G

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   Ł   M   N   O   P   R   S   Ś   T   U   W   Z   Ż 

GACEK ZYGMUNT (*18.01.1923), członek ZPAP (1953). Ekslibrisy tworzył w latach 60./70. XX w. Stosował cynkotypię kreskową.

GACZYŃSKI HENRYK, (21.03.1901 – 1985, Warszawa), grafik, malarz, miniaturzysta. Członek ZPAP (1950). Mieszkał i tworzył w Warszawie. Ekslibrisy tworzył od 1937. Stosował drzeworyt, a także miedzioryt, akwafortę i akwatintę.

GAJ JACEK (ur. 1938), w 1962 r. uzyskał dyplom na Wydziale Grafiki ASP w Krakowie. Brał udział w licznych wystawach krajowych i zagranicznych, m.in. w Malborku (1969), I i II Międzynarodowym Biennale Grafiki w Krakowie (1966, 1968), międzynarodowej wystawie grafiki w Lugano (1966), Biennale Grafiki w Tokio (1967) i Paryżu (1967), a także w Austrii, Kubie, Holandii, Francji, Norwegii, w Niemczech, Szwecji, Słowacji, Turcji, USA i Włoszech. Był laureatem nagrody Ministra Kultury i Sztuki (1965), laureatem I Nagrody na Międzynarodowym Biennale Grafiki w Krakowie (1966, 1968). Ekslibrisy tworzył sporadycznie. Stosował techniki metalowe.

GAJEWSKA ANNA (*1935, Lublin), grafik, konserwator – archeolog; absolwentka PLSP w Lublinie (1953) i UMCS w Lublinie (pedagogika i psychologia). Zawodowo związana z Muzeum Okręgowym w Lublinie (od 1954). Ekslibrisy od 1964. Stosowała linoryt i plastikoryt.

GAJEWSKI ALEKSANDER. Ekslibrisy tworzył w dwudziestoleciu międzywojennym. Stosował cynkotypię kreskową.

GALL IWO Wiktor, (01.04.1890 – 1959), absolwent ASP w Krakowie (1914), studia uzupełnił następnie w Wiedniu i Monachium; malarz, grafik, twórca ekslibrisów. Mieszkał i tworzył w Krakowie. Ekslibrisy tworzył w dwudziestoleciu międzywojennym. Stosował litografię.

GAŁKIEWICZ MICHAŁ (*25.05.1932), absolwent ASP w Łodzi (1959), malarz, grafik i pedagog.

GARDZIŃSKI ROMAN. Ekslibrisy tworzył w latach 40. XX w. Stosował linoryt.

GARLEJ TADEUSZ. Ekslibrisy tworzył w latach 70. XX w. Stosował cynkotypię kreskową.

GARNIK WŁADYSŁAW (*31.07.1937, Płoskirowo na Podolu), grafik, ceramik, artysta szkła, rzeźbiarz i fotografik; absolwent Wydziału Ceramiki WSSP we Wrocławiu (1962). Od 1995 członek honorowy World Crafts Council – Europe. Ekslibrisy tworzył do lat 80. Mieszka i tworzy we Wrocławiu. W ekslibrisie stosował linoryt.

GAUDA ALFRED (07.12.1940, Lublin – 24.11.2005, Lublin), etnograf, muzealnik, kolekcjoner ekslibrisów, grafik samouk. Mieszkał i tworzył w Lublinie. Absolwent etnografii UMCS w Lublinie. Pracował w Muzeum Okręgowym, Muzeum Wsi Lubelskiej, Krajowym Domu Twórczości Ludowej oraz Wydziale Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. Autor 361 ekslibrisów. Mieszkał i tworzył w Lublinie. Stosował linoryt, drzeworyt, cynkotypię kreskową i wycinankę.

GAWĘCKI WIT (1911, Gorlice – 1946, Warszawa). Grafik książkowy, plakacista, Mieszkał i tworzył w Poznaniu (do 1939) i od 1940 w Warszawie. Ekslibrisy tworzył od 1937. Stosował cynkotypię kreskową.

GAWIŃSKI ANTONI, (28.01.1876, Kraków – 1954, Warszawa), absolwent ASP w Krakowie (1897). Mieszkał i tworzył w Krakowie i Warszawie (jeszcze przed wojną). Ekslibrisy tworzył od 1903, głównie w dwudziestoleciu międzywojennym. Stosował cynkotypię kreskową.

GAY HENRYK (10.01.1875 – 03.10.1936), architekt, inżynier, grafik; absolwent Instytutu Inżynierów Cywilnych w Petersburgu. Ekslibrisy tworzył amatorsko; stosował rysunek i cynkotypię kreskową.

GAZDA JÓZEF (*04.03.1941), malarz, grafik; absolwent ASP w Krakowie (1965). Mieszka i tworzy w Rzeszowie. Stosował linoryt.

GEBUS – BARANIECKA STEFANIA (19.12.1905, Przemyśl – 1985, Lwów), artysta plastyk, malarka, graficzka, pedagog; absolwentka Politechniki Lwowskiej. Studentka Ludwika Tyrowicza. Zatrudniona w Instytucie Sztuk Plastycznych we Lwowie. Mieszkała i tworzyła we Lwowie. Ekslibrisy tworzyła od 1933. Stosowała drzeworyt sztorcowy, sporadycznie linoryt, sucha igłę i akwafortę.

GETTLER WŁADYSŁAW (1882-1999). Mieszkał w Poznaniu. Ekslibrisy wykonywał od 1923 i przed 1939. Stosował drzeworyt i linoryt.

GIELNIAK JÓZEF (18.02.1932, Denain, Francja – 1972, Bukowiec), grafik, twórca kilkunastu ekslibrisów; do 1950 roku przebywał we Francji, następnie w Polsce, od 1953 w sanatorium „Bukowiec” k. Jeleniej Góry; student Ecole de Beaux Arts w Valenciennes, a od 1956 wrocławskiej PWSSP (uczeń Stanisława Dawskiego). W 1958 przyjęty do ZPAP. Mieszkał i tworzył w Bukowcu. Brał udział w licznych wystawach krajowych i zagranicznych, m.in. w I i II Międzynarodowym Biennale Grafiki w Krakowie (1966, 1968), w Wiedniu, Londynie, Tokio, Pekinie, Ułan Bator, Lugano, Rostoku, Sao Paulo, Jokohamie, Cejlonie, Rzymie, Wenecji, Florencji i innych. Był laureatem Biennale Grafiki w Lubljanie (1963), III Biennale Grafiki w Krakowie, Nagrody Państwowej II stopnia za całokształt twórczości. Jest autorem 20 ekslibrisów. Stosował linoryt.

GIERYCH BOLESŁAW. Ekslibrisy tworzył w latach 70. XX w. Stosował cynkotypię kreskową.

GILEWICZ BOLESŁAW (†2006, Koszalin). Mieszkał i tworzył w Koszalinie. Stosował cynkotypię kreskową i offset.

GINKO TADEUSZ (1917–1984), lekarz, chirurg; amatorsko uprawiał grafikę, rzeźbę i karykaturę. Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Pracował w Śląskiej Akademii Medycznej.

GŁOWACKA HANNA TERESA (*1953, Poznań), graficzka, absolwentka Wydziału Projektowania Plastycznego PWSSP w Poznaniu (1978). Zajmuje się grafiką artystyczną i użytkową, tworzy ilustracje i reklamy, a od 1980 r. także ekslibris. W ekslibrisie stosuje linoryt, miedzioryt, suchą igłę, akwafortę i akwatintę.

GŁOWACKI EDWARD (05.06.1898, Warszawa – 1963, Warszawa), grafik i karykaturzysta; studiował w Warszawskiej Szkole Rysunkowej Gersona. Ekslibrisy tworzył od 1932. Stosował cynkotypię kreskową.

GŁOWACKI JAN (1911-1985). Ekslibrisy tworzył w latach 60.-70. XX w. Stosował cynkotypię kreskową.

GŁOWACKI ROMAN (*1957), absolwent ASP w Warszawie (1986).

GNATOWSKI JERZY (*1929), grafik, malarz, rysownik; absolwent UMK w Toruniu (1955). Związany ze środowiskami Bydgoszczy, Torunia i Warszawy. Stosuje akwafortę, rysunek piórkiem i ołówkiem.

GOJOWY PIOTR (*1959, Bydgoszcz), profesor UMK w Toruniu, artysta plastyk. Absolwent bydgoskiego Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych. Studiował grafikę warsztatową na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w 1985 r. Od tego czasu pracuje w Zakładzie Grafiki.  Twórczość w zakresie grafiki warsztatowej. Ogółem brał udział w ponad dwustu wystawach, w tym kilkunastu indywidualnych. Jest stałym uczestnikiem wystaw międzynarodowych, ogólnopolskich i środowiskowych. Zajmuje się rysunkiem, grafiką warsztatową, a w szczególności technikami druku wklęsłego, litografią i linorytem. Ważne miejsce w jego twórczości zajmuje wykonywanie monotypii.

GOLEC JÓZEF (30.03.1935, Cieszyn – 26.08.2017, Sopot), twórca 1352 ekslibrisów. Mieszkaniec Sopotu, pedagog, społecznik, esperantysta, szachista, organizator turystyki oraz licznych konkursów plastycznych młodzieży szkolnej, radny miasta Sopot. Absolwent pedagogiki na Uniwersytecie Gdańskim (1957). Wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Esperantystów (1973-1977) i członek Plenum Zarządu Głównego Polskiego Związku Esperantystów (1977-1980). W 2012 r. odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne działania esperantysty. W 2012 został również Honorowym Obywatelem Miasta Cieszyna.

GOLIŃSKI S., mieszkał i tworzył we Lwowie przed 1918. Stosował rysunek i cynkotypię kreskową.

GOŁĘBNIAK JAN ANTONI (13.02.1917, Poznań – 03.05.1988, Poznań), artysta grafik; uprawiał grafikę artystyczną i użytkową oraz książkową i ekslibris. Jeden z najwybitniejszych drzeworytników polskich. Pracował w Instytucie Mechanicznej Technologii Drewna Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu. Mieszkał i tworzył w Poznaniu. Od 1947 r. uczestniczył w wystawach grafiki na wszystkich szczeblach w Poznaniu, Bratysławie, Pradze i Brnie. Ekslibrisy wystawiał w Warszawie, Poznaniu, Białymstoku, Rzeszowie, Czeskim Cieszynie, Malborku (1965), na Międzynarodowej Wystawie Ekslibrisu Muzycznego (Poznań, 1967), wystawie Współczesnego Ekslibrisu i Małych Form Graficznych we Frederikshavn (1972), Współczesnego Ekslibrisu Polskiego (Warszawa, 1965). Ekslibris tworzył od 1943. Stosował drzeworyt sztorcowy.

GOSIENIECKI ANASTAZY WIKTOR (19.12.1876–1956), absolwent akademii w Monachium (1894), profesor ASP w Krakowie. Mieszkał i tworzył w Poznaniu i od lat 20. Krakowie. Ekslibrisy tworzył od 1918. Stosował litografię i cynkotypię kreskową.

GOSTYŃSKI MARIAN (27.08.1916-1972), malarz, grafik, drzeworytnik i twórca ekslibrisów; absolwent warszawskiej ASP (1959).

GÓRECKI BOGUSŁAW (*1932, Gdańsk), malarz i grafik, absolwent Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Ekslibrisy tworzy rzadko. Stosuje linoryt.

GÓRSKI HENRYK (03.09.1930, Grudziądz – 14.07.2016, Łódź) lekarz medycyny, mieszkał w Łodzi. Ekslibrisy tworzył w latach 70. – 90. XX w. i na początku lat dwutysięcznych. W sumie wykonał 50 ekslibrisów, stosując rysunek, cynkotypię kreskową i offset. Był absolwentem Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, Dyplom lekarza uzyskał w 1955 roku. Przez kolejne lata pracował jako lekarz w wojskowych garnizonach poza Łodzią. Ostatnie zaś lata kariery zawodowej spędził w Łodzi, kierując m.in. Biblioteką Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Z pracy wojskowej odszedł w 1990 w randze pułkownika.

GRABCZYK STANISŁAW (10.11.1902, Warszawa – 1979, Wrocław), grafik, malarz, scenograf. Absolwent Szkoły Kinematograficznej (1924) i Instytutu Sztuki Zdobniczej oraz ASP w Warszawie (1926). Pracował w teatrach w Polsce. Od 1945 mieszkał i tworzył we Wrocławiu. Stosował linoryt.

GRABOWSKI EDWARD, (09.09.1904, Kęty – 27.09.1966, Bielsko – Biała), grafik, pedagog, zasłużony działacz kultury; absolwent Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie (1936). Mieszkał i tworzył w Bielsko – Białej. Ekslibrisy tworzył od 1936, głównie po 1945. Wykonał 101 ekslibrisów. Stosował drzeworyt klasyczny i kolorowy.

GRABOWY SŁAWOMIR (*1947, Kopiec), grafik, malarz i rysownik; absolwent ASP w Gdańsku w latach 1968-1973 w pracowni prof. Rajmunda Pietkiewicza. Uprawia grafikę warsztatową, rysunek i malarstwo. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Triennale Grafiki w Krakowie i ZPAP. Stosuje drzeworyt i plastikoryt.

GRAJEK HENRYK (*13.03.1940, Somain, Francja – 13.01.2003, Boguszów – Gorce), artysta samouk.  Zawodowo pracował jako plastyk w Kopalni Węgla Kamiennego „Victoria” w Boguszowie – Gorcach oraz jako plastyk w Wałbrzyskich Zakładach Przemysłu Lniarskiego „Camela” (do przejścia na emeryturę). Członek Grupy Grafików „RYS”. Mieszkał i tworzył w Boguszowie – Gorcach (od 1945). Ekslibris tworzył od 1970. Stosował wyłącznie linoryt.

GROBELNY B. Ekslibrisy tworzył w latach 80. XX w. Stosował linoryt.

GRONOWSKI TADEUSZ (05.10.1894, Warszawa – 20.02.1990, Warszawa), architekt, grafik, plakacista uważany za ojca polskiego plakatu reklamowego. Absolwent Politechniki Warszawskiej (1925). Ekslibrisy tworzył w dwudziestoleciu międzywojennym. Stosował cynkotypię kreskową.

GRUDZIŃSKI MARIAN. ur. w 1950 r., mieszka i tworzył w Lublinie. Sekretarz Kolegium Sędziów Okręgowego Związku Kolarskiego w Lublinie. W twórczości ekslibrisowej stosował typografię i offset.

GRYCZ HERBERT. Mieszka i tworzył w Bielsko – Białej. Tworzył w latach 70.-80. XX w. ekslibrisy o motywach numizmatycznych. Stosował rysunek i cynkotypię kreskową.

GRYGUŁŁO MIROSŁAW (1925 – 1963, Jelenia Góra). Mieszkał i tworzył w Jeleniej Górze. Stosował drzeworyt, cynkotypię kreskową i offset.

GRZESIEK STANISŁAW (*21.10.1946), absolwent UMK w Toruniu (1973)

GRZESIOWSKI JACEK (*11.09.1958), absolwent ASP we Wrocławiu (1985). Mieszka i tworzył we Wrocławiu. Tworzył w latach 80. XX w. ekslibrisy dla bibliotek publicznych Wrocławia.

GRZYBOWSKI ALEKSANDER (*1936). Ekslibrisy tworzył w latach 60.-70. XX w. Stosował cynkotypię kreskową.

GRZYBOWSKI MARIAN. Tworzył w latach 70. XX w. ekslibrisy dla bibliotek publicznych Kozienic.

GUERQUIN ANNA (†2001). Wykonała kilka autoekslibrisów i ekslibrisów dla swojej rodziny. Tworzyła w latach 80. XX w. Stosowała linoryt.

GUMIENNY ZENON (*19.11.1942 – 1995, Wrocław), absolwent ASP we Wrocławiu (1970). Mieszkał i tworzył we Wrocławiu. Stosował linoryt, rysunek i cynkotypię kreskową.

GUMOWSKI JAN KANTY (02.10.1883 – 1946, Częstochowa), malarz, grafik, rysownik, konserwator i twórca kilku ekslibrisów. Popularyzował litografię i cynkotypię. Absolwent ASP w Krakowie (1902). Mieszkał i tworzył w Częstochowie. Ekslibrisy tworzył od 1908. Stosował litografię (do 1918) i cynkotypię kreskową.

GUSTOWSKI BOGDAN (*1936, Szczecin), artysta samouk; studiował na Akademii Rolniczej w Szczecinie i w Studium Reklamy w Warszawie; zawodowo związany był z „Domem Książki”. W latach 1950 – 1985 pełnił funkcję szefa Sekcji Reklamy Plastycznej, a następnie kierownika Działu Sprzedaży i Marketingu ds. Reklamy. Ekslibrisy tworzył w tuszu, powielane w cynkotypii kreskowej. Mieszka i tworzył w Szczecinie.

GUTKOWSKA – RYCHLEWSKA MARIA Stanisława, (04.06.1899 – 1991, Kraków), absolwentka ASP w Krakowie (1927). Mieszkała i tworzyła w Krakowie. Ekslibrisy tworzyła od 1926 do 1944. Stosowała drzeworyt i sporadycznie akwafortę.