R

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   Ł   M   N   O   P   R   S   Ś   T   U   W   Z   Ż

RAABE ZDZISŁAW, artysta samouk, ekslibrisy tworzył w Warszawie przed 1945. Stosował cynkotypię kreskową.

RACZAK KLEMENS (12.08.1911, Borek Wielkopolski – 02.07.2008, Poznań). Inżynier rolnik, artysta samouk. Mieszkał i tworzył w Poznaniu. Absolwent gimnazjum w Jarocinie i Szkoły Rolniczej w Środzie Wielkopolskiej. W latach 1929-1931 praktykował w majątku Szczodrzykowo, a następnie jako rządca w majątkach Chwałkowo, Żary, Rgielew i Turkowice. Po 1945 r. podjął pracę agronoma w Państwowych Nieruchomościach Ziemskich i Państwowych Gospodarstwach Rolnych. Od 1950 pracuje w Centrali Mięsnej w Poznaniu. W 1954 uzyskał tytuł inżyniera rolnictwa. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (1956). Znawca, twórca i kolekcjoner ekslibrisów. Ekslibris tworzył od 1964. Wykonał ponad 700 prac. Stosował linoryt klasyczny i barwny oraz cynkotypię kreskową. Założyciel i prezes Wielkopolskiego Klubu Hobbystów, później Stowarzyszenia Pracy Twórczej w Poznaniu.

RACZYŃSKI STANISŁAW (04.06.1903-1982), grafik, scenograf i malarz, absolwent krakowskiej ASP (1926), studiował także w Paryżu i we Włoszech; zawodowo zajmował się scenografią teatrów w Krakowie i Poznaniu. Ekslibrisy tworzył od dwudziestolecia międzywojennego; szczególnie aktywny po 1945. Stosował drzeworyt i rzadziej akwafortę.

RADOJEWSKI MIECZYSŁAW (1929, Rawicz – 2003, Wrocław), twórca samouk, magister historii sztuki, pracownik Ossolineum we Wrocławiu. Autor kilku ekslibrisów wykonanych pod koniec lat 50. i na początku 60. XX w.

RADOMSKA MARIA, (*03.07.1933), absolwentka UMK w Toruniu (1957). Ekslibrisy tworzyła w latach 70. XX w. Stosowała drzeworyt i cynkotypię kreskową.

RADWAN WACŁAW TEOFIL (1887-1962), członek ZPAP. Mieszkał i tworzył w Warszawie. Ekslibrisy tworzył od końca dwudziestolecia międzywojennego. Stosował cynkotypię kreskową.

RADZIKOWSKA ELŻBIETA (*1955), mieszka i tworzy w Poznaniu. Uprawia grafikę warsztatową. Studia na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu, Dyplom z grafiki warsztatowej u prof. E. Piotrowicza w 1982 r. Uprawia grafikę warsztatową, rysunek i małą formę graficzną, urządza także ekspozycje, na które składają się takie obiekty autorskie jak firany, parawany, poduszki i stroje. Jest uczestniczką licznych wystaw oraz laureatką wielu wyróżnień i nagród, m.in.na : Kongresie Exlibrisu, Utrecht, Holandia (1986), Wystawie Pokonkursowa „książka e exlibrisie”, Belgia (1986), International Exlibris Exhibition, Sofia, Bułgaria (1986), XI Ogólnopolski Konkurs na Ekslibris „Rawicz 87”, Dom Kultury Rawicz (1987), I Międzynarodowy Konkurs na Ekslibris Galeria Capricorno Como, Włochy (1987), 13. Bienale Małej Grafiki, Sint Niklaas, Belgia (1987), Wystawa Pokonkursowa na Exlibris, Weisbaden, RFN (1987), Międzynarodowy konkurs Ekslibrisu G. D’Annunzio Museo Ekslibris Pescara, Włochy (1988), XIII Ogólnopolski Konkurs na Ekslibris „Rawicz 88”, Dom Kultury Rawicz (1988), Międzynarodowe Triennale Ekslibrisu Bratysława, Słowacja GRAND PRIX (2001), Biennale Ekslibrisu Współczesnego Muzeum Zamkowe, Malbork (2002, 2005, 2009, 2011), X Międzynarodowe Biennale Małej Formy Graficznej i Ekslibrisu, Ostrów Wielkopolski (2003, 2005, 2009, 2011), Międzynarodowy Konkurs na Ekslibris, Gliwice (2003, 2007), Konkurs na Ekslibris, Poznań (2005), Eros Au Femin – Ex Libris Lozanna, Lozanna, Szwajcaria (2006), XXXIII Międzynarodowy Konkurs na Ekslibris, Turcja (2010), Międzynarodowa Wystawa Ekslibrisów, Szangha, Chiny (2011). Stosuje akwafortę.

RAFALSKI STEFAN. Mieszkał w Warszawie (przed 1939). Ekslibrisy tworzył od 1938 i w czasie wojny. Stosował cynkotypię kreskową.

RAJKOWSKI KAZIMIERZ (*1935), absolwent ASP w Gdańsku (1961). Ekslibrisy tworzył w latach 70. XX w. głównie dla bibliotek Pomorza. Stosował cynkotypię kreskową.

RAMIK TADEUSZ (*1940, Karwina), studiował w Wyższej Szkole Artystyczno – Przemysłowej Ostrawie (Czechy), malarz i grafik, członek ZPAP. Do lat 80. mieszkał na Zaolziu, następnie przeprowadził się do Polski i osiadł w Gdańsku. Stosuje miedzioryt, akwafortę, suchą igłę, akwatintę.

RATZKO JÓZEF (1902-1939). Przed wojną mieszkał i tworzył w Krakowie. Projektował okładki, książki i ilustracje książkowe. Członek Stowarzyszenie drukarzy, odlewaczy czcionek i pokrewnych zawodów dla Galicji, W. Księstwa Krakowskiego i Bukowiny „Ognisko”. Ekslibrisy tworzył w dwudziestoleciu międzywojennym. Stosował drzeworyt, litografię i fotolitografię.

RAYSKI KONSTANTY (1866, Biała Błotna – 1924, Lublin), artysta malarz, absolwent krakowskiej ASP. Po studiach wyjechał za granicę. Po powrocie do kraju z pobytu we Włoszech zamieszkał w rodzinnym majątku Biała Błotna. W 1904 przeniósł się na stałe do Lublina. Stosował cynkotypię kreskową.

REKWIROWICZ TADEUSZ (†przed 1939). Mieszkał i tworzył przed 1939 w Częstochowie. Ekslibrisy tworzył w latach II wojny światowej. Stosował litografię i cynkotypię kreskową.

REMBOWSKI JAN (1878 – 1923, Warszawa), rysownik, malarz, rzeźbiarz i grafik; uczeń J. Mehoffera, naśladowca S. Wyspiańskiego. Absolwent warszawskiej ASP (1907) i warszawskiej Klasy Rysunkowej Wojciecha Gersona; równocześnie pracował ucząc się cyzelerstwa. W latach 1904-1916 mieszkał w Zakopanem. Od 1916 w Warszawie. Ekslibrisy tworzył w dwudziestoleciu międzywojennym. Stosował drzeworyt, litografię i cynkotypię kreskową.

RERBERG JAN. Ekslibrisy tworzył w dwudziestoleciu międzywojennym. Stosował cynkotypię kreskową.

RESMEROWSKI ALBIN, grafik samouk; mieszkał i tworzył w Gdyni, z zawodu chirurg. Ekslibrisy tworzył w dwudziestoleciu międzywojennym.. Stosował cynkotypię kreskową.

RODZIEWICZ CZESŁAW (*06.06.1922, Wilno – 11.01.2013, Wrocław), pedagog, artysta samouk, poeta, kolekcjoner ekslibrisów, od 1947 r. zamieszkały we Wrocławiu. Członek wrocławskiej Grupy Grafików „RYS”. Animator kultury na Dolnym Śląsku. Twórca liściaków, propagator haftu wrocławskiego i założyciel Towarzystwa Haftu Wrocławskiego. Otrzymał uprawnienia artystyczne przyznane przez Ministerstwo Kultury i Sztuki. Zatrudniony m.in. jako grafik w „Wrocławskim Tygodniku Katolickim” i „Kurierze Polskim”. Od 1947 mieszka i tworzy we Wrocławiu. Ekslibrisy tworzył od 1949. Stosował linoryt, suchy tłok, rysunek, cynkotypię kreskową.

ROGALSKA – KAĆMA ALINA (19 VIII 1922, Zwierzyniec – 2000, Wrocław). Graficzka, rysowniczka, malarka, grafik książki i ceramiczka. W latach 1949–1953 odbyła studia w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu w pracowni Eugeniusza Gepperta. Specjalizowała się w grafice artystycznej i książkowej oraz w malarstwie. W pracach wrocławskiej Grupy Grafików „RYS” uczestniczyła krótko, w latach 70. Podobnie ekslibrisem zajmowała się stosunkowo krótko, nie tworząc zbyt wiele. Od 1957 roku była członkiem ZPAP, gdzie w latach 1957–1960 pełniła funkcję sekretarza Sekcji Grafiki Wrocławskiego Okręgu Związku. W dorobku miała kilkadziesiąt ekslibrisów. Stosowała wypukłodruki i suchą igłę. 

ROGIŃSKI ŁUKASZ (ur. 1936, Wilno), studiował w gdańskiej PWSSP (1954-1960), uczestniczył w pracach ZAP w Gdańsku. W życiu artystycznym aktywny od 1962 r. Za swoją twórczość otrzymał szereg nagród państwowych. Stosował głównie techniki metalowe.

ROGOZIŃSKI O. Ekslibrisy tworzył w dwudziestoleciu międzywojennym.

RÖHRENSCHEF WIESŁAW (02.10.1923, Bogumiłowice – 17.03.1993, Tarnów), malarz, grafik, poeta; absolwent ASP w Krakowie (1954). Mieszkał i tworzył w Tarnowie. Ekslibrisy tworzył w latach 60.-70. XX w. Stosował linoryt i cynkotypię kreskową.

ROLICZ STANISŁAW (01.01.1913 – 1977, Gdynia), grafik i twórca ekslibrisów; drzeworytnik. Przed wojną mieszkał i tworzył w Wilnie, po wojnie w Gdyni, gdzie w latach 1945 – 1972 wykładał w PLSP. Absolwent UMK w Toruniu (1948). Ekslibrisy tworzył w od 1956. Stosował drzeworyt.

ROMAŁA MARIAN (1912 – 1984, Poznań). Mieszkał i tworzył w Poznaniu. Ekslibrisy tworzył w czasie i po II wojnie światowej. Stosował drzeworyt, linoryt i cynkotypię kreskową.

ROMHEL FRANCISZEK. Ekslibrisy tworzył w latach 60.-70. XX w. Stosował cynkotypię kreskową.

ROSENDOWSKI KONSTANTY. Ekslibrisy tworzył w dwudziestoleciu międzywojennym. Stosował cynkotypię kreskową.

ROSZ MARIAN. Ekslibrisy tworzył od lat 70. XIX w. Stosował cynkotypię kreskową.

ROUBA – ADAMSKA ALINA (*25.10.1957), absolwentka ASP w Poznaniu (1982).

ROZENBERG LEON (*1890), absolwent ASP w Krakowie (1919). Mieszkał przed 1939 w Łodzi. Ekslibrisy tworzył przed 1914 i w dwudziestoleciu międzywojennym. Stosował cynkotypię kreskową.

RÓZGA LESZEK (18.03.1924, Zgierz – 15.07.2015, Łódź), malarz, grafik, rysownik. W latach 1967-1994 wykładowca ASP w Łodzi, od 1979 profesor. Mieszkał i tworzył w Łodzi. Studiował prywatnie malarstwo i rysunek 1945-1946; później w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi 1948-1951; na Wydziale Grafiki Propagandowej Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach 1951-1954. Twórczość w zakresie rysunku, grafiki i malarstwa. W latach 1960-2009 miał 170 wystaw indywidualnych grafiki, rysunku i malarstwa. Brał udział w około 500 wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą. Laureat wielu nagród i wyróżnień. Ekslibrisy tworzył od lat 60. XX w. Stosował linoryt, akwafortę, akwatintę i suchą igłę.

RÓŻANKOWSKI TEODOR (24.12.1891, Jegława, Łotwa – 12.10.1970, Bronxville, USA). Przed 1939 mieszkał w Poznaniu. Ekslibrisy tworzył w dwudziestoleciu międzywojennym. Stosował litografię i cynkotypię kreskową.

RÓŻAŃSKI JAN, rzemieślnik prac teatralnych, od 1955 amatorsko zajmował się rzębą w drewnie. Mieszkał i tworzył w Lublinie. Ekslibrisy tworzył od 1978. W dorobku posiadał ich kilkadziesiąt. Stosował drzeworyt, rzadziej linoryt.

RÓŻAŃSKI JERZY (*17.02.1947, Juszczyn k. Środy Śląskiej), grafik, artysta samouk. Absolwent Technikum Mechanicznego. Mieszka i tworzy we Wrocławiu. Ekslibris i grafikę tworzy od 1975, wykonał około 1000 ekslibrisów. Stosuje linoryt, plastikoryt, suchy tłok, miedzioryt, akwafortę, suchą igłę, akwatintę, miękki werniks. Jeden z najwybitniejszych twórców współczesnego ekslibrisu wrocławskiego. Od 1978 r. członek wrocławskiej Grupy Grafików „RYS”. Ukończył Technikum Mechaniczne. Grafikę zaczął uprawiać amatorsko w 1974 roku.

RUNOWSKA – KULIGOWSKA MAŁGORZATA (1928 – 28.09.2011, Łódź), absolwentka PWSSP w Łodzi, uprawiała grafikę artystyczną i użytkową. Członek ZPAP. Ekslibrisy tworzyła do połowy lat 50. XX w. Stosowała głównie linoryt.

RUTKOWIAK BOHDAN (*29.III. 1933, Gogolewo). Profesor weterynarii, naukowiec, artysta samouk. Mieszka i tworzy w Gdańsku. Ekslibrisy tworzy od 1964 roku. Stosuje linoryt, rzadziej technikę własną.

RUTKOWSKA – ŻURAWSKA HALINA (*26.03.1939), absolwentka ASP w Krakowie (1972). Ekslibrisy tworzyła w latach 70. XX w. Stosowała rysunek i cynkotypię kreskową.

RYBAŁTOWSKI JANUSZ (1895-1964), malarz, grafik i rzeźbiarz. Absolwent Akademii Handlowej w Krakowie, studia plastyczne odbył jako wolontariusz; do 1939 urzędnik bankowy. Po wojnie zamieszkał w Gdyni. Ekslibrisy tworzył w od lat 30. XX w. Stosował cynkotypię kreskową oraz drzeworyt, linoryt i litografię.

RYBARCZYK JERZY (20.03.1932, Poznań – 23.04.2016, Poznań), malarz, grafik i rzeźbiarz; absolwent ASP w Poznaniu (1957). Mieszkał i tworzył w Poznaniu. Uprawiał różne techniki: akwafortę, litografię oraz linoryt. Jedną z jego specjalności stała się w późniejszym okresie twórczości technika mezzotinty. Krytycy uważają go za jednego z najwybitniejszych polskich twórców w tej dziedzinie. Wysoko ceniony był również za plakaty i ekslibrisy. Otrzymał ponad 60 nagród w konkursach w całym kraju. Ekslibrisy tworzył w latach 70.-80. XX w. W roku 1975 za osiągnięcia artystyczne otrzymał indywidualną nagrodę artystyczną Miasta Poznania. Przez dwie kadencje był wiceprezesem poznańskiego oddziału Związku Polskich Artystów Plastyków. Prace Jerzego Rybarczyka znajdują się w zbiorach muzealnych i prywatnych w kraju i za granicą. Jego ekslibrisy z kolei znajdują się m.in. w Muzeum Ekslibrisu w Sint Klaas w Belgii. Dwie teki ekslibrisów ofiarował swego czasu Bibliotece Raczyńskich. W twórczości ekslibrisowej stosował cynkotypię kreskową i mezzotintę.

RYBICKI F.. Mieszkał we Lwowie. Ekslibrisy tworzył w drugiej połowie XIX w. i przed 1918. Stosował cynkotypię kreskową, rysunek i litografię.

RYCHLICKA – BENYAMIN RENATA (*1967), mieszka i tworzy w Świdnicy, absolwentka UAM w Poznaniu. Uprawia grafikę warsztatową. Stosuje akwafortę i akwatintę.

RYCHTER TADEUSZ (1873-1943), malarz i grafik, absolwent Szkoły Sztuk Plastycznych w Krakowie i Akademii w Monachium. Wykonywał oprócz ekslibrisów także plakaty, rysunki, małe grafiki i obrazy. Inspirował się sztuką japońską. Ekslibrisy tworzył od 1903. Stosował litografię, akwafortę i cynkotypię kreskową.

RYCHUŁKOWSKI JAN. Ekslibrisy tworzył po II wojnie światowej. Stosował cynkotypię kreskową.

RYGIELSKI GRZEGORZ. Mieszka i tworzy w Grudziądzu. Ekslibrisy tworzył w latach 90. XX w. Stosował linoryt i cynkotypię kreskową.

RYNDZIONEK IGNACY (*30.07.1932, Leonpol n. Dźwiną), duchowny, zakonnik – misjonarz. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego Księży Salezjanów w Krakowie. Członek wrocławskiej Grupy Grafików „RYS”. Mieszkał i tworzył w Krakowie (do 1968) i we Wrocławiu (1968-1975). Obecnie przebywa na misji w Korostyszewie na Ukrainie, gdzie jest wikariuszem parafii w Korostyszewie. Stosował linoryt, obecnie rysunek. Plastyk – dekorator, zajmował się teatrem, scenografią, ilustratorstwem. Jest autorem projektów mebli kościelnych, witraży, ekslibrisów.

RZĄŚNICKI ADOLF (1884-1953), internista zoolog, twórca samouk. Ekslibrisy wykonywał przed 1945 r.

RZESZUTEK TOMASZ (*1957, Szczecin), malarz, karykaturzysta; artysta samouk; absolwent PLSP w Szczecinie (1978), animator kultury w Szczecinie, gdzie mieszka i tworzy. Stosuje rysunek techniczny powielany w cynkotypii i offsecie.