N

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   Ł   M   N   O   P   R   S   Ś   T   U   W   Z   Ż

NAKONIECZNY PIOTR (*1954). Mieszka i tworzy w Lublinie. Ukończył studia w Instytucie Wychowania Artystycznego w Lublinie (1980). Pracował jako nauczyciel w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Lublinie. Ekslibrisy tworzył w latach 80. XX w. Stosował linoryt i typografię.

NAPIERACZ JERZY (13.04.1929, Kraków – 11.07.2018, Kraków), artysta plastyk, malarz, fotograf. Absolwent ASP w Krakowie (1954). Główny Plastyk Miasta Krakowa. Twórca ponad 700 ekslibrisów inspirowanych Krakowem, którego prace prezentowane były na licznych wystawach. Był artystą zaangażowanym społecznie, który projektował oprawę plastyczną wielu krakowskich wydarzeń kulturalnych. W latach 60. i 70. ubiegłego stulecia w ramach współpracy społecznej z organizacjami studenckimi projektował oprawy plastyczne pierwszych Festiwali Piosenki Studenckiej, Juwenaliów, obchodów 600-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracował w Domu Kultury „Pod Baranami” i Miejskim Domu Kultury. W latach 1972-1990 był Głównym Plastykiem Miasta Krakowa. Za zasługi dla Krakowa w 2010 r. wyróżniony został Odznaką Honoris Gratia. Ekslibrisy tworzył od 1960. Mieszkał i tworzył w Krakowie i Tarnowie. Stosował linoryt, cynkotypię kreskową i rysunek tuszem.

NAPIÓRKOWSKI ROMUALD (*04.02.1930, Olecko), nauczyciel, grafik samouk. Mieszka w Wojcieszowie. W latach 70. XX w. wykonał kilka ekslibrisów dla biblioteki w Wojcieszowie. Stosuje rysunek i cynkotypię kreskową.

NEHRING MACIEJ (17.12.1901-1977), absolwent ASP w Warszawie (1924). Przed wojną mieszkał w Warszawie. Ekslibrisy tworzył od 1932. Stosował litografię, drzeworyt i cynkotypię kreskową.

NEKANDA – TREPKA KAZIMIERZ (25.12.1918, Warszawa – 17.07.1988, Biała Podlaska), artysta samouk, lekarz ftyzjatra. Dyplom lekarski na USB w Wilnie oraz Akademii Medycznej we Wrocławiu (1950). Mieszkał, pracował i tworzył w Bukowcu (1957-1960), we Wrocławiu (1960) i od 1961 w Białej Podlasce. Ekslibrisy tworzył od 1957, choć pierwszy ekslibris wyciął w linoleum w 1936 r. Twórczością zajął się z inspiracji Józefa Gielniaka, z którym zetknął się w Sanatorium w Bukowcu. Wykonał około 200 ekslibrisów. Stosował linoryt, rzadziej drzeworyt.

NIEDZIELSKA MARIA, chirurg, mieszkała w Pile. Amatorsko ekslibrisy tworzyła przed 1945.

NIEMOJEWSKI LECH (26.08.1894, Sosnowiec – 11.10.1952, Warszawa), architekt, profesor historii sztuki i architektury na Politechnice Warszawskiej (od 1933). Absolwent architektury na Politechnice Warszawskiej (1918) i grafiki na warszawskiej ASP (1922). Ekslibrisy tworzył w dwudziestoleciu międzywojennym (od 1919). Stosował litografię i cynkotypię kreskową.

NIESIOŁOWSKI TYMON (02.10.1882, Lwów – 12.06.1965, Toruń), malarz, grafik i pedagog, absolwent ASP w Krakowie (1904). Członek „Grupy Pięciu”, Towarzystwa Sztuka Podhalańska i „Ekspresjoniści Polscy”. Od 1937 pracował na USB w Wilnie. Mieszkał i tworzył w Zakopanem (od 1905), Wilnie (od 1926) i Toruniu (od 1945). Wykonał trzy ekslibrisy. Stosował litografię.

NIEWIADOMSKI ELIGIUSZ (01.12.1869, Warszawa – 31.01.1923, Warszawa), malarz, historyk i krytyk sztuki; wykonał dwa ekslibrisy.

NODZYŃSKI TADEUSZ (23.04.1919, Kraków – 18.03.1993, Szklarska Poręba), malarz, architekt wnętrz; absolwent ASP w Krakowie (1948), członek ZPAP (1949). Mieszkał i tworzył w Jeleniej Górze i od 1966 w Szklarskiej Porębie.

NORWERTH EDGAR (07.04.1884, Genewa – 19.09.1950, Warszawa), architekt, teoretyk sztuki, grafik samouk; absolwent Instytutu Inżynierów Komunikacyjnych w Moskwie i Instytucie Inżynierów Cywilnych w Petersburgu; do 1924 przebywał w ZSRR. W latach 1926-1930 profesor Politechniki Warszawskiej. Ekslibrisy tworzył okazjonalnie od 1922. Stosował akwafortę i drzeworyt.

NOWAK DARIUSZ JERZY, Urodził się 18 sierpnia 1953 r. w Lipsku nad Wisłą. Obecnie mieszka w Republice Południowej Afryki. Po ukończeniu Technikum Leśnego w Rzepinie przeniósł się do Wrocławia, gdzie rozpoczął naukę w Państwowym Ognisku Kultury Plastycznej, a następnie studia na Wydziale Rzeźby w Akademii Sztuk Pięknych, którą ukończył w 1986 r. Jest członkiem ZPAP o/Wrocław. Od lat 70. jest członkiem Grupy „RYS”. W dorobku posiada kilkadziesiąt ekslibrisów wykonanych techniką linorytu. Do lat osiemdziesiątych brał udział w kilku wystawach rzeźby i małej formy graficznej we Wrocławiu (1977, 1978, 1979, 1980), Eberswald (Niemcy, 1978), Krakowie (1979) oraz Rzeszowie (1980).

NOWAK LEON. Mieszka i tworzy w Rawiczu. Ekslibrisy tworzył w latach 70. XX w. Stosował rysunek, offset i cynkotypię kreskową.

NOWAKOWSKA – ACEDAŃSKA IRENA, (15.12.1909, Lwów – 1983, Gliwice), absolwentka Państwowej Szkoły Technicznej we Lwowie (1932); od 1950 członek ZPAP. Mieszkała i tworzyła we Lwowie, Tarnowie i Gliwicach. Ekslibrisy wykonywała od 1934. Stosowała linoryt, drzeworyt, rzadziej akwafortę.

NOWAKOWSKI LECHOSŁAW. Ekslibrisy tworzył w latach 70. XX w. dla bibliotek w Ostrzeszowie. Stosował linoryt i cynkotypię kreskową.

NOWAKOWSKI RYSZARD (*09.02.1927), od 1959 członek ZPAP. Ekslibrisy tworzył w latach 70. XX w. dla biblioteki w Łodzi Śródmieściu. Stosował linoryt i cynkotypię kreskową.

NOWAKOWSKI WOJCIECH MARIA (1908 – 1977, Warszawa). Ekslibrisy tworzył od 1941. Mieszkał i tworzył w Warszawie. Stosował cynkotypię kreskową, rysunek, linoryt.

NOWICKI ANDRZEJ (*1958), absolwent ASP w Łodzi (1983). Ekslibrisy tworzył w latach 80. XX w. dla bibliotek w Łodzi. Stosował linoryt i drzeworyt.

NOWICKI BRONISŁAW ZYGFRYD (20.02.1907, Baden–Baden, Niemcy – 1981, Bydgoszcz), studia prawnicze i ekonomiczne na Uniwersytecie Poznańskim (1929-1934); uprawiał grafikę artystyczną i użytkową oraz rysunek i medalierstwo; członek ZPAP. Mieszkał i tworzył w Bydgoszczy; w grafice stosował drzeworyt i linoryt.

NOWICKI CHRISTOPHER (*1950, Toledo, USA), w latach 1968 -1973 uczęszczał na University of Toledo i Toledo Museum of Art. School of Design, gdzie uzyskał dyplom ukończenia uczelni. Od 1974  do 1977 studiował w University of Washington w Seattle (USA) na Wydziale Grafiki. Dyplom i tytuł magistra sztuk pięknych – Master of Fine Arts – otrzymał w 1977 r. W latach 1993 – 2003 na zaproszenie Alaska Indian Art Center w Haines prowadził zajęcia z serigrafii. W 1995 roku został zatrudniony na stanowisku wykładowcy na ASP we Wrocławiu, w Katedrze Grafiki. Od 2003  r. kierownik Pracowni Serigrafii na Wydziale Grafiki ASP we Wrocławiu. Jest twórcą kilku ekslibrisów. Stosuje mezzotintę.

NYCZKA MARIAN (1925, Kiełczewo – 1986, Szczecin), malarz i grafik; absolwent ASP w Gdańsku (1955), mieszkał (od 1953) i tworzył w Szczecinie, członek ZPAP. Projektował głównie ekslibrisy użytkowe. Stosował linoryt i cynkotypię.