSP we Wrocławiu (1988) i ASP we Wrocławiu (1993). Członek ZPAP (1993). Pracuje jako plastyk w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej. Mieszka i tworzy we Wrocławiu. Stosuje techniki komputerowe.

WIDACKA HANNA. Ekslibrisy tworzyła po 1945. Autorka nielicznych grafik. Stosowała cynkotypię kreskową.

WIDŁAK BARBARA. Ekslibrisy tworzyła po 1945. Autorka ekslibrisów dla Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu z 1995. Stosowała offset i rysunek.

WIEDIGER WACŁAW. Ekslibrisy tworzył po 1945.

WIERZBICKI EUGENIUSZ (08.10.1909-1991), absolwent ASP w Warszawie (1956). Ekslibrisy tworzył w latach 70. XX w. głównie dla bibliotek w Gostyniu. Stosował linoryt i cynkotypię kreskową.

WILCZEK STANISŁAW (1912-1978), śląski artysta introligator. Ekslibrisy tworzył w latach 60. XX w. Stosował drzeworyt.

WILCZEK ZOFIA ZOB. KOPYCIŃSKA – WILCZKOWA ZOFIA

WILKOWSKI HENRYK (*1933, Serock), w latach 1953-1959 studiował w PWSSP we Wrocławiu. Uprawiał grafikę użytkową i artystyczną oraz szkło. Ekslibrisy tworzył od 1964.

WISZNICKI MIKOŁAJ, (19.XII.1870 w majątku Hołówka, gub. Czehryńska, Ukraina – 22.VI.1954, Londyn), artysta samouk, absolwent Uniwersytetu w Kijowie, pułkownik WP. Od około 1903 mieszkał w Warszawie, w latach 30. w Zakopanem. Ilustrator książek dla dzieci i młodzieży oraz czasopism, sporadycznie malował także olejne i akwarelowe pejzaże i sceny z końmi, pod koniec życia uprawiał także malarstwo portretowe. Tworzył wyłącznie w Warszawie.

WISZNIEWSKI KAZIMIERZ (07.06.1894, Warszawa – 23.11.1960, Kraków), malarz, grafik i ekslibrisista. Studiował w warszawskiej ASP (1914-1915, 1919-1920), prywatnej szkole prof. Konrada Krzyżanowskiego (1920-1922) i Miejskiej Szkole Sztuk Zdobniczych w Warszawie (1922-1924). Członek ZPAP (1928). Mieszkał i tworzył w Warszawie (do 1924), Lublinie (1924-1927), Puławach (1927-1932), Węgrowie Podlaskim (1932-1941), Kielcach (1941-1946) i Krakowie (1946-1960). Ekslibrisy tworzył od 1923. Autor około 700 ekslibrisów. Stosował drzeworyt langowy (do 1932) i sztorcowy (od 1932).

WIŚNIEWSKI ARKADIUSZ. Ekslibrisy tworzył w latach 70.-80. XX w. Stosował rysunek, serigrafię i cynkotypię kreskową.

WITKIEWICZ STANISŁAW IGNACY (24.02.1885, Warszawa – 18.09.1939, Jeziory), malarz, fotografik, pisarz, dramaturg, filozof, znany jako „Witkacy”. Prekursor fotografii artystycznej. Wykonał kilka ekslibrisów, z czego tylko trzy znane są z reprodukcji. Pozostałe są w projektach. Stosował w ekslibrisie chromolitografię. (o odnalezieniu nieznanych ekslibrisów Witkacego w 2011 roku można przeczytać tutaj i tutaj).

WITOWSKA JOANNA (*13.08.1933), urodzona w Nowym Sączu, córka Stanisława; od 1956 mieszka i tworzyła w Szczecinie; uprawia malarstwo, grafikę, batik i tkactwo. Wykonała 29 ekslibrisów (1967-1999). Stosowała drzeworyt, sporadycznie cynkotypię kreskową.

WITOWSKI STANISŁAW (1899, Mościska – 1985, Szczecin), do 1979 mieszkał i tworzył w Jaśle, później w Szczecinie. Malarz i grafik; prywatne lekcje malarstwa pobierał u prof. Apolinarego Kotowicza w Krakowie (1920-1924), a grafiki u Adama Walczyńskiego (1935-1939) i Zdzisława Truskolaskiego (1942-1946). Ekslibrisy tworzył w latach 60.-80. XX w. Autor 60 ekslibrisów. Tworzył w drzeworycie.

WITWICKI WŁADYSŁAW (1878-1948), psycholog, filozof, tłumacz literatury starożytnej, twórca ekslibrisów samouk. Mieszkał w Warszawie. Ekslibrisy tworzył od 1916. Stosował drzeworyt, akwafortę i suchą igłę.

WŁODARCZYK ADAM (*07.01.1941), absolwent ASP w Warszawie (1961). Ekslibrisy tworzył w latach 70.-80. XX w. Stosował linoryt i offset.

WŁODARCZYK ANDRZEJ (24.07.1948 – 1994), absolwent ASP w Krakowie (1978) i Wrocławiu (1973). Nauczyciel akademicki. Mieszkał i tworzył we Wrocławiu. Ekslibrisy tworzył w latach 70.-80. XX w. Stosował cynkotypię kreskową i rysunek.

WŁODARCZYK JANUSZ. Współczesny twórca ekslibrisów. Ekslibrisy tworzył w latach 70. XX w. Stosował cynkotypię kreskową.

WOJEŃSKI JAN. Artysta grafik. Mieszkał i tworzył w Warszawie. Ekslibrisy tworzył w latach 1939 – 1960. XX w. Stosował drzeworyt.

WOJTAN ADAM, artysta samouk, zamieszkały we Wrocławiu, ekslibrisy tworzył w latach 50-70. XX w. Stosował linoryt i cynkotypię kreskową.

WOJTAS HENRYK (*08.09.1947, Szubin), malarz, rzeźbiarz, grafik; absolwent UMK w Toruniu (1977), członek ZPAP i Grupy „Grafex”. Mieszka i tworzy w Szubinie. Ekslibrisy tworzył w latach 70. – 80. XX w. Stosował linoryt i akwafortę.

WOLFKE GABRIELA (WOLFKE – ZAŁUSKA) (*1929, Poznań), studia w PWSSP w Poznaniu (1946-1951). Uprawiała grafikę artystyczną i użytkową. Ekslibrisy wykonywałaod 1960 r. Stosowała głównie drzeworyt i linoryt.

WOŚ CZESŁAW (*1944, Krajanka), artysta i kolekcjoner ekslibrisów, Absolwent Wydziału Sztuk Plastycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Członek Związku Polskich Artystów Plastyków i Międzynarodowego Stowarzyszenia Sztuk Plastycznych. Współorganizator (wraz z żoną Bożeną Woś) Międzynarodowego Biennale Małej Formy Graficznej i Ekslibrisu w Ostrowie Wielkopolskim i Międzynarodowej Wystawy Ekslibrisu Muzycznego towarzyszącej Międzynarodowemu Festiwalowi „Chopin w barwach jesieni” w Antoninie i Ostrowie. Zasłużony Profesor Almae Matris Ostroviensis. Ekslibrisy tworzy od 1980 roku. Stosuje drzeworyt, linoryt i techniki metalowe, głównie akwafortę i akwatintę osiągając w nich mistrzowski poziom.

WOŹNIAK MARIAN (*08.08.1928), absolwent ASP w Krakowie (1953). Ekslibrisy tworzył w latach 60.-70. XX w. Stosował linoryt.

WÓJCIK KRYSTYNA (11.01.1929, Warszawa – 10.12.1990, Wrocław), artystka plastyk, grafik prasowy, scenograf; od 1960 członek ZPAP. Absolwentka ASP w Łodzi (1954). Mieszkała i tworzyła we Wrocławiu. Pracowała w teatrze w Kaliszu (1954) i redakcji „Słowa Polskiego” we Wrocławiu (od 1955). Ekslibrisy tworzyła od 1966. Stosowała fototypię, rysunek tuszem, linoryt, miedzioryt, suchą igłę, offset.

WRONIECKI JAN JERZY (1890 – 1948, Poznań), grafik, drzeworytnik i linorytnik; absolwent akademii w Berlinie. Mieszkał i tworzył w Poznaniu. Członek stowarzyszenia BUNT i ZPAP; współzałożyciel Szkoły Sztuk Zdobniczych w Poznaniu; tworzył ekslibrisy i ilustracje książkowe. Ekslibrisy tworzył w dwudziestoleciu międzywojennym i czasie Ii wojny światowej. Stosował litografię, drzeworyt i cynkotypię kreskową.

WRÓBLEWSKA KRYSTYNA (04.03.1904, Warszawa – 1994, Kraków), malarka, graficzka, rzeźbiarka; absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie (1936) i Akademie de la Grande Chaumiere w Paryżu (1938). Profesor Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Członek Grupy „Dziewięciu Grafików”. Opublikowała 9 tek ekslibrisów. Mieszkała i tworzyła w Krakowie. Ekslibrisy tworzyła od 1938 r. Stosowała drzeworyt.

WRÓBLEWSKI KAZIMIERZ. Ekslibrisy tworzył w latach 80. XX w. dla wrocławian. Stosował rysunek i cynkotypię kreskową.

WYCZÓŁKOWSKA FRANCISZKA. Ekslibrisy tworzyła w latach 30. XX w.

WYRWIŃSKI WILHELM (1882 – 1918, Peresenkówka pod Lwowem), ps. „Wilk”; grafik, malarz, projektant zabawek, rysownik, oficer WP. Absolwent ASP w Krakowie; uczeń Mehoffera i Pankiewicza. Ekslibrisy tworzył amatorsko jeszcze przed 1913. wykonał kilkanaście ekslibrisów. Mieszkał w Krakowie, w latach 1914-1918 uczestniczył w walkach Legionów Polskich. Stosował rysunek, litografię i cynkotypię kreskową.

WYTYKOWSKI KRZYSZTOF (*1946), artysta samouk. Mieszka i tworzy w Gostyniu. Ekslibrisy tworzył w latach 80. XX w. Stosuje linoryt.