P

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   Ł   M   N   O   P   R   S   Ś   T   U   W   Z   Ż

 

PACANOWSKA FELICJA (15.01.1907 – 2002, Wrocław), absolwentka ASP w Warszawie (1926). Wykonała m.in. ekslibrisy dla Muzeum Sztuki Medalierskiej we Wrocławiu w 1985. Mieszkała i tworzyła we Wrocławiu. Stosowała cynkotypię kreskową i rysunek.

PAKIELEWICZ ZDZISŁAW. Ekslibrisy tworzył we Wrocławiu od końca lat 70. do 80. XX w. Stosował offset, linoryt, rysunek i cynkotypię kreskową.

PAKULSKI JÓZEF (18.09.1900, Kijów – 23.12.1975, Warszawa), artysta grafik i pedagog; absolwent (1954) i profesor ASP w Warszawie. Uczeń W. Skoczylasa i E. Bartłomiejczyka. Pracował jako nauczyciel w Miejskiej Szkole Sztuk Zdobniczych i Malarstwa w Warszawie, późnej na ASP w Warszawie. Członek Grupy „Kardasz” i ZPAP. Mieszkał i tworzył w Warszawie. Ekslibrisy tworzył w latach 60.-70. XX w. Stosował drzeworyt, litografię i linoryt.

PANEK JERZY (1918, Tarnów – 2001, Kraków), studiował grafikę w Państwowym Instytucie Sztuk Plastycznych w Krakowie (1937-1942), Kunstgewerbeschule (1942-1945) i ASP w Krakowie (1945-1948), gdzie w 1955 otrzymał dyplom ukończenia. W latach 1967-1968 pracował jako pedagog. Stosował różne techniki graficzne, ale mistrzostwo osiągnął przede wszystkim w drzeworycie, który uprawiał od roku 1952. Był członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Drzeworytników XYLON i Związku Polskich Artystów Plastyków. Wykonał kilkadziesiąt ekslibrisów. Stosował głównie drzeworyt.

PAPIERNIAK HENRYK (20.04.1934-1996), malarz i grafik; absolwent ASP we Wrocławiu (1960). Ekslibrisy tworzył w latach 60.-70. XX w. dla Domu Książki, instytucji i osób prywatnych w Kielcach. Stosował linoryt, rysunek i cynkotypię kreskową.

PARA STANISŁAW (1934, Róża – 29.10.2010, Zielona Góra), malarz i grafik. Absolwent Państwowego Liceum Technik Plastycznych w Tarnowie, członek Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików. Zawodowo pracował w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. Mieszkał i tworzył w Zielonej Górze. Uczestniczył w licznych wystawach krajowych i zagranicznych. Stosował miedzioryt i akwatintę, rzadziej typografię i cynkotypię siatkową.

PARECKI FRANCISZEK (06.12.1913, Lwów – 22.06.1941, Lwów), rysownik, satyryk, poeta, tłumacz, publicysta; absolwent ASP w Warszawie (1931). Pracował w czasopismach „Szpilki”, „Cyrulik Warszawski” i „Czarno na Białem”. Mieszkał we Lwowie i w latach 1937-1939 w Warszawie. Ekslibrisy tworzył w dwudziestoleciu międzywojennym. Stosował rysunek i cynkotypię kreskową.

PAWLIKOWSKA HALINA (13.06.1931, Klewań, Wołyń – 2013, Wrocław), absolwentka (1957) i profesor ASP we Wrocławiu. Studentka Stanisława Dawskiego. Mieszkała i tworzyła we Wrocławiu. Od chwili ukończenia studiów brała udział w wielu wystawach krajowych i międzynarodowych eksponując grafikę i szkło użytkowe. Ekslibrisy tworzyła od 1960. Wykonała 318 księgoznaków. Stosowała miedzioryt, akwafortę, akwatintę, linoryt, cynkotypię kreskową.

PAWLIKOWSKI LESZEK (*27.05.1941), absolwent ASP w Gdańsku (1967). Ekslibrisy tworzył w latach 80. XX w. Stosował linoryt o offset.

PAWŁOWSKI JANUSZ. Ekslibrisy tworzył w latach 70. XX w. Stosował linoryt.

PĄGOWSKI ZDZISŁAW Dominik (04.08.1909, Łowicz – 15.08.1976, Warszawa), artysta malarz, grafik, rzeźbiarz; absolwent ASP w Warszawie (1934). Mieszkał i tworzył w Łowiczu. Ekslibrisy tworzył w latach 50.-70. XX w. Stosował drzeworyt, linoryt i cynkotypię kreskową.

PĘKALA HENRYK, Najstarszy członek Wrocławskiej Grupy Grafików „RYS”. Urodził się w 1915 roku we wsi Brzozowskie k. Kurowa na Lubelszczyźnie. W 1945 r. przeniósł się do Wrocławia i tu zamieszkał na stałe. Z zawodu był szklarzem i piecowym. Przez wiele lat zatrudniony był w Pafawagu i Dolnośląskich Zakładach Gazownictwa we Wrocławiu. W 1965 roku przeszedł na emeryturę. Poświęcił się wówczas sztuce wypowiadając się w malarstwie, grafice i tkaninie artystycznej. Popularność zdobył dzięki akwareli, w których używając delikatnego rysunku tworzył intymne i bezpretensjonalne prace przepełnione ciszą. Prace wystawiał w Pradze (1968), Dreźnie (1971), Frankfurcie (1972), Miszkolcu (1972) oraz ponad trzydziestu wystawach we Wrocławiu, Katowicach, Krakowie, Poznaniu i Warszawie. Był członkiem Stowarzyszenia Twórców Nieprofesjonalnych we Wrocławiu.

PICHELL EUGENIUSZ (1905-1976), malarz i grafik; absolwent krakowskiej ASP (1934), członek ZPAP. W latach 1936-1939 współpracował jako grafik z czasopismami „Express”, „Kurier Czerwony”, „Płomyk”. W czasie wojny uwięziony w oflagu Woldenberg, rozwijał tam działalność artystyczną (malarstwo, dekoracja wnętrz, scenografia, grafika, ilustracja, ekslibris). Od 1949 naczelnik Wydziału Wzornictwa Biura Nadzoru Estetyki Produkcji. Od 1945 mieszkał i tworzył w Jeleniej Górze. Stosował drzeworyt.

PIENIĄŻEK JÓZEF ODROWĄŻ (01.03.1888, Lwów – 1953, Kraków), malarz i grafik; absolwent ASP w Krakowie (1913). Uczeń W. Skoczylasa i L. Wyczółkowskiego. Członek Grupy „Czartak”. Mieszkał we Lwowie (do 1945) i Krakowie (od 1945). Stosował miedzioryt i akwafortę.

PIĘKNIEWSKI JAN (*21.06.1957), absolwent UMK w Toruniu (1983).

PILARCZYK STANISŁAW. Przed 1939 mieszkał w Warszawie. Ekslibrisy tworzył w dwudziestoleciu międzywojennym. Stosował drzeworyt.

PILCZEK F. Ekslibrisy tworzył w dwudziestoleciu międzywojennym i po wojnie. Stosował cynkotypię kreskową.

PILICKA KRYSTYNA (01.01.1936 – 16.12.2018), absolwentka ASP we Wrocławiu (1964). Mieszkała i tworzyła we Wrocławiu. W latach 80. XX w. wykonała tekę ekslibrisów dla Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu. Stosowała rysunek i offset.

PIOSICKI JERZY (*13.05.1943, Tarnów), artysta samouk, adwokat; malarz, grafik; absolwent Wydziału Prawa UAM w Poznaniu (1966) i Wydziału Ekonomii i Organizacji Transportu Politechniki Szczecińskiej (1970); twórca około 100 ekslibrisów cynkotypowych. Mieszka i tworzy w szczecinie.

PIOSICKI LUDWIK, (09.08.1914, Hanower – 06.12.2010, Szczecin); od 1918 mieszkał i tworzył w Lesznie. Twórca scenografii teatralnych, malarstwa, projektów medali, ekslibrisów (ponad 500). Pracował w redakcji „Głosu Szczecińskiego”. Stosował linoryt i cynkotypię.

PLINIEWICZ LESZEK (*26.01.1947, Bystrzyca Kłodzka), grafik, malarz. Absolwent ASP we Wrocławiu (1970). Członek wrocławskiej Grupy Grafików „RYS” i ZPAP. Mieszka i tworzył na Dolnym Śląsku (Głogów, Wrocław i in.). Ekslibrisy tworzył w latach 70.-80. XX w. Stosował linoryt, rzadziej suchą igłę i drzeworyt. Urodzony 26 stycznia 1947 roku w Bystrzycy Kłodzkiej. W 1970 r. uzyskał dyplom na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Na początku lat 70. wstąpił do Grupy „RYS”. Ekslibrisy tworzył w linorycie, eksperymentował także w suchej igle i drzeworycie. Obecnie zajmuje się malarstwem i rzeźbą. W latach 90., wraz z żoną Gabrielą, prowadził w Oławie „Galeryę Pod Kokotem”. Swoje wystawy indywidualne, na których prace prezentował często z żoną Gabrielą Pliniewicz, organizował w Sobótce (1977). Uczestniczył też w licznych wystawach krajowych i zagranicznych, jak: XXX-Lecia ZPAP Okręgu Wrocławskiego (1977), Współczesny Ekslibris Polski Rzeszów i Lublin (1977), Wystawa Plastyki Zagłębia Miedziowego (Legnica 1978, 1995), Festiwal Sztuk Plastycznych w Sopocie (1978, 1980), Wystawa Plastyków Głogowskich (1978, 1979), Ekslibris w Polsce Niepodległej 1918 – 1978 (Środa Śląska 1978), Współczesny Ekslibris Archeologiczny i Etnograficzny (Lublin 1979), a także w wystawach Grupy „RYS” oraz innych wystawach w Sieradzu (1978), Legnicy (1979, 1990), Wrocławiu (1978, 1979), Lublinie (1991), Oławie (1992), Strzelinie (1994), Brzegu (1995) i Janowie Podlaskim (1979), w końcu we Włoszech, Niemczech (wielokrotnie), Francji i Czechach.

PŁOSZAY LEON (*24.11.1902, Włocławek – 27.12.1993 Włocławek), malarz, grafik, pedagog. Absolwent Państwowej Szkoły Sztuk Zdobniczych w Poznaniu (1927), uczeń J. Wronieckiego. Zawodowo uczył rysunku w Państwowej Szkole Technicznej we Włocławku oraz jako grafik w Zakładach Graficznych we Włocławku i w Poznaniu. Po 1945 nauczyciel we włocławskich liceach. W latach 1935-1939 przebywał we Francji. Ekslibrisy tworzył w latach 70. XX w. Stosował drzeworyt.

PŁOTKOWSKI ŁUKASZ (*1935, Zawada k. Bydgoszczy), grafik, rysownik, plakacista, pedagog. Absolwent Instytutu Kształcenia Nauczycieli i Studium Nauczycielskiego w Łodzi oraz Wyższego Studium Zawodowego w Warszawie (1977). Mieszkał i tworzył w Bydgoszczy, obecnie w Białych Błotach. Pracował jako nauczyciel przedmiotów praktycznych i artystycznych w Białych Błotach. Ekslibrisy wykonywał w latach 70. XX w. głównie dla Domu Książki w Bydgoszczy. Stosował linoryt i drzeworyt.

PŁÓCIENNIK HENRYK (*05.03.1933), artysta samouk; malarz, grafik; od 1962 członek ZPAP. Zamieszkały w Łodzi. Początkowo pracował na posadzie woźnego w Muzeum Sztuki w Łodzi. Zafascynowany wówczas obrazami, które tam oglądał, postanowił sam nauczyć się rysować i zaczął kopiować rysunki z albumów. Henryk Płóciennik jest obecnie niezwykle cenionym grafikiem, od lat 60. bierze aktywny udział w ruchu wystawienniczym w Polsce i na całym świecie. Ekslibrisy tworzył w latach 60.- 80. XX w. Jego twórczość nie jest do dzisiaj w pełni skatalogowana. Stosował akwafortę, linoryt i autocynkografię.

PNIEWSKI BOHDAN (26.08.1897, Warszawa – 05.09.1965, Warszawa), architekt, grafik, profesor Politechniki Warszawskiej. Absolwent architektury Politechniki Warszawskiej (1923). Mieszkał i tworzył w Warszawie. Ekslibrisy tworzył w dwudziestoleciu międzywojennym. Stosował drzeworyt i cynkotypię kreskową.

POCHWALSKI JÓZEF MIKOŁAJ (10.01.1888, Kraków – 1963, Kraków), malarz i grafik;. dzieciństwo i młodość spędził w Wiedniu, gdzie jego ojciec był profesorem akademii sztuk pięknych. Absolwent ASP w Krakowie (1924), malarstwa w akademii w Wiedniu i Monachium Do 1919 mieszkał w Wiedniu. W maju 1919 otrzymał obywatelstwo polskie, osiadł w Poznaniu, po czym przeniósł się na stałe do Krakowa. Członek ZPAP, Towarzystwa Artystów Grafików i krakowskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. Ekslibrisy tworzył w Krakowie. Ekslibrisy tworzył w dwudziestoleciu międzywojennym (od 1912). Stosował akwafortę, miedzioryt, akwatintę i sporadycznie cynkotypię kreskową.

PODCIECHOWSKI ZBIGNIEW (1925, Kalisz – 2010), absolwent Wydziału Grafiki PWSSP w Poznaniu (1960).  Wychowanek prof. Wacława Waśkowskiego. Zajmował się grafiką artystyczną i użytkową. Brał udział w licznych wystawach w kraju oraz za granicą. Stosował linoryt, plastikoryt.

PODHORECKI – CZAPLIC ADAM (1898 – 1977, Lwów). Mieszkał i tworzył we Lwowie. Ekslibrisy tworzył w dwudziestoleciu międzywojennym. Stosował cynkotypię kreskową, rzadziej gumoryt.

PODLECKI WŁODZIMIERZ (*1940). Członek Grupy Grafików „RYS”. Mieszka i tworzył we Wrocławiu. Ekslibrisy tworzył w latach 70.-80. XX w. Stosował mezzotintę, akwatintę, typografię i linoryt.

PODPŁOŃSKI WŁADYSŁAW. Ekslibrisy tworzył w dwudziestoleciu międzywojennym i po wojnie. Mieszkał w Kielcach. Stosował linoryt i cynkotypię kreskową.

POLAŃSKI HIPOLIT (1896-1966), malarz; Mieszkał i tworzył w Warszawie. Ekslibrisy tworzył w latach 30.-40. XX w. Stosował cynkotypię kreskową.

POLICHT HENRYK (11.07.1888, Wiatrowice – 28.05.1967, Kraków), malarz, rysownik, pedagog; absolwent ASP w Krakowie (1920), uczeń J. Mehoffera. Od 1921 pracował jako nauczyciel rysunków robót ręcznych na Państwowych Kursach Nauczycielskich w Krakowie (od 1929 r. Państwowe Pedagogium).

POŁOMSKI WOJCIECH (*1930), inżynier chemik, artysta samouk. Ekslibris tworzy od 1972. Mieszkał i tworzył w Radomiu, później w USA. Stosował drzeworyt, linoryt, miedzioryt, akwafortę i staloryt.

POPŁAWSKI JANUSZ (*1948, Radom), absolwent Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, dyplom w 1975 r. w pracowni grafiki warsztatowej prof. Edmunda Piotrowicza. Doktor sztuki w dyscyplinie grafika uzyskał na UMCS w Lublinie w 2003 r. Twórczość w zakresie rysunku, malarstwa, grafiki warsztatowej i użytkowej oraz rysunku satyrycznego. Brał udział w ponad 230 wystawach i konkursach środowiskowych, okręgowych, ogólnopolskich i międzynarodowych (Argentyna, Austria, Belgia, Bułgaria, Chiny, Czechy, Egipt, Finlandia, Francja, Hiszpania, Indie, Japonia, Jugosławia, Litwa, Łotwa, Macedonia, Niemcy, Turcja, Stany Zjednoczone, Węgry, Wielka Brytania, Włochy). Uczestniczył w wielu prezentacjach polskiego rysunku współczesnego i grafiki polskiej. Laureat 15 nagród i wyróżnień, 30 wystaw indywidualnych. Stosuje cynkotypię kreskową.

POSTÓJ JAN FRANCISZEK (1941, Chmielnik – 20.03.2001, Lublin), historyk sztuki, malarz, grafik. Absolwent historii sztuki KUL w Lublinie. Pracował jako kustosz w Zakładzie Historii Nauk Medycznych Akademii Medycznej w Lublinie. Wykonał 24 ekslibrisy w latach 90. XX w. i 2000-ych. Mieszkał i tworzył w Lublinie. Stosował linoryt i serigrafię, a także grafikę komputerową.

PÓŁTAWSKI ADAM Jerzy (15.05.1881, Warszawa – 19.09.1952, Kraków), grafik i typograf, absolwent ASP w Krakowie (1901), twórca kroju pisma – antykwy (antykwa Półtawskiego). Absolwent UJ w Krakowie (historia sztuki, chemia i fizyka) oraz krakowskiej ASP. Studia uzupełnił w Monachium Lipsku (Wyższa Techniczna Szkoła Drukarska) i Berlinie. Pracował w zakładach graficznych w Warszawie (do 1939), po 1945 w Lublinie i Kielcach. Mieszkał i tworzył również w Warszawie, Lublinie i Kielcach. Ekslibrisy tworzył od 1914, głównie w dwudziestoleciu międzywojennym. Stosował drzeworyt, akwafortę, miedzioryt, litografię, cynkotypię kreskową, rzadziej kredoryt i ziarnoryt.

PRANGA ZBIGNIEW (*1938). Ekslibrisy tworzył w latach 70. XX w. w Zielonej Górze. Stosował linoryt i cynkotypię kreskową.

PRAUZIŃSKI LEON (15.05.1895, Poznań – 1940), malarz, rysownik, powstaniec wielkopolski, twórca pocztówek; absolwent akademii sztuki w Monachium. Mieszkał i tworzył w Poznaniu.

PROCHASKA FRANCISZEK (1891, Sanok – 1972, Paryż), malarz, grafik, typograf; absolwent ASP w Krakowie (1913). Od 1920 we Francji jako attache wojskowy. Od 1920 mieszkał i tworzył w Paryżu, gdzie po II wojnie światowej prowadził bibliofilską drukarnię z ręcznie składaną czcionką, wydając książki o wyjątkowym układzie typograficznym i małych nakładach, ilustrowane przeważnie jego własną grafiką. Stosował drzeworyt, miedzioryt i akwafortę.

PROMIŃSKI BOLESŁAW, ekslibrisy tworzył w latach 70. XX w. Stosował cynkotypię kreskową.

PRONASZKO ZBIGNIEW (27.05.1885 – 1956, Kraków), malarz, grafik, rzeźbiarz i scenograf. Kubista, formista i kolorysta. Absolwent ASP w Krakowie; współzałożyciel Grupy „Formiści” i „Zwornik”. Od 1945 profesor krakowskiej ASP. Mieszkał i tworzył w Krakowie. Ekslibrisy tworzył od dwudziestolecia międzywojennego. Stosował cynkotypię kreskową.

PRZEBINDOWSKI ZDZISŁAW (07.11.1902, Kraków – 04.01.1986, Kraków), malarz, grafik, pejzażysta; absolwent Państwowej Szkoły Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego w Poznaniu (1925), a także krakowskiej ASP (1929), profesor ASP w Krakowie (1945-1972). W latach 1930-1945 przebywał w Paryżu, Florencji, Rzymie, Wenecji i północnej Afryce. Członek Towarzystwa Artystów Sztuka, krakowskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych i ZPAP.

PRZEORSKA EDWARDA (1900 – 1965, Warszawa), malarka, graficzka; Mieszkała i tworzyła w Warszawie. Ekslibrisy tworzyła od 1939. Szczególnie aktywna w latach wojny. Stosowała drzeworyt i akwafortę.

PRZYBYLSKI BRONISŁAW. Ekslibrisy tworzył w latach 30. XX w. Stosował rysunek i cynkotypię kreskową.

PRZYGODZKI CZESŁAW (1912-1996). Artysta samouk. Lekarz medycyny. Mieszkał i tworzył w Czempinie. Ekslibrisy tworzył od lat 60. XX w. Stosował linoryt klasyczny i barwny, sporadycznie cynkotypię siatkową.

PRZYPKOWSKI TADEUSZ (1905-1977, Jędrzejów), historyk sztuki, astronom, gnomonik, grafik samouk, kolekcjoner ekslibrisów. Mieszkał i tworzył w Jędrzejowie. Ekslibrisy tworzył od 1922. Stosował linoryt, gumoryt, miedzioryt, drzeworyt, cynkotypię kreskową.

PUTOWSKI MACIEJ. Ekslibrisy tworzył w latach 60. XX w. Stosował linoryt i rysunek.