CD – computer design

TECHNIKI KOMPUTEROWE

(Computer Design)

Technikę komputerową zastosowaną w grafice często określa się „grafiką komputerową”. W zależności jak grafik wykorzystuje komputer do własnej pracy nad ekslibrisem, rozróżnia się trzy podstawowe typy grafiki komputerowej, oznaczane odrębnymi symbolami:

 

CAD (ang. computer assisted design), projektowanie wspomagane komputerowo polegające na zastosowaniu sprzętu i oprogramowania komputerowego w zaprojektowaniu i wydrukowaniu grafiki ekslibrisowej. Na XXIX Międzynarodowym Kongresie Ekslibrisu FISAE (2002 r.) postanowiono zastąpić ten symbol dwoma nowymi: CGD i CRD. The latter indicates ex-libris in which digital technology has been used just to reproduce a design.

CGD (ang. computer generated design), projektowanie wspomagane komputerowo polegające na zastosowaniu technologii cyfrowej w wygenerowaniu projektu grafiki ekslibrisowej; komputer zostaje tu użyty przez artystę jako podstawowe narzędzie wyłącznie do wykonania projektu i stworzenia oryginalnego ekslibrisu. Ekslibris może być następnie powielony w dowolnych technikach reprodukcyjnych.

CRD (ang. computer reproducer design), projektowanie wspomagane komputerowo polegające na zastosowaniu technologii cyfrowej w powieleniu grafiki ekslibrisowej, czyli wyłącznie w celu odtworzenia i wydrukowania ekslibrisu.

 

Twórcy stosujący techniki komputerowe w ekslibrisie:

Leszek Frey – Witkowski, Zdzisław Dąbek, Joanna Budzyńska, Grzegorz Mieczyński, Marian Majkut, Rafał Werszler, Barbara Adamska, Rajmund Aszkowski, Krzysztof Marek Bąk, Teresa Bryning – Kalinowska, Hanna Długołęcka, Kazimierz Antoni Drapiewski, Piotr Choryński, Jan Dubaj, Andrzej Grochowski, Aleksandra Jagodzińska, Jerzy Majda, Franciszek Jan Postój, Dominika Skutnik, Edward Soczewiński, Mateusz Stróżek, Tomasz Wróblewski, Teresa Myszkowska, Robert Znajomski.