C

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   Ł   M   N   O   P   R   S   Ś   T   U   W   Z   Ż

 

CEDZYŃSKI ANDRZEJ BOGUSŁAW (*1938). Mieszka i tworzy w Łodzi. Pracował jako rysownik-retuszer w poligrafii. Uprawiał małe formy graficzne i ekslibris. Ekslibrisy w technikach szlachetnych tworzył od 1980 roku. Uczestniczył w licznych wystawach krajowych i zagranicznych, m.in. w Rawiczu (1980, I nagroda), Kłodzku, Lwowie, Oxfordzie, Lubiniu.

CHMIELEWSKI WITOLD, (26.10.1910 – 1985), absolwent ASP w Warszawie (1934). Ekslibrisy tworzył w latach 60.-70. XX w. Stosował cynkotypię kreskową.

CHMURZYŃSKI IRENEUSZ (*1949, Dęblin), malarz, grafik. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu (1972) i ASP w Poznaniu (1982). Był projektantem sal tradycji i izb pamięci w jednostkach wojskowych. Prowadzi własną agencję reklamową. Mieszka i tworzy w Warszawie. Ekslibrisy tworzy od 1975. Uczestniczył w licznych wystawach krajowych i zagranicznych, m.in. w Malborku, Oxfordzie (1982). Stosował linoryt, miedzioryt, drzeworyt, rzadziej mezzotintę.

CHOLEWA STANISŁAW (*1973, Bochnia), malarz, grafik. Absolwent Wydziału Grafiki ASP w Krakowie. W ekslibrisie stosuje relief, akwafortę i akwatintę.

CHOMICZ WITOLD, (01.11.1910 – 1984, Kraków), absolwent ASP w Warszawie (1932), później profesor tamże. Ekslibrisy tworzył od 1932. Mieszkał i tworzył w Krakowie. Stosował drzeworyt, typografię i cynkotypię kreskową.

CHWISTEK LEON, (13.01.1884 – 1944), pedagog uczelni artystycznych. Mieszkał i tworzył w Krakowie i Lwowie, a także krótko w Warszawie. Wykonał pojedyncze ekslibrisy w latach 30. XX w. . Stosował typografię i cynkotypię kreskową.

CICHONIAK KAZIMIERZ. Twórca poznański. Wykonał kilka ekslibrisów dla mieszkańców Poznania.

CICHOŃSKI KAZIMIERZ (1924–2010). Ekslibrisy tworzył w latach 60.-70. XX w. Stosował linoryt i cynkotypię kreskową.

CIESIELSKI ANDRZEJ (*04.10.1946), absolwent UMK w Toruniu (1971). Mieszka i tworzył w Toruniu. Ekslibrisy tworzy od końca lat 70. XX w.

CIEŚLAK WOJCIECH (1948-2000). Mieszkał i tworzył w Łodzi.

CIEŚLEWSKI TADEUSZ SYN, (17.04.1895 – 1944, Warszawa), artysta grafik, rzeźbiarz, malarz i teoretyk sztuki; tworzył ekslibrisy, okładki książkowe, portrety, grafikę. W 1913 rozpoczął studia na politechnice Lwowskiej, później w Warszawie , studiując jednocześnie w Szkole Sztuk Pięknych rzeźbę w pracowni Wittiga. Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Lwowskiej (1914) i Politechniki Warszawskiej (1916) oraz ASP w Warszawie (1925), uczeń m.in. Władysława Skoczylasa. Członek założyciel Grupy „Ryt” i od 1935 r. „Czerni i Bieli” oraz Związku Polskich Artystów Grafików. Mieszkał i tworzył w Warszawie. Był znakomitym grafikiem, autorem publikacji z zakresu sztuki, głównie estetyki dzieła sztuki. Uczestniczył w licznych wystawach krajowych i zagranicznych, m.in. w Paryżu (19260, Florencji (1927), Filadelfii (1931), I i II Międzynarodowej Wystawie Drzeworytu w Warszawie (1933, 1936), Międzynarodowej Wystawie Sztuki w Edynburgu (1933), II Międzynarodowej Wystawie Sztuki Religijnej w Rzymie, Międzynarodowej Wystawie Drzeworytu w Lionie (1934), XX Biennale w Wenecji (1936), Wystawie Polskiego Exlibrisu w Bourges (1939), a także licznych ekspozycjach ekslibrisów i grafiki w Europie, Stanach Zjednoczonych i Japonii. Za twórczość uzyskał liczne nagrody, m.in. Medal Towarzystwa zachęty, Medal Mention Honorable (Los Angeles, 1928), nagrodę i dyplom honorowy na I Międzynarodowej Wystawie Drzeworytów w Warszawie oraz złoty medal na Exposition Internationale des Arts et Techniques dans la Vie Moderne w Paryżu (1937). W latach 1940-1944 pracował jako kelner w cukierni Puchalskiego w Warszawie. Zginął w powstaniu warszawskim. Ekslibrisy tworzył od 1924. Stosował drzeworyt, linoryt, techniki metalowe.

CIOK DANIEL. Tworzył ekslibrisy dla instytucji publicznych w Ciechanowie. Stosował offset i cynkotypię kreskową.

CIOŁEK GERARD (1909 – 1966, Kraków). Mieszkał i tworzył w warszawie (do 1945) i Krakowie (od 1945). Ekslibrisy tworzył w czasie II wojny światowej. Stosował linoryt.

CURIŁŁO – OLESZKOWA MARIA. Ekslibrisy tworzyła w dwudziestoleciu międzywojennym. Stosowała cynkotypię kreskową.

CWENARSKI WALDEMAR, (06.10.1926 – 1953), absolwent ASP w Warszawie (1953)

CYWICKI ŁUKASZ (*1975, Przemyśl), zamieszkały w Rzeszowie; malarz i grafik, doktor sztuk pięknych. Absolwent Wydziału Malarstwa, Grafiki i Rzeźby ASP w Poznaniu (2000). Dyplom w Pracowni Drzeworytu prof. Zbigniewa Lutomskiego oraz Pracowni Malarstwa Sztalugowego prof. Jana Świtki. Adiunkt Zakładu Grafiki Warsztatowej na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ekslibris tworzy od 2006 r. Stosuje linoryt.

CZARNECKA FRYDERYKA MARIA (01.09.1930 – 2005, Kraków), wieloletni współpracownik etnograficznych zespołów badawczych, rysownik i grafik. Przez całe życie związana z Krakowem. W 1944 r. ukończyła szkołę powszechną i uczęszczała do jedynej dostępnej w tym czasie dla Polaków szkoły handlowej. Po wojnie, w 1951 r. zdała maturę w VII Państwowym Liceum i Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Krakowie i rozpoczęła studia na Wydziale Grafiki krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Studiowała u znanych profesorów, m.in. Jana Świderskiego, Adama Stalony-Dobrzańskiego, Zdzisława Przebindowskiego, Włodzimierza Hodysa, Stanisława Krzyształowskiego, Lecha Kalinowskiego, Konrada Srzednickiego, Mieczysława Wejmana, Emila Krchy. W 1956 r. podjęła pracę rysownika w Pracowni Badania Sztuki Ludowej Państwowego Instytutu Sztuki (od 1959 Instytutu Sztuki PAN), prowadzonej przez R. Reinfussa. Od 1990 r. na emeryturze. Oprócz prac dokumentacyjnych wykonywała M. Czarnecka rysunkowe ilustracje do wielu książek i artykułów przygotowywanych przez R. Reinfussa oraz współpracowników. W latach 1960-77 zaprojektowała i zrealizowała oprawę plastyczną kilkunastu czasowych wystaw ludowej sztuki i rękodzieła w skali wojewódzkiej i powiatowej, a także stałe ekspozycje muzealne (Gorlice, Myślenice, Dom Malarek w Zalipiu). Projektowała kostiumy dla ludowych zespołów. Ze swoim ogromnym doświadczeniem i znawstwem przedmiotu wielokrotnie uczestniczyła w jury konkursów sztuki ludowej, przez wiele lat należała także do komisji ocen artystycznych Cepelii. Tworzyła także ekslibrisy (od 1995 r.). W dorobku posiadała około 50 ekslibrisów. Stosowała rysunek i cynkotypię kreskową.

CZARNECKA IRENA. Ekslibrisy tworzyła w latach 70. XX w. Stosowała cynkotypię kreskową.

 CZARNOCKI WŁADYSŁAW. Tworzył w latach 80. XX w. ekslibrisy dla bibliotek publicznych Gdańska. Stosował serigrafię.

CZAUSZ ANDRZEJ. Tworzył w latach 70. XX w. ekslibrisy dla bibliotek publicznych Świnoujścia. Stosował cynkotypię kreskową.

CZECH ADAM (*04.06.1976, Katowice), absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Katowicach i Wydziału Pedagogiczno – Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Filia w Cieszynie. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w zakresie grafiki pod kierunkiem prof. E. Delekty. Od 2004 r. pracuje w macierzystej uczelni na wydziale Grafiki; w 2007 r. zrealizował przewód doktorski w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne. Laureat licznych nagród i wyróżnień, m.in. „Lwy Gdańskie”, Muzeum Historyczne, Gdańsk, 2008, wyróżnienie w międzynarodowym konkursie ekslibrisów kościuszkowskich w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, Oddział Panorama Racławicka, Wrocław, 2008, International Competition for Ex Libris “Province of Novara (1859-2009)”, Salone d`Onore della Prefettura – Palazzo Natta, Novara, Włochy, 2009, III nagroda w międzynarodowym konkursie ekslibrisów kościuszkowskich w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, Oddział Panorama Racławicka, Wrocław, 2009, Nagroda Indywidualna II stopnia za działalność artystyczną Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Prof. zw. dr hab. Wiesława Banysia, 2009, Nagroda Uniwersytetu Wileńskiego w międzynarodowym konkursie ekslibrisu i małej formy graficznej – International contest of ex-libris and small graphic „Zalgiris-600”, Wilno, Litwa, 2010. Stosuje techniki metalowe.

CZECH JAN TADEUSZ (*20.01.1950, Stary Sącz), artysta, grafik, hafciarz, rzeźbiarz w drewnie. Od 1975 inwalida. Z zawodu technik melioracji wodnych. Mieszka i tworzył w Starym Sączu. Ekslibrisy tworzył w latach 1980-1994. Stosował wyłącznie linoryt.

 CZEKAŁA RYSZARD, (05.03.1941 – 2010), absolwent ASP w Krakowie (1966).

CZEKIERSKI JÓZEF (1777-1827). Ekslibrisy na początku XIX w. Znane są jego autoekslibrisy. Stosował miedzioryt.

CZIOMER MARCIN (*1969, Kraków), absolwent ASP w Krakowie, współczesny twórca ekslibrisów, artysta tworzący w druku wklęsłym i wypukłym oraz litografii. Doktor na Akademii im. A. Frycza – Modrzewskiego w Krakowie. Ekslibrisy tworzy od 2009 roku wyłącznie techniką linorytu.

 CZYRNEK STANISŁAW (*1950). Ekslibrisy tworzył sporadycznie w latach 80. XX w. Stosował cynkotypię kreskową.