H

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   Ł   M   N   O   P   R   S   Ś   T   U   W   Z   Ż

 

HALICKA JADWIGA, zob. KRAWCZYK – HALICKA JADWIGA

HALICKI JANUSZ, (18.03.1932, Brzeszcze – 28.10.2010, Wrocław). Absolwent ASP we Wrocławiu, gdzie studiował pod kierunkiem Stanisława Pękalskiego oraz Marii i Stanisława Dawskich. Po studiach rozpoczął pracę na ASP, gdzie w latach 1963–1968 był asystentem na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby. Ekslibrisy tworzył od 1968 roku. Stosował linoryt, plastikoryt, suchy tłok i sporadycznie typografię, offset (od 1978 r.), suchą igłę (od 1981 r.), miedzioryt (1986) i akwafortę (od 1979 r.). 

HAŁASA PAWEŁ (*12.07.1961, Nowa Sarzyna), mieszka i pracuje w Rzeszowie, samouk, uprawia malarstwo sztalugowe i grafikę. Członek ZPAP (1995). Stosuje linoryt.

HANDELSMANOWA JADWIGA. Ekslibrisy tworzyła w dwudziestoleciu międzywojennym. Mieszkała w Warszawie. Stosowała fluorofortę i druk barwny.

HANISZEWSKI KAROL. Znany jest z jednego ekslibrisu wykonanego dla T. Sauczeya. Tworzył w technice litografii głównie rysunki, pejzaże i widoki miast galicyjskich. Mieszkał we Lwowie. Był członkiem Stowarzyszenia Drukarzy, Odlewaczy Czcionek i Pokrewnych Zawodów dla Galicji, Wielkiego Księstwa Krakowskiego i Bukowiny pod nazwą „Ognisko” (1905).

HAUPT ZYGMUNT (1907-1975), malarz, pisarz, tłumacz. Ekslibrisy tworzył sporadycznie.

HEIDRICH ANDRZEJ (*06.11.1928, warszawa), grafik, absolwent ASP w Warszawie (1954), wychowanek Jana Marcina Szancera. Uprawia głównie grafikę książkową i reklamową, projektuje znaczki pocztowe, papiery wartościowe, paszporty, świadectwa NFI oraz banknoty (jest autorem projektów NBP starej i obecnej emisji). Ekspert w komisji rzeczoznawców przy Centralnym Zarządzie Poczty Polskiej S.A. Odznaczony złotą odznaką Zasłużony Pracownik Łączności, Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W twórczości stosował zawsze rysunek, akwarele, temperę. Ekslibrisy wykonywał sporadycznie.

HERSCHDÖRFER OZJASZ (*1889). Tworzył ekslibrisy w latach 20. XX w. Mieszkał w Krakowie. Stosował rysunek i cynkotypie kreskową.

HILCHEN EUGENIUSZ (1911–1960), malarz, grafik, ilustrator książek, architekt wnętrz. Stosował drzeworyt.

HILLER KAROL (19.12.1891-1939), Ekslibrisy tworzył w dwudziestoleciu międzywojennym. Stosował drzeworyt, cynkotypię kreskową.

HISZPAŃSKA – NEUMANN MARIA ZOFIA JANINA (28.10.1917 – 1980, Warszawa), graficzka, malarka, ilustratorka; absolwentka ASP w Warszawie (1935; uczennica K. Tichego, S. Ostoi – Chrostowskiego i W. Waśkowskiego), tworzyła ekslibrisy, grafikę książkową i malarstwo sztalugowe; od 1950 współpracowała z redakcją „Tygodnika Powszechnego” (lata 50.). Mieszkała i tworzyła w Warszawie. Stosowała drzeworyt oraz sporadycznie akwafortę i suchą igłę.

HOFFMAN ADAM (1918, Kraków – 2001, Kraków), grafik, malarz, plakacista teatralny i rysownik; absolwent Kunstgewerbeschule i ASP w Krakowie (1948). Pracował w filii krakowskiej ASP w Katowicach (od 1950), a od 1974 w ASP w Krakowie. Brał udział w pracach Grupy Młodych Plastyków; grafikę tworzył w drzeworycie i litografii barwnej. Mieszkał i tworzył w Katowicach (1950-1974) i Krakowie (1974-2001). Stosował rysunek, litografię, akwafortę, suchą igłę i drzeworyt.

HOFFMANN MAGDALENA (*1955, Kraków). Studia na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, zakończone dyplomem w 1980 roku. Uprawia grafikę warsztatową i rysunek. Brała udział w wielu wystawach w Polsce i za granicą. Jest laureatką licznych nagród i wyróżnień. Ekslibrisy tworzy od początku lat 80. XX w. Stosuje mezzotintę.

HOFFMANÓWNA BARBARA. Ekslibrisy tworzyła w latach 20.-30. XX w. Stosowała rysunek i cynkotypię kreskową.

HOLECZEK ZBIGNIEW. Tworzył w latach 70. XX w. ekslibrisy dla bibliotek publicznych i osób prywatnych w Koszalinie i sporadycznie w Szczecinie. Stosował drzeworyt, linoryt i cynkotypię kreskową.

HOLEWIŃSKI JÓZEF (1848-1917), malarz i grafik, drzeworytnik, współpracownik „Kłosów” i „Wędrowca”, dyrektor artystyczny „Tygodnika Illustrowanego”. Stosował drzeworyt i cynkotypię kreskową.

HOMOLACS KAROL (1874-1962). Mieszkał i tworzył w Krakowie; malarz, grafik, projektant mebli i artystycznych przedmiotów metalowych; profesor Państwowej Wyższej Szkoły Przemysłu Artystycznego i ASP w Krakowie. Znany jest jeden jego ekslibris z 1913 dla Muzeum Przemysłowego w Krakowie. W ekslibrisie stosował cynkotypię kreskową.

HOPPEN JERZY (23.03.1891, Wilno – 1969, Toruń), absolwent ASP w Krakowie (1913) i akademii monachijskiej (1924), uczeń Stanisława Dębickiego. Po wybuchu I wojny światowej krótko związany był ze Szkołą Sztuk Pięknych w Petersburgu, gdzie studiował głównie dzieła starych mistrzów. Od 1921 r. mieszkał i tworzył w Wilnie, a po 1945 w Toruniu. W Wilnie pełnił funkcję dyrektora Szkoły Rzemiosł Artystycznych, gdzie od 1931 był adiunktem, a następnie docentem na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego. Jako twórca uważany jest za spadkobiercę starych, wielkich mistrzów drzeworytu. Jego teka akwafort starego Wilna (wyd. 1924, 1925, 1927) została nagrodzona na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu (1927) i na Wystawie Grafiki Polskiej w Warszawie (1928). W 1924 i 1930 przebywał w Paryżu, rozwijał studia nad sztuką dawną i rzemiosłem. Po 1945 przeprowadził się do Torunia, gdzie objął Katedrę Grafiki  na Wydziale Sztuk Pięknych UMK. Katedrą kierował do przejścia na emeryturę w 1961 r. Ekslibrisy tworzył od 1928. Stosował drzeworyt i miedzioryt.

HORODYŃSKA – WAŚKOWSKA ZOFIA, (13.06.1913 – 1944, Warszawa), absolwentka ASP w Warszawie (1932). Mieszkała i tworzyła w Warszawie. Ekslibrisy tworzyła sporadycznie w dwudziestoleciu międzywojennym i głównie w czasie II wojny światowej. Stosowała miedzioryt, drzeworyt i gumoryt.

HOROWITZ ARNIM. Ekslibrisy tworzył od 1916 i w dwudziestoleciu międzywojennym. Mieszkał w Krakowie, Wiedniu i Londynie. Stosował akwafortę, akwatintę i cynkotypię kreskową.

HOZEL J. Ekslibrisy tworzył w dwudziestoleciu międzywojennym. Stosował cynkotypię kreskową.

HULEWICZ JERZY, (04.07.1886, Kościanki – 01.07.1941, Warszawa), malarz, grafik, pisarz i teoretyk sztuki; absolwent Wydziału Filologicznego UJ w Krakowie, ASP w Krakowie (1904) i akademii w Paryżu, Szwajcarii i Monachium. Mieszkał i tworzył w Poznaniu (1916-1926 i Warszawie (1926-1941). Ekslibrisy tworzył w dwudziestoleciu międzywojennym. Stosował akwafortę i drzeworyt.

HUSARSKI WACŁAW (20.11.1883, Warszawa – 27.01.1951, Sokołowsko k. Wałbrzycha), malarz, grafik, krytyk sztuki, konserwator. Członek Stowarzyszenia Artystycznego Rytm; profesor Uniwersytetu Łódzkiego. Ekslibrisy tworzył przed 1939. Stosował akwafortę, rysunek i cynkotypię kreskową.