B

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   Ł   M   N   O   P   R   S   Ś   T   U   W   Z   Ż

BABKIEWICZ KAZIMIERZ (*1951, Kodeń), zamieszkały w Sławnie, absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Lublinie i Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Uprawia malarstwo, grafikę i rysunek. Stosuje linoryt.

BALOŃ RYSZARD (*1944, Stargard Szczeciński), malarz, grafik, ekslibrisista; mieszka i tworzy w Stargardzie Szczecińskim; absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Szczecinie i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu; członek Grupy „Grafex”; nauczyciel plastyki. W 1985 otrzymał uprawnienia artystyczne przyznane przez Ministerstwo Kultury i Sztuki. Ekslibrisy wykonuje od 1978 r. Stosuje drzeworyt, linoryt, akwatintę i akwafortę.

BANASZAK MARTA (*1975, Warszawa), absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (2003) i Wydziału Grafiki ASP w Warszawie (2007). Zajmuje się malarstwem i grafiką. Stosuje linoryt.

BANASZKIEWICZ WIESŁAW. Twórca samouk. Autor kilku autoekslibrisów. Ekslibrisy tworzył w latach 70. XX w. Stosował cynkotypię kreskową.

BANCEWICZ JAN (*1933), malarz i grafik, urodzony w Sant – Denis (Francja), absolwent PLSP we Wrocławiu (1955), zawodowo pracował jako grafik w Jeleniej Górze, a następnie był instruktorem sztuk plastycznych w dolnośląskich domach kultury. Mieszka i tworzył w Jeleniej Górze. Tworzy głównie „cykle tematyczne”, prace wystawia na pokazach indywidualnych.

BANDOSZ RYSZARD (*27.08.1947, Gryfice); kolejarz, artysta samouk, kolekcjoner ekslibrisów. Zawodowo był rzecznikiem prasowym infrastruktury kolejowej w Warszawie. Obecnie na emeryturze. Ekslibrisy tworzył od 1974 do 2018. W lutym 2019 r. w Widzewskiej Galerii Ekslibrisu zaplanowana jest jego ostatnia wystawa prac z lat 2007-2018: „Ryszard Bandosz. Ekslibrisy. Sibi et Amici. Pożegnanie”. W latach 1977-1983 uczestniczył w giełdach ekslibrisów w Rawiczu, gdzie w 1978 uzyskał III nagrodę. Mieszka i tworzy w Warszawie. Stosował linoryt.

BANDURA JERZY, (14.11.1915, Chabówka – 1987, Kraków), artysta grafik, rzeźbiarz, medalier, absolwent ASP w Krakowie (1938), następnie pracownik naukowy tamże; uczeń Xawerego Dunikowskiego. Ekslibrisy tworzył od 1943. Mieszkał i tworzył w Krakowie; w ekslibrisie stosował drzeworyt.

BARAŃSKI ROMAN. Artysta plastyk. Mieszkał i tworzył we Lwowie przed 1939. Stosował litografię.

BARSZCZAK KATARZYNA, ur. 1986 w Warszawie, w 2011 r. ukończyła Wydział Grafiki Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie. Zajmuje się grafiką tradycyjną, komputerową, malarstwem, rysunkiem i projektowaniem biżuterii. Ekslibrisy tworzy od 2009 r. Stosuje techniki komputerowe oraz sporadycznie akwafortę i akwatintę.

BARSZCZEWSKI KAZIMIERZ, (04.03.1906 – 13.08.2009); absolwent ASP w Krakowie (1931). Mieszkał i tworzył w Krakowie, a następnie w Warszawie, gdzie zmarł. Ekslibrisy tworzył okazjonalnie.

BARTŁOMIEJCZYK EDMUND Ludwik, (05.11.1885, Warszawa – 02.09.1950, Warszawa), grafik, pedagog, ilustrator książek, twórca ekslibrisów i znaczków pocztowych; członek ZPAP, współzałożyciel „Rytu”; absolwent warszawskiej Szkoły Rysunkowej Gersona oraz ASP w Krakowie (1909) i Warszawie (1913); wykładał na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, profesor Szkoły Sztuk Pięknych w Warszawie. Jako grafik zajmował się głównie drzeworytem i litografią. Ekslibrisy tworzył od 1922. Mieszkał i tworzył w Warszawie. W ekslibrisie stosował drzeworyt i po 1945 techniki metalowe.

BARYLSKI WOJCIECH, (20.07.1929, Częstochowa – 1999, Częstochowa), grafik, malarz, rzeźbiarz, medalier; studia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej (1948-1953) i ASP w Krakowie (wolny słuchacz). Student Xawerego Dunikowskiego, Jerzego Bandury i Konrada Srzednickiego. Brał udział w ponad 50 wystawach ekslibrisów w kraju i za granicą. Ekslibrisy eksponował m.in. na I, II, III, IV Biennale Grafiki w Krakowie i I i III Biennale Ekslibrisu współczesnego w Malborku. Za działalność plastyczną odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (1965) i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1975). Ekslibrisy tworzył w latach 50. – 80. XX w. Członek ZPAP (1950). Mieszkał i tworzył w Częstochowie; stosował drzeworyt.

BASAJ ANDRZEJ, ur. 1943 w Wojsławicach, Studiował grafikę pod kierunkiem prof. Stanisława Dawskiego oraz malarstwo pod kierunkiem prof. Marii Dawskiej w PWSSP we Wrocławiu. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w 1970 roku i został zatrudniony na macierzystej uczelni. Jako wykładowca wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta, pracował w Katedrze Grafiki Warsztatowej w Pracowni Technik Miedziorytniczych i Pracowni Podstaw Grafiki Warsztatowej. Obecnie profesor sztuk pięknych. Ekslibrisy tworzył w latach 70. XX w. Stosował głównie linoryt.

BASZKOWSKI JERZY (*25.02.1922), grafik, karykaturzysta, absolwent Akademii Medycznej i ASP w Poznaniu; członek ZPAP (1958) i Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury. Stosuje rysunek powielany w cynkotypii kreskowej; mieszka i tworzył w Poznaniu.

BATURA JULIUSZ SZCZĘSNY (*20.11.1953, Augustów), pedagog, matematyk, artysta grafik, malarz, ilustrator książek. Zawodowo związany ze Społeczną Szkołą Podstawową w Augustowie i Młodzieżowym Domem Kultury w Suwałkach. Pracował jako bibliotekarz i nauczyciel wychowania plastycznego oraz jako instruktor plastyki. W 1986 otrzymał uprawnienia artystyczne przyznane przez Ministerstwo Kultury i Sztuki. Mieszka i tworzy w Augustowie. W 2006 jego zbiory ekslibrisów stały się własnością Miasta Augustowa. Stosuje linoryt.

BĄK KRZYSZTOF MAREK, ur. 1977 w Bielsku – Białej, absolwent ASP we Wrocławiu, doktor habilitowany sztuk pięknych. Od 2004 związany z Uniwersytetem Śląskim, gdzie prowadzi pracownię Ekslibrisu Cyfrowego oraz II Pracownię Artystycznej Grafiki Cyfrowej. Jest członkiem Deutsche Exlibris-Gesellschaft oraz American Society of Bookplate Colectors & Designers. Swój dorobek artystyczny prezentował na licznych wystawach w kraju i za granicą. Twórca ekslibrisów w technice komputerowej.

BEDNARZ RYSZARD (*1957, Tomaszów Lubelski), absolwent UMCS w Lublinie. Dyplomowany nauczyciel plastyki. W ekslibrisie stosuje linoryt.

BEKMAN ERYK. Autor kilku ekslibrisów wykonanych dla pracowników Ossolineum we Wrocławiu w latach 60. XX w.

BENEDYKTOWICZ JANUSZ, (19.05.1918 – 2001, Kraków), absolwent ASP w Krakowie (1951). Artysta grafik, malarz, medalier, grafik reklamowy; Mieszkał i tworzył w Krakowie. Stosował miedzioryt, suchą igłę i linoryt.

BERDAK JANINA, (*1933, Zamość). Uzyskała dyplom na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w 1959 r. W dorobku posiada 8 ekslibrisów. Stosowała gipsoryt.

BERDAK STEFAN (*1927, Lwów), malarz i grafik. Był etatowym grafikiem „Przekroju”, w 1942 rozpoczął naukę w Szkole Sztuk Plastycznych we Lwowie. Uprawia  malarstwo olejne i akrylowe. W dorobku posiada 10 ekslibrisów. Stosuje linoryt.

BIAŁAS MARCIN (*1977, Zawiercie), absolwent ASP w Katowicach, Katedra Grafiki Warsztatowej. Dyplom nagrodzony medalem zrealizował w Pracowni Wklęsłodruku prof. Jana Szmatlocha w 2004 r. W 2004 r. rozpoczął pracę pedagogiczną w macierzystej uczelni. W 2011 uzyskał tytuł doktora sztuki. Stypendysta The Elizabeth Greenshields Fundation, Kanada (2005); Fundacji im. Tadeusza Kulisiewicza, Warszawa (2006); Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Katowice (2007); Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa (2007, 2010). Otrzymał kilkadziesiąt nagród i wyróżnień, m.in.: VIII/X Międzynarodowe Biennale Grafiki, Ourense, Hiszpania (WYRÓŻNIENIE) 2004/2008, III Międzynarodowy Konkurs Na Ex libris ”Toward Freedom” – Lomazzo, Włochy (DRUGA NAGRODA), V Międzynarodowe Biennale Grafiki, Trois-Rivieres, Kanada (NAGRODA FUNDOWANA) 2007, II Międzynarodowe Triennale Grafiki im. T. Kulisiewicza (IMPRINT’NAGRODA FUNDACJI IM. MARIUSZA KAZANY) 2011, Biennale Małej Formy Graficznej i Ekslibrisu w Ostrowie Wielkopolskim 2005 (wyróżnienie), VI Międzynarodowy Konkurs na Ekslibris GLIWICE 2005, Konkurs im. Klemensa Raczaka w Poznaniu (2007, 2010). Uprawia grafikę warsztatową (druk wklęsły) oraz rysunek.

BIAŁOCKA GABRIELA. Ekslibrisy tworzyła w dwudziestoleciu międzywojennym. Stosowała cynkotypię kreskową.

BIAŁOSTOCKI JAN, (14.08.1921 – 25.12.1988, Warszawa), historyk sztuki, pracownik naukowy PAN i Galerii Sztuki Obcej Muzeum Narodowego w Warszawie; członek ZPAP (1950). Ekslibrisy tworzył amatorsko od 1943. Autor kilkudziesięciu znaków książkowych. Stosował drzeworyt, sporadycznie linoryt.

BIAŁOSZEWSKI TOMASZ (27.07.1955, Warszawa – 2004, Wrocław), grafik ekslibrisista. Absolwent Państwowego Ogniska Kultury Plastycznej we Wrocławiu, uczeń Janusza Halickiego. Członek Grupy Grafików „RYS”. Mieszkał i tworzył we Wrocławiu. Prace jego wystawiano: we Francji, Holandii i we Włoszech. Brał udział w licznych konkursach małej formy graficznej i ekslibrisu. Stosował suchą igłę.

BIANCA MARIA. Mieszkała i tworzyła we Lwowie przed 1918 r. Stosowała cynkotypię kreskową.

BIEGA RYSZARD. Twórca pierwszego ekslibrisu dla biblioteki w Sanoku (lata 70./80. XX w.). Stosował linoryt.

BIELSKA – TWORKOWSKA LEOKADIA, (31.05.1901 – 1973, Warszawa), malarka, portrecistka, publicystka, twórca nielicznych ekslibrisów; studiowała w Szkole Przemysłowej we Lwowie (1921-1923) w pracowni Kazimierza Sichulskiego, a następnie w warszawskiej ASP (1924-1929), związana ze Szkołą Warszawską, współzałożycielka stowarzyszenia Grupa Warszawska, od 1932 r. indywidualnie wystawiała swe prace w kraju i za granicą. Ekslibrisy tworzyła od 1936. Mieszkała i tworzyła w Warszawie. Stosowała akwafortę.

BIEŃKOWSKI STANISŁAW. Artysta grafik. Ekslibrisy tworzył w dwudziestoleciu międzywojennym, głównie o tematyce wojskowej. Mieszkał w Warszawie. Stosował cynkotypię kreskową.

BIERNAT JERZY (*16.12.1948, Rzeszów), malarz, grafik; absolwent ASP w Krakowie (1977). Mieszka i tworzy w Rzeszowie. Stosował litografię, collage i rysunek.

BIETKOWSKI MARIAN (27.07.1927, Lwów – 02.04.2016, Gliwice), malarz, grafik, architekt wnętrz; członek ZPAP Okręgu Gliwicko – Zabrzańskiego (od 1959). Do 1946 roku mieszkał we Lwowie, następnie osiadł w Gliwicach, gdzie mieszkał do końca życia. W latach 1945-1946 studiował we Lwowskim Instytucie Sztuk Plastycznych na wydziale malarstwa i grafiki artystycznej. Po przyjeździe do Gliwic w 1946 r. odbył studia na Politechnice Śląskiej na Wydziale Inżynieryjno-Budowlanym. Od 1948 roku pracował naukowo na Politechnice Śląskiej w Katedrze Geometrii Wykreślnej, specjalizował się w problematyce perspektywy malarskiej teorii widzenia. Był docentem nauk technicznych. W 1975 r. zorganizował Laboratorium Światła, Barwy i Perspektywy w Katedrze Geometrii Wykreślnej Politechniki Śląskiej, którym kierował, aż do przejścia na emeryturę w 1992 r. Był również dydaktykiem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach. W pracy naukowej zajmował się problematyką perspektywy malarskiej, teorią widzenia oraz zagadnieniami teorii aplikacji barw. W 1946 roku rozpoczął również harcerską działalność w Hufcu ZHP Ziemi Gliwickiej. Poza pracą zawodową M. Bietkowski zajmował się sztuką. Projektował architekturę wnętrz, tworzył grafikę wydawniczą i artystyczną, był autorem licznych ekslibrisów, a także  obrazów akwarelowych. W grafice stosował rysunek, cynkotypię siatkową i offset. Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem 40-lecia Politechniki Śląskiej oraz Srebrną Odznaką Zasłużonego Politechniki Śląskiej. W 2007 r. odznaczony został przez prezydenta miasta Gliwice nagrodą za całokształt twórczości w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

BIRKENMAYER ALFRED (1892 – 1977), oficer WP, artysta samouk. Major artylerii wojskowej. Ekslibrisy tworzył od 1920. Mieszkał i tworzył w Krakowie. Stosował drzeworyt, akwafortę, rysunek i cynkotypię kreskową.

BIRTUS – SEIFERT ANNA (1907-1980), graficzka i malarka. Absolwentka ASP w Krakowie (przed 1925). Ekslibrisy tworzyła w dwudziestoleciu międzywojennym. Mieszkała i tworzyła w Krakowie. Prezentowała styl art deco. Stosowała cynkotypię kreskową.

BISKE KAROL (1863 – 1928, Warszawa), artysta drzeworytnik, malarz; absolwent warszawskiej Klasy Rysunkowej (ASP), uczeń W. Gersona i A. Kamińskiego, a także petersburskiej Akademii Sztuk Pięknych (1885). Pracował dla „Tygodnika Ilustrowanego” i jako pedagog w szkołach średnich. W roku 1897 otworzył w Warszawie własną szkołę malarstwa. Mieszkał i tworzył w Warszawie oraz krótko w Mińsku (1914-1918). Ekslibrisy tworzył od 1906. Stosował drzeworyt i cynkotypię kreskową.

BISZORSKI EDWARD, (06.04.1909, Skoczów – 08.1995, Skoczów), artysta grafik, malarz, ilustrator książek; absolwent Szkoły Sztuk Zdobniczych w Krakowie (1935) i ASP w Warszawie (1939). Członek ZPAP w Katowicach. Mieszkał i tworzył w Skoczowie. Stosował drzeworyt.

BŁASZKOWSKI JERZY, (*21.03.1928), absolwent ASP we Wrocławiu (1967). Mieszka i tworzył we Wrocławiu.

BŁOTNICKA – BANDYCH STANISŁAWA (1907 – 1986, Poznań), grafik, ilustratorka książek. Mieszkała i tworzyła w Poznaniu.

BOBIŃSKI STANISŁAW MICHAŁ (1897 – 1981), absolwent ASP w Warszawie (1937). Ekslibrisy tworzył w dwudziestoleciu międzywojennym. Do 1945 mieszkał w Warszawie. Stosował drzeworyt i cynkotypię kreskową.

BOBROWSKI ZYGMUNT (*02.08.1932, Paryż), grafik, absolwent ASP w Warszawie (1960), twórca plakatów filmowych. Mieszka i tworzy w Warszawie.

BOGUCKI JAN, (24.06.1886 – 1955), członek ZPAP (1951). Do 1945 mieszkał we Lwowie. Ekslibrisy tworzył w dwudziestoleciu międzywojennym. Stosował litografię.

BOGUCKI JANUSZ Karol Jerzy, (14.12.1916, Warszawa – 1995, Warszawa), absolwent ASP w Warszawie (1934), później pracownik naukowy tamże. Mieszkał i tworzył w Warszawie. Ekslibrisy tworzył od 1939 i głównie w latach II wojny światowej. Stosował drzeworyt, eksperymentował w suchej igle.

BONDAROWICZ LESZEK (*26.01.1945), absolwent ASP w Krakowie (1972). Ekslibrisy tworzył w latach 70.-80. XX w. Stosował linoryt i cynkotypię kreskową.

BORATYŃSKI WACŁAW (28.08.1908, Ryglice – 25.09.1939, k. Lwowa), artysta malarz, rzeźbiarz i grafik; absolwent Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu i Szkoły Przemysłu Artystycznego w Krakowie. W 1939 zmobilizowany do 18 pułku piechoty Wojska Polskiego. Walczył w obronie Lwowa. Zmarł w skutek odniesionych ran. Jego mogiła nie przetrwała. Stosował rysunek, akwarelę, cynkotypię kreskową.

BORKOWSKI WŁODZIMIERZ (*20.07.1920, Ostrowiec). Lekarz medycyny, twórca samouk. Ekslibrisy tworzył w latach 70.-80. XX w. Stosował linoryt i cynkotypię kreskową.

BOROWCZYK CZESŁAW, (09.02.1912, Grodzisk Wielkopolski – 18.03.1995, Warszawa), artysta grafik, malarz, ilustrator, twórca znaczków pocztowych; absolwent ASP w Poznaniu (1935) i Warszawie (1938); uczeń Stanisława Ostoi – Chrostowskiego. Mieszkał i tworzył w Poznaniu (do 1936), Warszawie (1936-1939 i od 1947) i Grodzisku Mazowieckim (1939-1947). Brał udział w licznych wystawach krajowych i zagranicznych, m.in. Paryżu, Lipsku, Munhausen, Hamburgu, Londynie, Wenecji, w Australii i Nowej Zelandii. Ekslibrisy tworzył od 1936. Eksponował je głównie z okazji Międzynarodowych Kongresów Ekslibrisów oraz na II i III Międzynarodowym Biennale Ekslibrisu Współczesnego w Malborku. Stosował drzeworyt i litografię oraz akwafortę, linoryt i cynkotypię kreskową.

BOROWSKA AGNIESZKA, (*1984), artysta grafik, absolwentka Wydziału Grafiki ASP w Gdańsku. Ukończyła podyplomowe studia Arteterapii na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Ekslibrisy tworzy od 2012 roku. Stosuje akwafortę i akwatintę.

BORTOWSKI ANDRZEJ (*17.06.1938, Kościerzyn), grafik, malarz; absolwent UMK w Toruniu (1968); uczeń Jerzego Hoppena i Wojciecha Jakubowskiego. Mieszka i tworzy w Toruniu. Uprawia grafikę artystyczną i użytkową. Ekslibrisy prezentował na I i II Międzynarodowym Biennale Ekslibrisu Współczesnego w Malborku oraz III Biennale Grafiki w Krakowie (1955), Wystawie Ekslibrisu Wojskowego (1965), Dwudziestolecie Torunia (1967) i XII Międzynarodowym Biennale Ekslibrisu w Como (1968). Ekslibrisy tworzył w latach 1957 – 1980; wykonał ich około 200. Stosował drzeworyt i miedzioryt.

BRANDEL KONSTANTY, (12.04.1880 – 1970, Paryż), absolwent ASP w Krakowie (1900). Mieszkał i tworzył w Krakowie i Paryżu. Ekslibrisy tworzył od dwudziestolecia międzywojennego. Stosował drzeworyt, akwafortę, miedzioryt, sucha igłę.

BRANDT BOGUSŁAW, (10.03.1909 – 1982, Warszawa), absolwent ASP w Krakowie (1938); mieszkał i tworzył w Krakowie oraz Warszawie. Ekslibrisy tworzył od 1942. Stosował miedzioryt.

BRUCHNALSKI ANDRZEJ (1906 – 1985, Lwów), mieszkał i tworzył we Lwowie. Ekslibrisy tworzył w przed 1939. Stosował cynkotypię kreskową.

BRUDNICKI MAREK (1912 – 1985, Warszawa). Mieszkał i tworzył w Warszawie. Ekslibrisy tworzył od 1940. Autor około 100 ekslibrisów. Stosował linoryt, rzadziej drzeworyt i ceratoryt.

BRZĘCZKOWSKI STANISŁAW, (24.09.1897 – 1955), grafik, ilustrator, ekspresjonista, autor licznych ekslibrisów; absolwent ASP w Warszawie. Od 1932 członek Grupy Grafików Pomorskich. Mieszkał i tworzył przed wojną początkowo w Gdańsku i na Pomorzu (Gdynia, Tczew, Chojnice), a od 1935 r. związany z Bydgoszczą, zaś w czasie wojny krótko w Warszawie. Ekslibrisy tworzył już w dwudziestoleciu międzywojennym. Stosował drzeworyt, suchą igłę, linoryt, akwafortę i sporadycznie litografię. Po wojnie zajął się ilustratorstwem książek.

BRZOZOWSKI KAZIMIERZ (1892-1970). Mieszkał i tworzył we Lwowie przed 1939. Ekslibrisy tworzył okazjonalnie od 1909. Stosował litografię.

BUCHALIK – DRZYZGA BEATA (23.02.1940 – 14.09.2013, Zielona Góra), artystka graficzka, mieszkała i tworzyła w Zielonej Górze. Ekslibrisy wykonywała w latach 70. – 90. XX w. Stosowała offset, cynkotypię kreskową, rzadziej linoryt oraz techniki własne.

BUCHANIEC ANDRZEJ Jacek (*30.03.1944, Lwów), historyk sztuki, magister filologii polskiej. Członek Deutsche Exlibris Gesellschaft. Pracował zawodowo jako pozłotnik konserwator i inspektor Oddziału ochrony Zabytków Wydziału Kultury Urzędu Miasta Krakowa. Mieszkał i tworzył we Wrocławiu (1980-1981), obecnie w Krakowie (od 1982). Stosuje linoryt.

BUCHOLC STEFANIA, (ur. 1921), Jeden z najstarszych członków wrocławskiej Grupy Grafików „RYS”. Twórczością plastyczną zajmowała się amatorsko od 1968 r. uprawiała malarstwo sztalugowe, małe formy graficzne i tkaninę artystyczną. Uczestniczyła w wielu wystawach indywidualnych, które sama organizowała.

BUDYNKIEWICZ TADEUSZ WACŁAW, ur. 1929 w Lublinie, z wykształcenia drukarz – zecer. Pracował w Lubelskich Zakładach Graficznych. Uczestniczył w wielu wystawach ekslibrisów w Polsce i za granicą, w 1979 brał udział w IX Międzynarodowym Biennale Ekslibrisu Współczesnego w Malborku. Wydał kilka tek ekslibrisów. Ekslibrisy tworzył od 1961 roku, stosował wyłącznie typografię.

BUDZYŃSKA JOANNA (*1985, Tczew),  mieszka w Malborku. Absolwentka ASP w Gdańsku. Od 2012 r. twórca ekslibrisów. Stosuje technikę akwaforty z reliefem.

BUKOWSKI JAN, (10.01.1873 – 1943), artysta – introligator, typograf książki, drukarz, artysta malarz i grafik; absolwent ASP w Krakowie (1900). Wykonywał ekslibrisy, akwarele, projektował witraże, meble. W latach 1904-1915 był kierownikiem artystycznym Drukarni UJ. Później profesor w Szkole Przemysłu Artystycznego w Krakowie (1912). Ekslibrisy tworzył od 1901 do początku lat 30. XX w. Mieszkał i tworzył w Krakowie. Stosował drzeworyt, cynkotypię kreskową i sporadycznie akwafortę.

BUKOWSKI STEFAN (1932, Kraków – 16.04.2009, Kraków), historyk, doktor nauk humanistycznych, artysta samouk; Absolwent UJ w Krakowie. Mieszkał i tworzył w Krakowie. Wykonał 227 ekslibrisów. Wydał 7 tek ekslibrisów własnych. Stosował cynkotypię kreskową i linoryt.

BULKIEWICZ STANISŁAW (20.10.1928 – 24.03.2015, Łódź), twórca samouk, kolekcjoner ekslibrisów i numizmatów. Mieszkał i tworzył w Łodzi. Ekslibrisy tworzył w latach 80.-90. XX w. Stosował światłodruk, rysunek i cynkotypię kreskową.

BUNSCH FRANCISZEK (*09.08.1926, Bielsko), profesor ASP w Krakowie. Grafik i malarz, przedstawiciel krakowskiej szkoły grafiki warsztatowej, specjalizuje się w metaforycznej wizji rzeczywistości. W roku 1938 rozpoczął naukę w gimnazjum w Bielsku, przerwaną wkrótce przez wybuch II wojny światowej. Podczas okupacji niemieckiej uczył się w Kunstgewerbeschule w Krakowie (Szkole Rzemiosła Artystycznego, plastycznej szkole zawodowej opartej nieoficjalnie na ograniczonym  programie  ASP, zamkniętej na początku r. 1943). Zaraz po wojnie studiował malarstwo u prof. Eugeniusza Eibischa i grafikę pod kierunkiem profesorów Andrzeja Jurkiewicza, Ludwika Gardowskiego i Konrada Srzednickiego w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (1945-1949), następnie odbył dwuletni staż w Akademie Výtvarných Umění w Pradze (1949-1951). Dyplom uzyskał  w roku 1955 i od tego roku pracuje w ASP w Krakowie. Zajmował się grafiką, ekslibrisami, ilustracją książkową oraz opracowaniem graficznym wydawnictw.

BURDA ARKADIUSZ (*1970), zamieszkały w Zamościu, artysta plastyk, grafik i poeta. Stosuje linoryt.

BURKIEWICZ FRANCISZEK, (17.12.1910, Berlin – 2002, Poznań), malarz, grafik, artysta plastyk, absolwent ASP w Warszawie (1939, dyplom w 1947). Ekslibrisy tworzył w dwudziestoleciu międzywojennym (od 1936). Mieszkał i tworzył w Warszawie i Poznaniu. Stosował linoryt, akwafortę, akwatintę i drzeworyt.

BURZYŃSKI HENRYK (*18.01.1932); członek ZPAP (1963). Ekslibrisy tworzył okazjonalnie w latach 70. XX w. Stosował cynkotypię kreskową.