A

 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   Ł   M   N   O   P   R   S   Ś   T   U   W   Z   Ż

ACEDAŃSKI ZYGMUNT, (23.03.1909, Przemyśl – 16.11.1991, Gliwice), artysta grafik, malarz. Absolwent Wydziału Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego Państwowej Szkoły Technicznej we Lwowie (1932). Członek Związku Lwowskich Artystów Grafików (1935), Towarzystwa Artystów Grafików w Krakowie (1936), Związku Zawodowego Polskich Artystów Plastyków we Lwowie (1937) i ZPAP (1945). W jego dorobku znajdują się polichromie, grafika, ekslibris, plakaty, projekty witraży i kostiumów teatralnych, a także sztuka ludowa i drzeworyty. Mieszkał i tworzył we Lwowie i od 1945 w Gliwicach. Ekslibrisy tworzył od 1934. Stosował linoryt (1934-1935) i drzeworyt (od 1935) oraz rzadziej litografię i monotypię.

 ACHREM – ACHREMOWICZ GRACJAN (31.12.1899, Mińsk Litewski – 26.03.1942, Ufa, ZSRR), z pochodzenia Ormianin, artysta grafik i malarz, poeta, tłumacz, bibliofil. Absolwent Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie: medycyny (1924) i sztuk pięknych (1928). Studia artystyczne uzupełnił w Londynie (1929-1930). Pracował jako nauczyciel rysunków w szkołach średnich Wilna i bibliotekarz Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu w Wilnie. Wywieziony do ZSRR w 1940. Ekslibrisy tworzył od 1926. Mieszkał i tworzył w Wilnie. Stosował drzeworyt, linoryt, akwafortę.

 ADAMEK RUDOLF (1882 – 1953), malarz i ilustrator, symbolista.

AGOPSOWICZ JAN HASSO (25.10.1915, Lwów – 30.05.1982, Nowy Sącz), Ormianin, grafik samouk, z zawodu lekarz hematolog, bibliofil i kolekcjoner ekslibrisów. Studia filozoficzne, armenistyczne i chemiczne odbywał we Włoszech. Ekslibrisy tworzył od 1943; wykonał ich ponad 230. Mieszkał i tworzył w nowym Sączu. Stosował cynkotypię kreskową, rysunek, fototypię.

ALKIEWICZ WITOLD (†20.10.1980). Ekslibrisy tworzył w latach 50.-60. XX w. Stosował cynkotypię kreskową.

 ALQUIN Z. Ekslibrisy tworzył w dwudziestoleciu międzywojennym. Stosował cynkotypię kreskową.

 ANDRASZEK S., mieszkał i tworzył we Lwowie, tworzył ekslibrisy przed 1939.

 ANDRUSIEWICZ TADEUSZ (30.03.1930, Biała Podlaska – 09.02.2010, Jelenia Góra), artysta grawer, mieszkał i tworzył w Jeleniej Górze. Absolwent średniej szkoły zawodowej w Białej Podlaskiej (1948). W 1950 otrzymał uprawnienia czeladnicze grawera (Lublin), a w 1957 tytuł mistrza grawera (Wrocław). Od 1952 w Jeleniej Górze; Tam też prowadził zakład grawerski (od 1957). Ekslibrisy tworzy od 1959. Wykonał ponad 100 ekslibrisów. Stosował staloryt, rzadziej miedzioryt.

 ANDRZEJEWSKI J. Ekslibrisy tworzył w dwudziestoleciu międzywojennym. Stosował cynkotypię kreskową.

 ANTONIAK WOJCIECH, mieszkał i tworzył we Wrocławiu po 1945 r. Stosował akwafortę, mezzotintę, rysunek powielany w cynkotypii kreskowej oraz offsecie.

 ARENDT J. Ekslibrisy tworzył w dwudziestoleciu międzywojennym. Stosował cynkotypię kreskową.

 ARTILEWICZ T. Ekslibrisy tworzył w dwudziestoleciu międzywojennym. Stosował cynkotypię kreskową.

ASZKIEŁOWICZ ALFRED (*21.11.1936, Zofiówka k. Wilna), artysta grafik. Zajmuje się grafiką warsztatową, użytkową i malarstwem. Absolwent Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu (1968). Mieszka i tworzy w Chdzieży. Stosuje miedzioryt, rzadziej linoryt.