T

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   Ł   M   N   O   P   R   S   Ś   T   U   W   Z   Ż

 

TARŁOWSKI JÓZEF (1931, Lublin – 2006, Lublin), matematyk, historyk sztuki, artysta grafik. Absolwent historii sztuki KUL (1955) i matematyki na UMCS (1970). Zawodowo pracował od 1955 w „Lugbalu” w charakterze plastyka – dekoratora, następnie w latach 1967-1970 jako asystent w Katedrze matematyki Wydziału Ekonomicznego UMCS i od 1970 jako nauczyciel matematyki w lubelskich szkołach średnich. Mieszkał i tworzył w Lublinie. Był członkiem grupy plastycznej „Zamek” i Lubelskiego towarzystwa Miłośników Książki. Ekslibrisy tworzył od lat 70. XX w. Wykonał prawie 200 ekslibrisów. Stosował rysunek, linoryt i offset.

TATARYNOWICZ PIOTR. Mieszka i tworzy w Świebodzinie. Ekslibrisy tworzy od końca lat 70. XX w. Stosuje techniki mieszane, offset, rysunek, linoryt.

TCHÓRZEWSKI K. Ekslibrisy tworzył przed 1918 w Przemyślu. Stosował cynkotypię kreskową.

TKACZYK RYSZARD (*1936, Lublin). Wykształcenie plastyczne średnie. Zatrudniony jako plastyk w Domu Kultury w Lublinie. Mieszka i tworzył w Lublinie; Ekslibrisy tworzył w latach 70.-80. XX w. Stosował miedzioryt i drzeworyt.

TŁOMAKOWSKA ANNA. Ekslibrisy tworzyła w latach 70. XX w. Stosowała linoryt i cynkotypię kreskową.

TŁOMAKOWSKI BERSTEN JANUSZ (16.03.1896, Wilno – luty 1980, Warszawa). W latach 1921-1923 studiował na Wydziale Sztuk pięknych Uniwersytetu im. Stefana Batorego w Wilnie. W 1924 wyjechał na studia do Paryża. Studiował w Szkole Inżynierów Cywilnych i Studiach Urbanistycznych na Sorbonie. Równolegle wznawia działalność artystyczną w Stowarzyszeniu Studentów Polskich w Paryżu. W 1935 powrócił do Wilna, od 1939 w Armii krajowej, w 1945 aresztowany przez NKWD i zesłany do łagrów w Wielsku i Czkałowie. W 1965 powrócił do Polski, a w 1966 podjął pracę przewodnika turystycznego PTTK po Warszawie i okolicach. Ekslibrisy tworzył od dwudziestolecia międzywojennego. Stosował linoryt, drzeworyt, rzadziej cynkotypię kreskową.

TOM JÓZEF (30.07.1883 – 1962, Warszawa) grafik, malarz, wykładowca. Absolwent warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych (1910), później kontynuował naukę w Monachium (1910-1912) i Berlinie (1914 – Kunstgewerbeschule). Uprawiał grafikę artystyczną (litografia) i użytkową (ekslibrisy, znaczki pocztowe, plakaty) oraz malarstwo sztalugowe. Od 1950 roku wykładowca warszawskiej ASP. Mieszkał i tworzył w Warszawie. Ekslibrisy tworzył od 1914. Stosował rysunek tuszem, litografię i cynkotypię kreskową.

TOMASZEWSKA WANDA (05.03.1919, Grudziądz – 28.04.2001, Toruń), artystka grafik, pedagog i społecznik; do 1945 mieszkała we Lwowie, później w Grudziądzu i Bydgoszczy, ostatecznie w Toruniu (od 1957). Absolwentka UMK w Toruniu (1957), wychowanka Edwarda Kuczyńskiego. Nauczyciel plastyki w Studium Medycznym w Toruniu (1971-1983). Mieszkała i tworzyła w Toruniu. Ekslibrisy tworzyła w latach 60.-80. XX w. Stosowała drzeworyt sztorcowy.

TOMASZEWSKI WITOLD (*06.11.1907), absolwent ASP w Warszawie (1933).

TOMECKI ANDRZEJ. Ekslibrisy tworzył po 1945. Stosował cynkotypię kreskową.

TOMECKI BRONISŁAW JÓZEF (18.09.1905, Sosnowiec – 1994, Warszawa), artysta grafik, malarz; absolwent Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie (1928), następnie ASP w Krakowie i Poznaniu. Mieszkał i tworzył w Wilnie (do 1945) i Warszawie (od 1946). Działalność artystyczną rozpoczął w 1928 r. wydaniem teki graficznej pt. „Linoryty”. Brał udział w wielu wystawach zbiorowych oraz indywidualnych, m.in. w Katowicach (1928), Sosnowcu (1928, 1932), Poznaniu (1932), po 1945 r. w Warszawie, Krakowie, Cieszynie, Karwinie, Londynie, Wenecji, Rostocku, Paryżu, Rzymie, Wrocławiu, Bydgoszczy i wielu innych. Ekslibrisy tworzył od 1925. Stosował linoryt klasyczny i kolorowy, gumoryt, plastikoryt i sporadycznie drzeworyt.

TÖPFER STANISŁAW (08.10.1917 – 1975, Kraków), grafik, w latach okupacji członek Koła Miłośników Grafiki i Ekslibrisu, po wojnie ZPAP oraz krakowskiej grupy artystycznej „Dziewięciu grafików”. W latach 1936-1939 studiował w Państwowym Instytucie Sztuk Plastycznych w Krakowie (dyplom w 1945). Mieszkał i tworzył w Krakowie. Ekslibrisy tworzył od 1939. Stosował drzeworyt.

 TRETER BOHDAN (13.07.1886-1945), malarz, grafik, architekt i konserwator zabytków; absolwent ASP w Krakowie (1916). Mieszkał i tworzył w Krakowie. Ekslibrisy tworzył w dwudziestoleciu międzywojennym. Stosował litografię.

TROJAN MARIAN. Ekslibrisy tworzył od końca lat 60. XX w. Stosował drzeworyt.

TROJANOWSKI EDWARD. Ekslibrisy tworzył po 1945.

TRZCIŃSKA JADWIGA (08.04.1937-2005), absolwentka ASP w Warszawie (1958). Twórca ekslibrisów dla księgarni i Domu Książki Kielecczyzny wykonanych w latach 60.-70. XX w. Stosowała linoryt i cynkotypię kreskową.

TURKIEWICZ WITOLD (*23.02.1926, Kobryń, ZSRR), artysta grafik, malarz i ceramik; absolwent Wydziału Szkła ASP we Wrocławiu (1956). Mieszka w Szczytnej k. Kłodzka. Zawodowo pracował w Hucie Szkła w Szczytnej i Muzeum w Kłodzku. Członek ZPAP. Ekslibrisy tworzył w latach 50.-70. XX w. Stosował linoryt i drzeworyt.

TUSZEWSKI TADEUSZ (26.07.1907, Obr – 03.02.2004, Warszawa), grafik, konserwator papieru, artysta książki; absolwent Państwowej Szkole Sztuk Zdobniczych w Poznaniu i ASP w Warszawie (1936). Uczeń W. Skoczylasa i L. Wyczółkowskiego. Po wojnie pracował na ASP w Warszawie, prowadząc tam Katedrę Konserwacji Starych Druków i Grafiki. Mieszkał i tworzył w Warszawie. Ekslibrisy tworzył od 1932. Stosował drzeworyt, rzadziej linoryt.

TWARDOWSKA WIESŁAWA. Ekslibrisy tworzyła w latach 60/70. XX w. Stosowała linoryt.

TYROWICZ ADAM. Brat Ludwika. Przed 1939 mieszkał we Lwowie. Ekslibrisy tworzył od 1937. Stosował akwafortę, drzeworyt, linoryt.

TYROWICZ LUDWIK (15.07.1901, Lwów – 17.02.1958, Łódź), grafik i malarz; studiował we Lwowie (1920-1926, uczeń K. Sichulskiego) i w ASP w Warszawie (1933, uczeń W. Skoczylasa i M. Kotarbińskiego – dyplom w 1933); w latach 1930-1939 profesor grafiki użytkowej na Politechnice Lwowskiej, po 1945 w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi oraz Szkole Drukarstwa Artystycznego. Mieszkał i tworzył we Lwowie (od 1930 r.) i Łodzi (od 1945 r.). W 1938 r. opublikował książkę pt. „Liternictwo w reklamie”. Był członkiem grup artystycznych „Ryt” i „Artes”. Ekslibrisy wykonywał od 1931. Stosował akwafortę, miedzioryt, drzeworyt, linoryt i cynkotypię kreskową.

TYSZKIEWICZ JÓZEF. Ekslibrisy tworzył w latach 60.-70. XX w. Stosował cynkotypię kreskową.