J

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   Ł   M   N   O   P   R   S   Ś   T   U   W   Z   Ż

JABŁCZYŃSKI FELIKS (1865-1928), grafik, malarz, pisarz, wynalazca ceratorytu. Absolwent chemii i biologii na Uniwersytecie w Dorpacie oraz technik graficznych w Paryżu. Członek Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka” (1897) i Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Graficznych (1913). Grafiką i ekslibrisem zajmował się od 1907. Mieszkał i tworzył w Warszawie (od 1913). Stosował ceratoryt, rzadziej miedzioryt i ziarnoryt (zmodyfikowana akwaforta i akwatinta).

JABŁOŃSKI ANATOL. Mieszkał w Żarach. Twórca samouk. Ekslibrisy wykonywał w latach 80. XX w. Stosował cynkotypię kreskową.

JAGODZIŃSKA – OGÓRKIEWICZ ALEKSANDRA (*1987, Siedlce), absolwentka Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie: dyplom magisterski z projektowania graficznego w 2010. Brała udział w ponad 45 wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą. Zajmuje się grafiką komputerową, digital painting, ilustracją i ekslibrisem. Współpracuje z wydawnictwami, agencjami. W 2013 roku stypendystka Gminy Piaseczno. Stosuje głównie akwafortę.

JAKIMOWICZ ANDRZEJ (29.01.1919, Warszawa – 19.10.1992, Warszawa), historyk sztuki, krytyk sztuki, artysta malarz i grafik, absolwent ASP w Warszawie (1938).

JAKUBIAK KAZIMIERZ STEFAN (*26.02.1936, Grudziądz), używał pseudonimu „Kasteya”. Absolwent Technikum Drogowego w Poznaniu (1954) i Wydziału Budownictwa Lądowego politechniki Poznańskiej (1962). Pracował w Poznańskim Biurze Projektów Dróg i Mostów. Od 1987 inwalida. Mieszka i tworzy w Poznaniu (od 1947). W ekslibrisie stosuje linoryt.

JAKUBOWSKI STANISŁAW (14.04.1885 – 1964, Kraków), grafik i malarz, absolwent krakowskiej ASP (1912), student T. Axentowicza, L. Wyczółkowskiego i S. Dębickiego. Autor około 1000 grafik głównie z motywami prasłowiańskimi, słowiańskimi i pejzażowymi. Grafikę tworzył od 1914 roku. Mieszkał i tworzył w Krakowie. Nagrodzony na Międzynarodowej Wystawie Ekslibrisów w Los Angeles. Ekslibrisy tworzył od 1916. Stosował drzeworyt, monotypię, akwafortę, suchą igłę, miedzioryt, rzadziej mezzotintę.

JAKUBOWSKI WOJCIECH (*10.06.1929, Starogard Gdański), absolwent UMK w Toruniu (1953), uczeń Jerzego Hoppena i uważany za kontynuatora jego szkoły; jeden z najwybitniejszych miedziorytników polskich, autor ponad tysiąca ekslibrisów, współtwórca Międzynarodowego Biennale Ekslibrisu w Malborku i od 1964 komisarz Biennale. Mieszka i tworzy w Gdyni. Stosuje miedzioryt, eksperymentował w suchej igle i drzeworycie.

JAKUBÓW JERZY (*1957, Cieplice Śląskie), tworzy i mieszka w kowarach, rzeźbiarz i grafik. Absolwent PLSP w Zakopanem. W ekslibrisie stosuje drzeworyt langowy.

JAMONTT BRONISŁAW (05.08.1886, Dokudów k. Lidy – 04.02.1957, Toruń), malarz, grafik, absolwent Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, współzałożyciel Wileńskiego Towarzystwa Artystów Plastyków; od 1936 kierował katedrą malarstwa pejzażowego Wydziału Sztuk Pięknych USB w Wilnie. Od 1945 w Toruniu, profesor UMK w Toruniu. Stosował drzeworyt.

JANECZEK ZBIGNIEW (*1946, Łódź), artysta grafik. Zawodowo związany z Graficzną Pracownią Doświadczalną ZPAP w Łodzi. Ekslibris uprawia od 1969. Mieszka i tworzy w Łodzi. Stosuje miedzioryt, akwafortę i akwatintę.

JANICKI MAREK (*01.12.1949, Poznań – 26.12.2006, Poznań), malarz, grafik, fotografik; absolwent ASP w Poznaniu (1976). Członek ZPAP i ZPAF. Ekslibrisy tworzył okazjonalnie.

JAŃCZAK WITOLD (1912-1985), malarz, grafik, konserwator zabytków sakralnych. W latach 1938-1947 studiował na ASP w Krakowie, dyplom uzyskał w 1955 r. Uczestniczył w II i III Biennale Grafiki w Krakowie, Międzynarodowej Wystawie Ekslibrisu Muzycznego (Poznań, 1967). Stosował linoryt.

JARNUSZKIEWICZ JERZY Mieczysław (27.02.1919, Kalisz – 14.07.2005, Warszawa), rzeźbiarz i grafik; medalier, projektował monety i ilustracje książkowe. W latach 1936-1939 studiował rzeźbę w Instytucie Sztuk Plastycznych, a następnie w latach 1945-1950 w ASP w Warszawie (dyplom w 1950 r.) i profesor tamże. Mieszkał i tworzył w Warszawie. Ekslibrisy tworzył od 1942. Wykonał około 200 prac. Stosował drzeworyt i suchą igłę.

JAROSIEWICZ JANUSZ (25.10.1894-1974), malarz, grafik, pejzażysta.

JAROSZ WITOLD. Ekslibrisy tworzył od 1933, głównie w latach 60.-80. XX w. Stosował drzeworyt, linoryt, eksperymentował w suchej igle.

JARZYŃSKI A., litograf, Mieszkał i tworzył w Lublinie. Ekslibrisy tworzył przed 1939 r.

JASIŃSKI FELIKS STANISŁAW (1862-1901), grafik i rysownik, jeden z najsławniejszych polskich grafików w zachodniej Europie przed 1914 rokiem; rysunek studiował w Belgii (1863-1871) i Krakowie (1871-1880), zaś malarstwo w Brukseli (1880-1882). Od 1882 w Paryżu, członek Academie Julian. Pracował dla redakcji „L`Art” i „Gazette de Beaux Arts”. Uhonorowany złotym medalem I klasy na wystawie Blanc et Noir w paryżu (1889) i złotym medalem na Wystawie Powszechnej w Paryżu (1900). Ekslibrisy tworzył sporadycznie. Stosował drzeworyt i rzadziej techniki metalowe.

JERYCH JERZY (*23.12.1939), absolwent ASP we Wrocławiu (1980). Mieszkał i tworzył we Wrocławiu. Stosował linoryt.

JERZYK CZESŁAW. Ekslibrisy tworzył po 1945. Stosował cynkotypię kreskową.

JEZIORKOWSKI ANDRZEJ (12.07.1931, Poznań – 14.11.2011, Poznań), artysta grafik, malarz. W 1951 roku podjął studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu na Wydziale Architektury Wnętrz. W 1957 roku uzyskał Dyplom w pracowni prof. Jerzego Staniszkisa. Został asystentem a następnie starszym asystentem na Wydziale Architektury Wnętrz i w Studium Malarstwa Rzeźby PWSSP – w pracowniach architektury wnętrz: Jana Celińskiego, Stanisława Staniszkisa i Jana Węcławskiego oraz pracowniach rysunku Hipolita Polańskiego i Piotra Potworowskiego. W roku 1958 został przyjęty do ZPAP. W 1970 roku objął pracownię rysunku dla studentów architektury wnętrz PWSSP w Poznaniu, którą prowadził przez trzy lata. W roku 1973 podjął pracę na Politechnice Poznańskiej, gdzie zorganizował pracownię rysunku w reaktywowanym Studium Architektury. W roku 1975 został powołany na stanowisko docenta w Zakładzie Architektury Politechniki Poznańskiej. W 1985 roku został mianowany kierownikiem Zakładu Rysunku Malarstwa i Rzeźby Instytutu Architektury i Planowania Przestrzennego Politechniki Poznańskiej (pełnił tą funkcje 14 lat). W 1987 roku otrzymał tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego w zakresie sztuk plastycznych. W 2001 roku przeszedł na emeryturę, pozostając opiekunem zespołu swoich uczniów i wychowanków. Od 1980 wykonywał opracowania graficzne oraz ilustracje wydawnictw związanych z historią Polski W 1980 rozpoczął współpracę z oficynami „W Drodze” i „Wydawnictwem Poznańskim”. W latach osiemdziesiątych dzięki poznaniu hodowców i miłośników koni, przez szereg lat artysta odbywał własne plenery w tym środowisku.  Od 1990 rozpoczął współpracę z Pocztą Polską, wykonując szereg projektów walorów filatelistycznych, które zostały zrealizowane i weszły do obiegu jako znaczki pocztowe, karty, stemple. Stosował techniki metalowe i plastikoryt.

JEŻ ZBIGNIEW, ur. 1 kwietnia 1948 r. we Wrocławiu, artysta grafik, członek wrocławskiej grupy grafików „Rys”, fotograf, animator kultury, znawca sztuki współczesnej, konceptualista. W latach 70. XX w. działał krótko we wrocławskiej Grupie „RYS”, a także przez długi czas w innej inicjatywie artystycznej, grupie założonej przez Zbigniewa Makarewicza pod nazwą „Studio Kompozycji Emocjonalnej”. Jej członkiem był w latach 60. i 70. aż do roku 1978. W roku 1976 wydał własnym sumptem unikatowe wydawnictwo „ALOTROPIA – PREHENSION”, w którym na prawach oryginału prezentował 11 swoich prac. W roku 1978 wyjechał z Polski do Włoch. Do kraju nigdy już nie powrócił. Ostatecznie osiadł w Niemczech, gdzie mieszka do dziś. Obecnie pracuje jako fotograf i organizator wystaw. Od 2008 r. został kuratorem obszernej wystawy o kulturze palenia papierosów. Wciąż bardzo aktywnie zajmuje się grafiką i działalnością artystyczną. Ekslibrisy tworzył w latach 1969-1983. Jest autorem jedynych w swoim rodzaju ekslibrisów przestrzennych. W grafice i sztuce ekslibrisowej stosował linoryt, kamienioryt, cellografię oraz własną technikę, zwaną meskaliną.

JEŻAK CZESŁAW. Ekslibrisy tworzył po 1945. Stosował cynkotypię kreskową.

JEŻO ZBIGNIEW, (08.01.1934, Złójka – 1989, Kraków), absolwent ASP w Krakowie (1959) i jej późniejszy wykładowca. Ekslibrisy tworzył w latach 70. XX w. Stosował cynkotypię kreskową.

JOHN EDMUND (21.02.1894-1989), malarz, architekt, plakacista, projektant znaczków pocztowych. Absolwent Politechniki Warszawskiej (1919) i warszawskiej ASP (1920). Członek ZPAP. Mieszkał i tworzył w Kazimierzu nad Wisłą. Wykładowca rysunku i malarstwa na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Pierwszy Ekslibris wykonał przed 1939. W latach 1946-1950 wykonywał ekslibrisy dla ministerstw. Stosował akwafortę i cynkotypię kreskową.

JÓZAK JÓZEF (*1951, Jaksonów k. Strzelina). Twórca samouk, grafik, malarz, karykaturzysta, rzeźbiarz. Grafiki i plastyki uczył się w Państwowym Ognisku Kultury Plastycznej we Wrocławiu pod okiem Janusza Halickiego (1980). Mieszka i tworzy w Jaksonowie k. Wrocławia. Ekslibris tworzy od 1979, członek wrocławskiej Grupy Grafików „RYS” (1979). Stosuje rysunek powielany. Artysta jest wierny sztuce od prawie czterdziestu lat. Uprawiał malarstwo, grafikę, karykaturę, rzeźbił w drewnie, tworzył ekslibrisy. Przez szereg lat zajmował się też konserwacją sztuki oraz projektowaniem kartek okolicznościowych. Obecnie nadal rysuje oraz pisze poezje. Absolwent szkoły średniej prowadzonej przez zgromadzenie zakonne. Po szkole średniej rozpoczął studia teologiczne, ale przerwał je i zajął się twórczością plastyczną. Rysunku uczył się pod okiem Janusza Halickiego w Ognisku Kultury Plastycznej we Wrocławiu, które ukończył w 1980 r., a także u Wandy Boguszewskiej i Stefana Tomankiewicza. Jest członkiem Katolickiego Klubu Literackiego „Źródło” we Wrocławiu oraz Fundacji „Polskie Gniazdo”. Pierwszy ekslibris wykonał w 1979 r. Jego lista opus obejmuje około 300 znaków książkowych. Brał udział w ponad 300 wystawach w kraju i za granicą, m.in. X Biennale w Malborku (1984), Rzeszowie (1983), Rawiczu (1981), we Wrocławiu (1981) oraz w USA, Niemczech, Francji, Włoszech, Belgii, Danii, Holandii, Czechach, Jugosławii, na Węgrzech i Litwie. Stosuje rysunek i linoryt.

JÓZEFOWSKI EUGENIUSZ (*06.09.1956), absolwent UMK w Toruniu (1981). Tworzył w latach 80. XX w. ekslibrisy dla antykwariatów i osób prywatnych z terenu Wrocławia. Stosował linoryt i offset.

JÓŹKÓW MAREK (ur. 1945 w Działdowie), Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Gdyni – Orłowie. Ekslibris tworzy od 1980. Ekslibrisy prezentował na Pokonkursowych wystawach ekslibrisu w Rawiczu (1980-1985), X Międzynarodowym Biennale Ekslibrisu Współczesnego w Malborku (1984 – wyróżnienie medalem honorowym), W Wojewódzkim Domu Kultury w Ciechanowie (1984 – wystawa indywidualna), w MOK w Dzierżoniowie (1984), we Wrocławiu (wystawa „Dzieło rąk”, 1986 – I nagroda za zestaw ekslibrisów), a także za granicą w Danii (1988) i USA (1987).

JÓŹWIAK TEOFIL (14.01.1926 – 1996, Łódź), absolwent UMK w Toruniu (1956). Malarstwa uczył się w pracowni prof. Adama Rychtalskiego w Łodzi, następnie malarstwo i grafikę na UMK w Toruniu pod kierunkiem prof. Edwarda Kuczyńskiego i Jerzego Hoppena. Mieszkał i tworzył w Łodzi. Stosował miedzioryt, akwafortę, drzeworyt, linoryt i litografię.

JÓŹWIK ZBIGNIEW (*1937, Opole Lubelskie), naukowiec, artysta; doktor nauk przyrodniczych, pracownik Zakładu Fizjologii Roślin UMCS w Lublinie; od 1991 członek ZPAP i wielu organizacji i towarzystw naukowych. Mieszka i tworzy w Lublinie. Tworzy grafię użytkową, ekslibrisy (od 1969), ilustracje do poezji, opracowuje druki bibliofilskie. Stosuje linoryt, rzadziej drzeworyt i suchą igłę.

JURA MAREK. Ekslibrisy tworzył w latach 70.-80. XX w. Stosował cynkotypię kreskową.