S

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   Ł   M   N   O   P   R   S   Ś   T   U   W   Z   Ż

 

SAMUSIK – ZAREMBA ZOFIA (*18.11.1939),malarka, graficzka; absolwentka UMK w Toruniu (1964). Członek ZPAP. W latach 1968-1996 pracowała w Dziale Sztuki Muzeum Mazowieckiego w Płocku, gdzie zajmowała się organizacją wystaw. Od 1995 pedagog w I Prywatnym Liceum Plastycznym w Płocku. Mieszka i tworzy w Płocku. Stosuje mezzotintę i techniki własne.

SAPKO HENRYK. Wykonał m.in. ekslibrisy dla biblioteki publicznej w Nałęczowie. Ekslibrisy tworzył w latach 70. XX w. Stosował plastikoryt i cynkotypię kreskową.

SAWICKA HELENA (*1935, Ostrów Wielkopolski), absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (1980) oraz UMCS w Lublinie (1984). Uprawia malarstwo, grafikę i rysunek. W latach 1955-1991 pracowała jako nauczyciel przedszkola, szkoły podstawowej i średniej w Liceum Medycznym Ostrowie Wielkopolskim. Głównie prowadziła zajęcia z plastyki i nauczania początkowego. Obecnie zajmuje się działalnością plastyczną. Uprawia malarstwo, rysunek i grafikę artystyczną (ekslibris). Swoje prace prezentuje na wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i zagranicą. Od roku 1982 prezentuje prace malarskie i graficzne na wystawach „Ostrowska plastyka”. Od tego momentu zaczęła tworzyć ekslibrisy. Stosuje akwafortę i linoryt.

SAWILSKI WOJCIECH (08.08.1906, Warszawa – 1996, Białogard), absolwent ASP w Warszawie (1927). Po 1945 mieszkał na stałe w Białogardzie. Organizator i kustosz Muzeum w Białogardzie (1945-1951). Stosował akwafortę i inne techniki metalowe.

SCHINKO WERNER. Ekslibrisy tworzył w dwudziestoleciu międzywojennym.

SCHIWUJ HALINA. Malarka, graficzka. Urodzona w Opatkowicach (kieleckie). Absolwentka ASP w Krakowie i Wiedniu. Członek ZPAP (1945). Od 1947 pracowała jako nauczyciel plastyki w szkolnictwie średnim i zawodowym. Ekslibrisy tworzyła w latach 60.-70. XX w. głównie dla bibliotek publicznych. Mieszkała w Zabrzu. Stosowała linoryt i cynkotypię kreskową.

SCHMAGER GUSTAW (1904-1983), bibliotekarz, bibliofil, twórca samouk. Pracował w Bibliotece UJ w Krakowie. Mieszkał i tworzył w Krakowie. Ekslibrisy tworzył w dwudziestoleciu międzywojennym i głównie w latach II wojny światowej oraz po wojnie. Stosował drzeworyt i rzadziej litografię.

SCHMIDT – PECHT HEINRICH (1857-1940). Ekslibrisy tworzył w dwudziestoleciu międzywojennym. Wykonywał głównie ekslibrisy heraldyczne. Stosował litografię, miedzioryt.

SCHMIDT BOTKO. Ekslibrisy tworzył w dwudziestoleciu międzywojennym.

SCHÖNBORN BRONISŁAW WALDEMAR (23.07.1909, Poznań – 28.05.1971, Kraków), malarz, grafik. Absolwent Uniwersytetu Poznańskiego (romanistyka). Popularyzator historii i sztuki Krakowa. Mieszkał i tworzył w Krakowie. Ekslibrisy, nieliczne, tworzył w latach 50.-60. XX w. Stosował rysunek, rzadziej techniki ryte.

SEIFERT FRANCISZEK (1900, Kraków – 1964, Kraków), grafik, rysownik, bibliofil, plakacista. Absolwent Państwowej Szkoły Przemysłu Artystycznego w Krakowie. pracował w Drukarni W. Anczyca w Krakowie (kierownik). Tworzył druki typograficzne, okładki i ilustracje książkowe, plakaty; był pierwszym profesjonalnym dekoratorem wystaw sklepowych. Członek ZPAP. Mieszkał w Krakowie. Ekslibrisy tworzył w dwudziestoleciu międzywojennym. Stosował litografię, rysunek i cynkotypię kreskową, rzadziej drzeworyt.

SICHULSKI KAZIMIERZ (17.01.1879, Lwów – 1942, Lwów), rysownik i malarz, karykaturzysta; absolwent (1904) i profesor ASP w Krakowie. Uczeń Mehoffera i Wyczółkowskiego. W latach 1920-1930 profesor Państwowej Szkoły Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego we Lwowie. Wybitny twórca karykatur. Ekslibrisy tworzył przed I wojną światową (od 1908). Stosował litografię i cynkotypię kreskową.

SIEDLECKI FRANCISZEK (1867 – 1934, Warszawa), grafik, malarz, scenograf, krytyk sztuki; symbolista; student Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Akademii w Monachium i Paryżu. Wynalazł technikę rycia na szkle. Do 1919 mieszkał i tworzył w Krakowie, następnie w Warszawie. Ekslibrisy tworzył od 1902, głównie w dwudziestoleciu międzywojennym. Stosował akwafortę.

SIEDLECKI JERZY. Przed 1939 mieszkał w Warszawie. Ekslibrisy tworzył w latach 30. XX w. Stosował drzeworyt.

SIEJKOWSKA EUGENIA. Mieszkała i tworzyła w Żaganiu w latach 70.-90. XX w. Stosowała linoryt, miedzioryt, akwafortę i suchą igłę.

SIEKIERSKI WŁADYSŁAW. Ekslibrisy tworzył pod koniec dwudziestolecia międzywojennego i w latach 60. XX w. Stosował cynkotypię kreskową, rysunek.

SIELICKI ALEKSANDER, (*20 XI 1951, Wrocław), Studiował na Wydziale Ceramiki i Szkła w ASP we Wrocławiu, którą ukończył w 1977 r. Członek ZPAP. Do wrocławskiej Grupy Grafików „RYS” należał od początku jej istnienia. Sztuki ekslibrisowej uczył się pod okiem Zygmunta Waśniewskiego w Państwowym Ognisku Kultury Plastycznej. Małą grafikę zaczął uprawiać w 1965 r. W swoim dorobku posiada około 100 ekslibrisów. Stosował dwie techniki graficzne, mianowicie linoryt i plastikoryt. Ekslibrisy Aleksandra Sielickiego są abstrakcyjne, wyróżniają się surrealistycznymi kompozycjami. Mają wiele elegancji i dokładności. Uczestniczył w IV i v Biennale Ekslibrisu Współczesnego w Malborku (1967 i 1969), w Festiwalu Młodzieży Szkół Artystycznych w Nowej Rudzie (1973), na wystawach „Ekslibris Wrocławski” (1970, 1972) i Grupy „RYS”, a także w Helsingor (Dania, 1972) i Nancy (Francja, 1974).

SIEMASZKO OLGA ALEKSANDRA (19.04.1914, Kraków – 08.10.2000, Warszawa), absolwentka ASP w Warszawie (1939) i Szkoły Rzemiosła Artystycznego w  Krakowie (1939). Zajmowała się rysunkiem, ilustracją, plakatem i scenografią. Zilustrowała ponad 100 książek, kalendarzy i innych druków akcydensowych. Ekslibrisy tworzyła w latach 80. XX w. Stosowała linoryt.

SIENNICKI RYSZARD (1909, Warszawa – 1980, Koszalin), malarz, grafik. Członek ZPAP; absolwent Warszawskiej Szkoły Rysunkowej Wojciecha Gersona (1929). Od 1953 mieszkał i tworzył w Koszalinie. Ekslibrisy tworzył w latach 60.-70. XX w. Stosował linoryt.

SIERACKI BERNARD. Ekslibrisy tworzył po II wojnie światowej.

SIERKA WŁADYSŁAW. Mieszkał i tworzył po wojnie w Jeleniej Górze. Ekslibrisy tworzył w latach 70.-80. XX w. Stosował linoryt i cynkotypię kreskową.

SIEROSZYŃSKI WACŁAW. Ekslibrisy tworzył w dwudziestoleciu międzywojennym.

SKAŁA GRAŻYNA. Mieszkała we Wrocławiu. kslibrisy tworzyła na początku lat 80. XX w. Stosowała linoryt i offset.

SKARŻYŃSKI JERZY (16.12.1924 – 2004, Kraków), malarz, grafik, scenograf, twórca komiksów; absolwent krakowskiej ASP (1947); pracował dla redakcji „Przekroju” i Wydawnictwa Literackiego, a od 1969 prowadził równolegle Studium Scenografii na krakowskiej ASP. Członek Grupy Młodych Plastyków i współzałożyciel II Grupy Krakowskiej. Projektował także scenografie do filmów Jerzego Hasa.

SKIBA JANUSZ (*29.05.1932, Kalinowszczyzna), malarz i grafik; absolwent ASP w Krakowie (1959). Mieszka i tworzy w Zielonej Górze. Ekslibris wykonywał sporadycznie w latach 1975-1989; wyciął 31 ekslibrisów. Stosował drzeworyt, linoryt i plastikoryt.

SKOCZYLAS WŁADYSŁAW (1883-1934), malarz, grafik; twórca polskiej szkoły drzeworytniczej, studia Szkole Przemysłu Artystycznego w Wiedniu, ASP w Krakowie, Paryżu i Lipsku. Od 1922 profesor ASP w Warszawie; twórca Grupy „Ryt” i Instytutu Propagandy Sztuki. Mieszkał i tworzył w Warszawie. W latach 1914-1934 wykonał kilka ekslibrisów; stosował drzeworyt, a także miedzioryt i litografię.

SKOMOROWSKA GABRIELA, (†1975, Wrocław), artysta – amator, członkini wrocławskiej Grupy Graficznej RYS. tworzyła w linorycie.

SŁONIMSKI ANTONI (1895-1976), absolwent ASP w Warszawie (1911).

SŁUSZKIEWICZ BEATA (*29.01.1916, Wiedeń), artyskta grafik; absolwentka Lwowskiej Szkoły Przemysłowej i Artystycznej i Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Po wojnie mieszkała i tworzyła w Sopocie. Stosowała drzeworyt i linoryt.

SMAKOSZ LUCJAN SYLWESTER. Mieszkał i tworzył w latach 70.-80. XX w. we Wrocławiu. Członek Grupy „RYS”. Stosował linoryt.

SMOLIK PRZECŁAW (1877-1947). Twórca samouk, kolekcjoner ekslibrisów. Ekslibrisy tworzył w dwudziestoleciu międzywojennym. Stosował rysunek i cynkotypię kreskową.

SMUCZYŃSKI HENRYK. Ekslibrisy tworzył po 1945. Stosował cynkotypię kreskową.

SNOCH MAKSYMILIAN (ur. 1943, Akwizgran), absolwent Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Uprawiał grafikę artystyczną, rysunek i plakat. Ekslibrisy tworzył okazjonalnie. Uczestniczył w licznych wystawach i konkursach w kraju oraz za granicą. Stosował techniki metalowe, głównie suchą igłę.

SOBCZAK EWA (*1945), absolwentka ASP w Łodzi (1982). Ekslibrisy tworzyła w latach 90. XX w. Stosowała linoryt.

SOBECKI JAN (*1876), absolwent ASP w Krakowie (1896). Ekslibrisy tworzył przed I wojna światową. Stosował cynkotypię kreskową.

SOBIERAJSKI ZDZISŁAW. Ekslibrisy tworzył w latach 70. XX w. głównie dla bibliotek w Świnoujściu i Łobzie. Stosował linoryt i cynkotypię kreskową.

SOKÓLSKI JUSTYN (1872-1949). Ekslibrisy tworzył w dwudziestoleciu międzywojennym. Stosował rysunek i cynkotypię kreskową.

SOKÓŁ RYSZARD (*01.10.1928), absolwent ASP we Wrocławiu (1954). Ekslibrisy tworzył w latach 70. XX w. Stosował linoryt.

SOŁTAN ALEKSANDER (18.07.1903 – 1994, Warszawa), grafik i malarz; absolwent ASP w Warszawie (1937). Od 1936 członek „Grupy Czwartej” i grupy grafików „Czerń i Biel”. Wykładowca i dyrektor Liceum Poligraficznego w Warszawie (1937-1939 i 1947-1949). Po wojnie kierownik graficzny wydawnictwa „Wiedza” (1947-1949) i redaktor pisma „Poligrafika”. Mieszkał i tworzył w Warszawie. Ekslibrisy tworzył od 1939. Stosował linoryt i litografię oraz cynkotypię kreskową.

SOPOĆKO KONSTANTY MARIA (05.12.1903, Warszawa – 1992, Warszawa), artysta grafik; Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej i ASP w Warszawie (1932). Uczeń Władysława Skoczylasa i Edmunda Bartłomiejczyka. Członek grup artystycznych „Ryt”, „Blok” i „Kagr”. Do wojny opracował drzeworyty, ilustracje książkowe, grafikę reklamową i użytkową. Po wojnie współpracował z kilkoma wydawnictwami jako grafik książkowy. Z okazji 50-lecia jego twórczości odbyła się w Zachęcie w roku 1969 wystawa prac i grafik. Mieszkał i tworzył w Warszawie. Ekslibris tworzył od 1922. Stosował drzeworyt, rzadziej litografię i cynkotypię kreskową (po 1945).

SOZAŃSKI MICHAŁ ADAM (1853 – 1923, Lwów). Ekslibrisy tworzył w dwudziestoleciu międzywojennym. Stosował drzeworyt i cynkotypię kreskową.

SPERSKI A. Ekslibrisy tworzył po 1945. Stosował cynkotypię kreskową.

SPOKOJNY WANDA. Ekslibrisy tworzyła po 1945.

SPYCHALSKI CZESŁAW. Mieszkał w Poznaniu. Z zawodu geodeta. Ekslibrisy tworzył amatorsko w latach 70.-80. XX w. Stosował linoryt, rysunek i cynkotypię kreskową.

STABRYŁA WŁADYSŁAW. Ekslibrisy tworzył po 1945. Stosował cynkotypię kreskową.

STACHIEWICZ PIOTR (1858 – 1938, Kraków). Ekslibrisy, głównie dla instytucji publicznych Krakowa, tworzył w dwudziestoleciu międzywojennym. Stosował cynkotypię kreskową.

STACHOWSKI LUDWIK. Ekslibrisy tworzył w dwudziestoleciu międzywojennym i po II wojnie światowej.

STANECKI JERZY LESZEK (*1944, Lübz – Niemcy), studiował w PWSSP w Łodzi (1966-1972). Ekslibrisy tworzył od 1966 r. Wydał pięć tek ekslibrisowych. Stosował głównie techniki metalowe, zwłaszcza akwafortę z akwatintą.

STANISZ LECH (*06.03.1938), absolwent ASP w Warszawie (1974). Ekslibrisy tworzył w latach 60.-70. XX w. w regionie jeleniogórskim. Stosował linoryt, rysunek, offset i cynkotypię kreskową.

STANISZEWSKI LEON. Ekslibrisy tworzył po 1945. Stosował cynkotypię kreskową.

STANKIEWICZ EUGENIUSZ – GET (14.051942, Oszmiana – 10.04.2011, Wrocław), jeden z najwybitniejszych grafików polskich, artysta grafik, rzeźbiarz. Studiował na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej (1961-1966) oraz w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu (1966-1972). W latach 1982–1985 prowadził pracownię grafiki warsztatowej na PWSSP, od 1998 był pracownikiem tamże. Zajmował się rysunkiem, grafiką warsztatową i użytkową, miedziorytnictwem, medalierstwem, malarstwem, plakatem (m.in. projektował plakaty dla NSZZ Solidarność. Ekslibrisy tworzył okazjonalnie nigdy ich nie katalogując. Stosował miedzioryt i inne techniki metalowe.

STANOWSKI JERZY. Ekslibrisy tworzył przed 1918. Stosował cynkotypię kreskową.

STAŃDA JAKUB (*26.08.1956, Wrocław), malarz, grafik, architekt wnętrz, pedagog; absolwent ASP we Wrocławiu (1983). Nauczyciel plastyki w Zakładzie Rehabilitacji Inwalidów oraz gimnazjum we Wrocławiu. Mieszka i tworzy we Wrocławiu. Stosuje rysunek tuszem i akwarelowy, powielany techniką kserograficzną i offsetem.

STAŃDA JAN JÓZEF (05.02.1912, Kraków – 1987, Kraków), grafik, malarz; absolwent ASP w Krakowie (1937). Ekslibrisy tworzył od 1957 r. Stosował drzeworyt sztorcowy.

STAŃSKA HANNA EWA (01.01.1935 – 26.07.2017, Łódź), artystka grafik; uprawiała grafikę artystyczną i użytkową, opracowywała graficznie książki i ich ekspozycje; absolwentka ASP w Łodzi (1959). Mieszkała i tworzyła w Łodzi. Ekslibrisy tworzyła w latach 1963-2017. Stosowała linoryt i cynkotypię kreskową.

STASIŃSKA KATARZYNA (*01.08.1936), absolwent ASP w Poznaniu (1961). Ekslibrisy tworzyła w latach 70. XX w. dla wrocławian oraz Muzeum Sztuki Medalierskiej we Wrocławiu. Stosowała rysunek i cynkotypię kreskową.

STEINBAUER ANTONI. Ekslibrisy tworzył w dwudziestoleciu międzywojennym.

STEMPNIAK JAN. Ekslibrisy tworzył od 1940. Wykonał około 50 ekslibrisów. Stosował cynkotypię kreskową i fotokopię.

STERN HANNA. Ekslibrisy tworzyła po 1945.

STOLCMAN WŁADYSŁAW. Ekslibrisy tworzył w dwudziestoleciu międzywojennym.

STRÓŻECKA – TICHY ZOFIA (*07.06.1934), magister, absolwentka ASP we Wrocławiu (1957). Pracownik Biblioteki Akademii Medycznej we Wrocławiu, w latach 1994-1998 dyrektor tamże. Mieszka we Wrocławiu. W latach 70. XX w. wykonała kilka ekslibrisów dla Akademii. Stosowała cynkotypię kreskową.

STRYJEC RYSZARD (30.04.1832, Lipniszki – 5.06.1997, Gdańsk), artysta grafik, malarz, rzeźbiarz i ceramik. W latach 1952-1958 studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku najpierw w Sopocie, później w Gdańsku. Ekslibrisy tworzył w technikach metalowych.

STRZAŁKOWSKI ZBIGNIEW (12.10.1933, Drohiczyn Poleski – 28.02.2017, Lublin), historyk sztuki, artysta samouk, literat i krytyk sztuki, kolekcjoner ekslibrisów; od 1960 członek ZPAP i ZLP. Ekslibris tworzył od 1959. Mieszkał i tworzył w Lublinie. Stosował linoryt i cynkotypię kreskową, rzadziej drzeworyt.

SUCHANEK ANTONI (1901-1982), malarz, grafik i twórca ekslibrisów; absolwent krakowskiej ASP (1917). W latach 1924-1930 mieszkał w Bydgoszczy, od 1930 w Warszawie, a od 1946 w Gdyni. Tworzył martwą naturę i pejzaże marynistyczne.

SUCHOŃSKI WACŁAW. Ekslibrisy tworzył w dwudziestoleciu międzywojennym.

SZAŁAS ROMAN (*23.02.1914), absolwent ASP w Warszawie (1933). Ekslibrisy tworzył w latach 70. XX w. Stosował drzeworyt.

SZAMPOWALSKI KONSTANTY, Urodzony 23 października 1942 roku. Absolwent wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych (1969). Członek ZPAP I wrocławskiej Grupy Graficznej RYS.

SZANCER JAN MARCIN (12.11.1902-1973), artysta malarz, absolwent ASP w Warszawie (1954). Mieszkał i tworzył w Warszawie. Ekslibrisy tworzył od końca dwudziestolecia międzywojennego. Stosował drzeworyt, rzadziej cynkotypię kreskową.

SZATKOWSKI JACEK. Ekslibrisy tworzył w latach 90. XX w. we Wrocławiu. Stosował cynkotypię siatkową.

SZCZEPAŃCZYK ADAM (1922, Bór Łodygowski – 1985, Wrocław), ekonomista, artysta samouk, brat Bogusława. Członek wrocławskiej Grupy Grafików „RYS”. Ekslibrisy tworzył od 1968; wykonał około 600 prac. Stosował linoryt. Z wykształcenia był ekonomistą. Artysta – amator. W 1948 roku przeniósł się do Wrocławia i osiadł tu na stałe. Był jednym z pierwszych i jednym z aktywniejszych członków Grupy „Rys”. Sztuki ekslibrisowej uczył się samodzielnie wypracowując charakterystyczny i niepowtarzalny własny styl. Ekslibrisy wykonywał w linorycie. Pierwszy ekslibris zrealizował w 1968 roku. Nakładem własnym wydał dwie teki ekslibrisowe: „Ekslibris rodzinny” (1980) i „Ekslibrisy Adama Szczepańczyka” (1981). Swoje prace eksponował na wielu wystawach zbiorowych. Brał udział w X Biennale Ekslibrisu Współczesnego w Malborku (1984), we wszystkich wystawach Grupy „RYS”, w wystawach „Rawicz `79” i „Rawicz `80” oraz w ogólnopolskich wystawach w Sulejówku (1980), Wrocławiu (1981), Kłodzku (1982), Wodzisławiu Śląskim (1983) i Złotoryi (1983). W latach 1980 i 1984 miał we Wrocławiu dwie wystawy indywidualne. Ekslibrisy Adama Szczepańczyka są wyrazem poszukiwań twórczych oraz nowatorskich rozwiązań warsztatowych. Są efektem niezwykłej pracowitości artysty. Prawie wszystkie są ekslibrisami w prawdziwym tego słowa znaczeniu, bowiem wykonywane były dla konkretnych osób z przeznaczeniem do księgozbioru. Artysta często umieszcza na znakach łacińskie sentencje, oddające charakter zbiorów i osobowość właściciela.

SZCZEPAŃCZYK BOGUSŁAW (12.07.1919, Meszna – 22.07.1994, Wodzisław Śląski), nauczyciel, artysta samouk, brat Adama. Ekslibrisy tworzył od lat 70. XX w. Autor ponad 300 ekslibrisów. Mieszkał i tworzył w Wodzisławiu Śląskim. Stosował linoryt.

SZCZERKOWSKA ALINA. Ekslibrisy tworzyła po 1945.

SZCZUCKI JÓZEF. Ekslibrisy tworzył po 1945.

SZELEROWICZ MARIUSZ. Ekslibrisy tworzył w latach 60. i 70. XX w. głównie dla Księgarni PTTK. Stosował rysunek, linoryt (?) i cynkotypię kreskową.

SZELES ANDRZEJ (*18.10.1936, Garwolin), absolwent UMK w Toruniu (1965). Mieszka i tworzył w Wałbrzychu; wykonał 130 ekslibrisów. Ekslibrisy tworzył w latach 60.-80. XX w. Stosował linoryt, drzeworyt, rysunek tuszem i cynkotypię kreskową.

SZKLARCZYK ANDRZEJ (*1934), absolwent ASP w Krakowie. Uprawiał grafikę artystyczną i użytkową. Stosował miedzioryt, drzeworyt i mezzotintę.

SZMAJ STEFAN (10.03.1893, Książewice – 1970, Gdynia), malarz, grafik samouk, rzeźbiarz; lekarz okulista; absolwent szkoły w Monachium (1910), członek awangardowej grupy BUNT w Poznaniu, od 1968 członek ZPAP. Dyplom lekarski na Uniwersytecie Poznańskim (1923). Mieszkał i tworzył w Poznaniu i Gdyni. Ekslibrisy tworzył od 1925. Wykonał około 40 ekslibrisów. Stosował linoryt, rzadziej drzeworyt.

SZMIDT STEFAN (01.01.1923, Kowno – 02.01.2017, Wrocław), malarz, grafik i plakacista, mieszkał i tworzył w we Wrocławiu; absolwent ASP we Wrocławiu (1949) i Wydziału Grafiki w pracowni Tadeusza Kulisiewicza w ASP w Warszawie (1955). Pracował w Wojewódzkim Domu Kultury we Wrocławiu, Muzeum Etnograficznym, a w latach 1970-1973 jako nauczyciel grafiki w Instytucie Sztuk Pięknych w Conakry (Gwinea). Członek ZPAP (1956). Ekslibrisy tworzył od lat 70. XX w. do ok. 2010 roku. Był autorem licznych ekslibrisów dla osób prywatnych oraz bibliotek Wrocławia i d. województwa wrocławskiego. Stosował linoryt, suchą igłę i akwafortę oraz cynkotypię kreskową, obecnie rysunek tuszem i kserokopię. Pracował twórczo i wystawiał prace od 1956 r. Wziął udział w około 120. wystawach w kraju i za granicą. W tej liczbie mieszczą się 44 wystawy indywidualne. Głównym nurtem jego twórczości była grafika warsztatowa i rysunek. Ekslibris i znaki graficzne oraz plakat to niejako kierunek uboczny, ale właśnie w tej kategorii otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia.

SZOLGINIA WITOLD (*1923). Ekslibrisy tworzył w latach 70.-80. XX w.

SZOŁA JAN. Ekslibrisy tworzył w latach 70. XX w. Stosował cynkotypię kreskową.

SZOŁTYSEK KAZIMIERZ (*06.11.1939, Zabrze), grafik, malarz (akwarela), plakacista, ekslibrisista. Członek ZPAP. Mieszka i tworzy w Zabrzu; absolwent ASP w Krakowie – Wydział Zamiejscowy Malarstwa i Grafiki w Katowicach (1967). Z zawodu był spawaczem, potem ukończył studia w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na wydziale malarstwa i grafiki w Katowicach. Kiedyś piastował stanowisko miejskiego plastyka. Jego prace powstają w technice mieszanej rzeźbienia (miedzioryt, mezzotinta, suchoryt) w wypolerowanej metalowej płytce metalowym rylcem, dzięki której tworzy się na prasie specyficzne odbitki. Jest laureatem wielu prestiżowych nagród krajowych i zagranicznych, uczestnikiem kilkudziesięciu wielkich wystaw, piewcą tradycji śląskiej, autorem serii grafik Górnoślązacy. Autor ponad 200 ekslibrisów. Stosuje miedzioryt, mezzotintę, suchoryt i techniki mieszane oraz suchy tłok.

SZULC – GOLSKA BOŻENA (18.05.1885, Pawłowo – 26.03.1966, Poznań), bibliotekarz, twórca samouk. Pracowała w Bibliotece Uniwersyteckiej UAM w Poznaniu.

SZUMARSKI TADEUSZ (*1948, Budy k. Białowieży), artysta samouk; absolwent studiów technicznych (1972). Otrzymał dożywotnie uprawnienia artystyczne przyznane przez Ministerstwo Kultury i Sztuki (1986). Mieszkał w Białymstoku, obecnie w Budach (Puszcza Białowieska). Ekslibris tworzy od 1972. Stosował drzeworyt, linoryt i miedzioryt.

SZUSZKIEWICZ JÓZEF (3.02.1912, Lwów – 20.09.1982, Tarnów), artysta plastyk, malarz, grafik, jeden z założycieli Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie, długoletni nauczyciel i dyrektor Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Tarnowie. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (1939), gdzie kształcił się pod kierunkiem profesorów:Tadeusza Pruszkowskiego, Leona Wyczółkowskiego i Stanisława Ostoi-Chrostowskiego. W latach 1946-1959 zajmował stanowisko dyrektora Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Tarnowie. Członek ZPAP.

SZYMAŃSKA ANNA (*16.10.1969), absolwent ASP w Warszawie (1995).

SZYMAŃSKI JANUSZ. Twórca samouk. Ekslibrisy tworzył w latach 70. XX w.

SZYMAŃSKI ZBIGNIEW (*23.03.1959), absolwent ASP w Krakowie (1985). Ekslibrisy tworzył w latach 70. XX w. Stosował rysunek i cynkotypię kreskową, rzadziej linoryt.

SZYNDLER BARTŁOMIEJ (1938 – 2011, Będzin), prof. zw. dr hab. bibliotekoznawstwa. W 1956 r. zdał maturę. Następnie w Piotrkowie Trybunalskim ukończył Studium Nauczycielskie. W latach 1958– 1972 był prelegentem Towarzystwa Wiedzy Powszechnej na terenie Zagłębia Dąbrowskiego. W 1976 przyczynił się do wznowienia działalności Będzińskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego. Publikował liczne artykuły w „Tygodniku Powszechnym” i „Wiadomościach Zagłębia”. W 2001 roku prof. Szyndler przekazał Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Będzinie zbiór ekslibrisów i część swojego księgozbioru. Szyndler zajmował się działalnością naukową i społeczną. Za swoją działalność  odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Srebrną Odznaką „Zasłużonemu w Rozwoju Województwa Katowickiego”.