L

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   Ł   M   N   O   P   R   S   Ś   T   U   W   Z   Ż

LACHTARA KRZYSZTOFA (*1937), absolwentka Wydziału Grafiki ASP w Krakowie (1964). Uczestniczyła w wielu wystawach krajowych i zagranicznych, m.in. w Malborku (1979, 1981), Danii (1980 – 1983), V i VI Ogólnopolskiej Wystawie Polskiego Ekslibrisu Współczesnego (1980, 1983), Ekslibris Polski (Londyn 1982), IX Kongresie Ekslibrisu współczesnego (Oxford 1982), Kronach (1983). Stosowała techniki metalowe, głównie miedzioryt, akwafortę i akwatintę.

LANGNER WIKTOR ZBIGNIEW, (11.03.1906, Szczerc k. Lwowa – 1985, Kraków), absolwent Wydziału Architektury Politechniki Lwowskiej, ASP w Krakowie (1929) i Warszawie (1933). Mieszkał i tworzył w Krakowie. Ekslibrisy tworzył od 1931. Stosował drzeworyt i linoryt. Ekslibrisy często powielone w cynkotypii kreskowej.

LASZCZAK MAŁGORZATA (*28.12.1961), absolwentka ASP w Krakowie (1986). Wykonała w połowie lat 90. XX w. ekslibrisy dla biblioteki w Wałbrzychu i Dzierżoniowie. Stosuje światłodruk i technikę własną.

LENART BONAWENTURA (08.07.1881, Wilno – 1973, Warszawa), introligator, prowadził pracownię drukarstwa, introligatorstwa i artystycznego liternictwa na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. Pracował jako nauczyciel akademicki na ASP w Warszawie. Od 1950 członek ZPAP. Przed wojną mieszkał w Wilnie i Warszawie. Ekslibrisy tworzył od 1916, głównie w dwudziestoleciu międzywojennym. Stosował typografię i cynkotypię kreskową.

LERCHER MAREK (*1944, Gorlice). Mieszkał i tworzył w Jeleniej Górze. W latach 1973-1981 pracował w Jeleniogórskim Klubie MPiK jako dekorator i grafik, od 1980 w redakcji miesięcznika „Radar”. Członek warszawskiej grupy plastycznej „415”, grupy plastycznej w Jeleniej Górze „Zadra 81” i Bolesławieckiego Towarzystwa Fotograficznego. Ekslibrisy tworzył w latach 70./80. XX w. Stosował linoryt.

LESZCZYŃSKI WŁADYSŁAW (1852-1916, Warszawa). Mieszkał i tworzył w Warszawie. Ekslibrisy tworzył przed I wojna światową. Stosował cynkotypię kreskową.

LEWANDOWSKA – GORGOŃ CZESŁAWA, (01.08.1915 – 12.06.2010, Kraków), absolwentka ASP w Krakowie (1952). Mieszkała i tworzyła w Krakowie. Tworzyła drzeworytnicze ekslibrisy. W swojej twórczości artystycznej, oprócz drzeworytów, uprawiała również malarstwo portretowe, grafikę, plakat i nieliczne linoryty oraz staloryty.

LEWANDOWSKI ANTONI. Mieszka w Lipnie. W latach 80. wykonał kilka ekslibrisów. Stosował linoryt.

LEWANDOWSKI RAJMUND (04.04.1927, Lipno – 28.06.1986, Lipno), lekarz okulista, artysta samouk, społecznik i literat; absolwent Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie (1956); od 1967 członek ZPAP. Od 1956 pracował w Szpitalu Powiatowym w Lipnie, następnie w Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej i Przychodni Rejonowej w Lipnie. Poza pracą zawodową uprawiał grafikę artystyczną i użytkową (od 1964). Uczestniczył w licznych wystawach krajowych i zagranicznych, m.in. VI Ogólnopolskiej Wystawie współczesnego Ekslibrisu Polskiego Rzeszów 1983, X Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu w Malborku (1979, 1984), w Wystawie Ekslibrisu Polskiego w Hamburgu (1983, 1984), Międzynarodowym Kongresie Ekslibrisu w w Nowym Sadzie w Jugosławii (1978) i Weimarze (1984), Międzynarodowej Wystawie w Kronach (1983, 1984). Publikował także wiersze i opowiadania oraz artykuły publicystyczne. Ekslibrisy wykonywał od 1964. Mieszkał i tworzył w Lipnie. Stosował linoryt, drzeworyt i akwafortę.

LICHA BARBARA (*1957, Rawa Mazowiecka). Artystka grafik, malarz, fotograf i performance. Członek Grupy Grafików „RYS”. Uczennica Zygmunta Waśniewskiego. Absolwentka ASP we Wrocławiu (1981) i City Art Institute w Sydney (1988). Mieszkała i tworzyła we Wrocławiu (do 1981), obecnie w Australii (od 1985). Ekslibrisy tworzyła w latach 1980 – 1982. Stosowała linoryt. Wykonała kilkanaście ekslibrisów. Artystka – malarka, grafik, fotograf. W latach 1978–1981 studiowała na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. W 1982 roku wyjechała do Australii.

LICHOCKI KAZIMIERZ. Ekslibrisy tworzył w latach 20.-30. XX w. Stosował cynkotypię kreskową.

LIDTKE PAWEŁ. Tworzył w latach 70. Xx w. we Wrocławiu. Wykonywał ekslibrisy użytkowe dla Domu Książki i okazjonalne. Stosował linoryt.

LINETTE EUGENIUSZ (1927-1986). Ekslibrisy tworzył okazjonalnie w latach 70. XX w. Stosował cynkotypię kreskową.

LIPIŃSKI TEODOR. Mieszkał w Warszawie. Ekslibrisy tworzył od 1909. stosował cynkotypię kreskową.

LIPIŃSKI ZYGMUNT. Ekslibrisy tworzył w dwudziestoleciu międzywojennym. Mieszkał w Grudziądzu. Stosował akwafortę i akwatintę.

LIPKA JAN. Mieszkał w Gogolinie. Twórca samouk. Wykonał kilka ekslibrisów w latach 70. XX w. Stosował rysunek powielony w offsecie i cynkotypii kreskowej.

LIZUREK TOMASZ (*1961, Ostrów Wielkopolski), absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Ekslibrisy tworzył w latach 70. i 80. XX w.

LOREC ZYGMUNT (1891 – 1963, Warszawa), malarz, grafik i ichtiolog; absolwent ASP w Krakowie (1916).pracował w Muzeum Ziemi w Warszawie. Mieszkał i tworzył w Warszawie. Ekslibrisy wykonywał od 1919 do 1939. Stosował cynkotypię kreskową oraz drzeworyt, typografię i rysunek.

LUBICZ – MISZEWSKI ZBIGNIEW (*14.04.1945, Lwów), malarz, grafik; absolwent ASP we Wrocławiu (1969). Członek Grupy Grafików „RYS” i ZPAP. Kustosz Muzeum Regionalnego w Trzebnicy. Mieszka i tworzy w Trzebnicy. Ekslibrisy tworzy od 1968. Stosuje linoryt, offset. W 1947 roku przeniósł się do Trzebnicy, gdzie ukończył Liceum Ogólnokształcące (1964). Wybitny artysta – plastyk, jeden z najoryginalniejszych członków wrocławskiej Grupy Grafików „RYS” (w prace Grupy zaangażowany był przez pięć lat). Jest członkiem zwyczajnym ZPAP Okręgu Wrocławskiego i członkiem zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Trzebnickiej.